A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thi thực hành giảng dạy Tiếng Anh

Ngày 6/4/2012, Trường Đại học Hà Nội có Công văn số 411/ĐHNN-ĐT đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình chọn trường Tiểu học để các học viên của tỉnh Ninh Bình thi thực hành giảng dạy Tiếng Anh cấp Tiểu học từ 9h00 ngày 19/4/2012 (tiết 3...

       UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

 


Số :  309 /SGDĐT-GDT

V/v Thi thực hành giảng dạy

Tiếng Anh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Ninh Bình,  ngày 09 tháng 4  năm 2012

 

 

                      Kính gửi:

      - Trường Đại học Hà Nội;

                                       - Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Khánh.

 

Ngày 6/4/2012, Trường Đại học Hà Nội có Công văn số 411/ĐHNN-ĐT  đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình chọn trường Tiểu học để các học viên của tỉnh Ninh Bình thi thực hành giảng dạy Tiếng Anh cấp Tiểu học từ 9h00 ngày 19/4/2012 (tiết 3 hoặc tiết 4); căn cứ vào việc dạy và học Tiếng Anh ở cấp Tiểu học theo chương trình mới (4 tiết/tuần) tại các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình:

1. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Khánh:

- Chọn Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, Trường Tiểu học Khánh Nhạc B thực hiện nhiệm vụ trên.

- Chỉ đạo Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, Trường Tiểu học Khánh Nhạc B chuẩn bị chu đáo, có chất lượng: phòng dạy và học Tiếng Anh, cảnh quan nhà trường, nền nếp học sinh, các phòng làm việc cho các nhóm thực tập; chủ động liên hệ với Trường Đại học Hà Nội về việc tổ chức dạy thực hành.

- Tạo điều kiện cho 100% giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học của huyện cùng dự giờ tại Trường Tiểu học Khánh Nhạc A, Trường Tiểu học Khánh Nhạc B.

2. Cử Bà Phạm Thị Tuất- Phó trưởng phòng Giáo dục tiểu học (ĐT 0915518962) phụ trách công việc trên.

3. Gửi tới Trường Đại học Hà Nội thông tin về 2 trường tiểu học được chọn để thi thực hành giảng dạy:

 

Trường

Tiểu học

Địa chỉ

Hiệu trưởng

Điện thoại

Dạy

thực hành tại lớp

Khánh Nhạc A

Xóm 3

xã Khánh Nhạc, huyện YK

Nguyễn Thị Phượng

0948728931

3A

3B,3C

Khánh Nhạc B

 

Xóm 10

xã Khánh Nhạc, huyện YK

Phạm Thị Cậy

0916620007

3A

3B

 

                                                                 

 Nơi nhận:                                                             KT. GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ông Vũ Văn Kiểm

Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);

- Lưu: VT, GDTH.TU/5.                                     (Đã ký)

                                                                                                                   

                                                                                                         Nguyễn Văn Thanh

 


Nguồn: ninhbinh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website