A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Sở GD&ĐT lần thứ 15 năm 2020

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: từ ngày 31/01/2020 đến ngày 10/02/2020.

 

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT; Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020.

Ngày 31/01/2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Sở GD&ĐT có Thông báo số 11/TB-HĐ về việc thăm dò dư luận (lấy ý kiến nhân dân) đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 gửi Lãnh đạo Sở, Thường trực Công đoàn giáo dục tỉnh, các phòng của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

Danh sách cụ thể như sau:

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ,

đơn vị công tác

Tỷ lệ phiếu tín nhiệm của đơn vị

Tỷ lệ phiếu tín nhiệm của Hội đồng cơ sở

1

Bà Nguyễn Hoàng Vân

1979

Giáo viên, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy

99,1%

100%

2

Ông Trần Văn Kiên

1974

Phó hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy

98,3%

100%

3

Bà Điền Thị Thu Hương

1979

Giáo viên, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy

95,69%

100%

 

 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thường trực Công đoàn giáo dục tỉnh, các phòng của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở cho ý kiến phản hồi về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” đối với các ứng viên trên bằng 2 hình thức gửi văn bản có dấu của đơn vị và gửi qua thư điện tử (đ/c Mai Hữu Thiết - Văn phòng Sở, thư điện tử: phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vn).

- Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: từ ngày 31/01/2020 đến trước 11 giờ 30 phút ngày 10/02/2020.

- Ý kiến phản hồi bắt buộc phải gửi về Sở trong đó cần ghi rõ: đồng ý hay không đồng ý đề nghị xét tặng ai hoặc ý kiến khác./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (qua website của Sở);

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, VP. THI/3.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT

Vũ Văn Kiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website