A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁC CÁN BỘ NGUỒN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH NINH BÌNH NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020,

Ngày 27/6/2020, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục tổ chức lớp bồi dưỡng cho các cán bộ nguồn nghiệp vụ quản lý giáo dục các cơ sở giáo dục phổ thông tại Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh. Tham dự buổi Lễ, về phía Học viện Quản lý giáo dục có PGS.TS Nguyễn Quang Trình, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý, Học viện Quản lý giáo dục; về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Đỗ Văn Thông - Phó Giám đốc Sở GDĐT, cùng với các giảng viên của Học viện Quản lý giáo dục, các cán bộ, chuyên viên Sở GD&ĐT; Giám đốc Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh và 57 học viên của lớp bồi dưỡng là các cán bộ nguồn được chọn cử theo đề nghị của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu khai giảng, PGS.TS Nguyễn Quang Trình, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý, Học viện Quản lý giáo dục nhấn mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ nguồn quản lý theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đảm bảo nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành giáo dục trước khi được bổ nhiệm, đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

PGS.TS Nguyễn Quang Trình còn cho biết thêm nội dung kiến thức của lớp bồi dưỡng gồm 360 tiết gồm 2 phần, chia làm 19 chuyên đề, từ tháng 6 đến hết tháng 9 năm 2020 với tổng thời gian bồi dưỡng 1,5 tháng theo chương trình được Ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

PGS.TS Nguyễn Quang Trình, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý, Học viện Quản lý giáo dục phát biểu khai giảng

 

Tại Lễ Khai giảng, đại diện Lãnh đạo Sở, đồng chí Đỗ Văn Thông, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có những phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quản lý nhằm nâng cao năng lực tổ chức, phương pháp công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; và đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Đồng chí Đỗ Văn Thông, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu quán triệt học viên tại Lễ khai giảng

Đồng chí nhấn mạnh, các chuyên đề của lớp học bao quát những nội dung mới, quan trọng, gắn với việc triển khai các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của các Hội nghị T.Ư khóa XII, những vấn đề toàn cầu và khu vực đang tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Đó là những vấn đề mới về khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước; về xây dựng Đảng toàn diện, thực hành dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; các vấn đề về an ninh - quốc phòng, đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý,...

Đồng chí Đỗ Văn Thông đề nghị Ban Tổ chức của lớp học triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng sao cho thật sự hiệu quả, chương trình học cần đặc biệt chú ý phương pháp đào tạo mới, cố gắng phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng tương tác giữa giảng viên và học viên, thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành”, gắn lý luận với thực tiễn. Trong quá trình học tập các đồng chí học viên cần khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia học tập đầy đủ, góp phần hoàn thành nội dung, chương trình khóa học với kết quả tốt nhất./.

Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website