A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kết quả cuộc thi giải Toán cấp tỉnh qua Internet năm học 2011-2012

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo số thí sinh dự thi, xét giải cá nhân, xếp thứ các đơn vị, chuẩn bị cho cuộc thi cấp toàn quốc và thi lại cho những thí sinh chưa có kết quả tại cuộc thi vừa qua như sau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Số: 42/TB-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2012

Khẩn

 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc thi giải Toán cấp tỉnh qua Internet năm học 2011-2012

 

 


 
 
 
 

            Thực hiện kế hoạch năm học 2011 - 2012, từ ngày 6-7/4/2012 Sở GDĐT tổ chức cuộc thi giải Toán cấp tỉnh qua Internet năm học 2011-2012, tham gia cuộc thi có học sinh Tiểu học, học sinh Trung học cơ sở của 7 huyện, thị xã (thành phố Ninh Bình không có học sinh thi cấp tỉnh) và học sinh lớp 10, lớp 11 của 4 trường trung học phổ thông: Đinh Tiên Hoàng, Hoa Lư A, Gia Viễn A, Gia Viễn C. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Thể lệ. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo số thí sinh dự thi, xét giải cá nhân, xếp thứ các đơn vị, chuẩn bị cho cuộc thi cấp toàn quốc và thi lại cho những thí sinh chưa có kết quả tại cuộc thi vừa qua như sau:

 
 
 
 
1.      Số thí sinh dự thi của các đơn vị:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
2. Về giải cá nhân:

            Điều kiện xét giải: Thí sinh dự thi không vi phạm Thể lệ cuộc thi; đạt từ 225 điểm trở lên;

Tỷ lệ đạt giải là 70% số thí sinh dự thi ở mỗi khối lớp; lấy từ xếp thứ 1 đến đủ 70% số thí sinh dự thi thỏa mãn điều kiện trên. Trong số thí sinh đạt giải, lấy 10% giải Nhất, 20% giải Nhì, 30% giải Ba và 40% giải Khuyến khích.

3. Tỷ lệ thí sinh đạt giải ở các đơn vị:

 

 

           Phòng GDĐT Kim Sơn, TX Tam Điệp, Yên Khánh có tỷ lệ thí sinh đạt giải cao; trong 4 trường THPT chỉ có THPT Hoa Lư A có thí sinh dự thi đạt giải.

            4. Xếp thứ các đơn vị có thí sinh dự thi được tính như sau:

            - Trung bình cộng xếp thứ của các thí sinh dự thi trong cùng khối lớp của mỗi đơn vị;

            - Tính tổng trung bình cộng xếp thứ các khối lớp;

            - Đơn vị có tổng trung bình cộng xếp thứ nhỏ nhất xếp thứ Nhất, tiếp theo xếp thứ Nhì,…

            5. Chọn đội tuyển học sinh lớp 5, học sinh lớp 9 tham gia cuộc thi giải Toán cấp toàn quốc qua Internet được tổ chức vào 21/4/2012 tại Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ - Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ:

            - Học sinh đạt giải tại cuộc thi giải Toán cấp tỉnh qua Internet năm học 2011-2012 ngày 6/4/2012.

            - Đội tuyển lớp 5 gồm các thí sinh được xếp thứ từ thứ 1 đến thứ 36; Đội tuyển lớp 9 gồm tất cả học sinh đạt giải (được xếp thứ từ thứ 1 đến thứ 38).

            Kết quả thi của các thi sinh, đội tuyển học sinh lớp 5, lớp 9  (phụ lục kèm theo). Xếp thứ các đơn vị sẽ thông báo sau khi có kết quả thi lại.

            Để cuộc thi giải Toán cấp toàn quốc đạt được kết quả cao, Sở GDĐT yêu cầu các trường THPT; các phòng GDĐT chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở có học sinh dự thi cấp tỉnh, tham gia cuộc thi cấp toàn quốc:

- Thông báo tới tất cả học sinh về kết quả cuộc thi.

- Tập huấn học sinh trong đội tuyển thi giải Toán cấp toàn quốc qua Internet (kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm bài, sử dụng máy tính...).

- Tạo điều kiện cho học sinh vượt qua vòng thi 18 (Vòng 17 sẽ mở thi tự do từ ngày 09/04/2012; Vòng 18 sẽ mở thi tự do từ ngày 15/04/2012), với số ID như thi cấp tỉnh.

- Bảo đảm an toàn cho học sinh tham gia cuộc thi giải Toán cấp toàn quốc qua Internet.

6. Do sự cố đường truyền hoặc gián đoạn điện lưới nên một số thí sinh chưa có kết quả thi. Vì vậy các thí sinh thuộc diện trên thi lại tại Hội đồng thi:

Hội đồng thi

Đối với thí sinh của

Yên Khánh

(Trường Tiểu học Khánh Nhạc A)

Phòng GDĐT: Yên Khánh, Kim Sơn

Hoa Lư

(Trường THCS Đinh Tiên Hoàng)

Phòng GDĐT: Hoa Lư, Gia Viễn

Trường THPT Hoa Lư A

Trường THPT: Hoa Lư A, Đinh Tiên Hoàng, Gia Viễn C

Các thí sinh thi lại phải vượt qua vòng thi thứ 17-Vòng thi thứ 17 mở vào ngày 9/4/2012.

Các Hội đồng thi trên tổ chức thi lại theo lịch như Công văn số 521/SGD ĐT-GDTrH ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Sở GDĐT về việc thi giải Toán cấp tỉnh, cấp toàn quốc qua internet năm học 2011-2012 ; Thành phần Hội đồng thi như Quyết định số 248/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Giám đốc Sở GDĐT. Chủ tịch Hội đồng thi nhận Mã số thi cấp tỉnh vào 7h30 ngày 12/4/2012 (Ông Phạm Hoài Thanh- Chuyên viên Phòng GDTrH).

Các phòng GDĐT, các trường THPT thông báo cho  thí sinh thi lại biết và đảm bảo an toàn khi tham gia cuộc thi lại./.

/.

 

Nơi nhận:                                                                                      

- Các phòng GDĐT  qua Website Sở;

- Các trường THPT

- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);

- L­ưu: VT, TĐ, TH, GDTrH, GDTH. NA/20.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 

 

 


SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NINH BÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN CẤP TỈNH QUA INTERNET NĂM HỌC 2011-2012

 

Đơn vị

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

TS

TBXT

Số giải

TS

TBXT

Số giải

TS

TBXT

Số giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

Nhất

Nhì

Ba

KK

Nhất

Nhì

Ba

KK

Nho Quan

11

27,36

 

 

4

2

10

26,50

 

2

2

2

11

26,45

 

2

3

2

Gia Viễn

7

27,14

 

 

1

4

6

20,67

 

1

2

2

6

28,67

 

 

3

 

Hoa Lư

4

19,00

1

 

1

1

4

27,50

1

 

 

 

4

30,75

 

 

1

1

TXTĐ

2

27,00

 

 

 

2

4

14,25

 

3

 

 

3

11,00

 

2

1

 

Yên Mô

6

17,00

1

1

2

1

5

32,40

 

1

 

1

6

25,67

 

1

2

1

Kim Sơn

8

11,63

1

5

 

1

10

23,20

1

 

4

3

11

17,73

4

1

1

3

Yên Khánh

6

29,00

 

 

1

2

8

22,25

1

 

2

5

6

26,67

 

1

 

4

Tổng

44

 

3

6

9

13

 

 

3

7

10

13

 

 

4

7

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

Lớp 4

Lớp 5

Tổng hợp khối Tiểu học

TS

TBXT

Số giải

TS

TBXT

Số giải

Tổng TBXT

Số giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

Nhất

Nhì

Ba

KK

Tổng

Nhất

Nhì

Ba

KK

Nho Quan

10

22,20

 

2

1

3

10

54,50

 

 

1

 

157,01

26

0

6

11

9

Gia Viễn

2

28,50

 

 

 

1

9

24,89

1

1

4

3

129,87

23

1

2

10

10

Hoa Lư

4

19,75

1

 

 

2

8

45,75

 

2

 

1

142,75

12

3

2

2

5

TXTĐ

2

16,00

 

 

1

1

5

40,80

 

2

 

 

109,05

12

0

7

2

3

Yên Mô

5

21,20

 

1

1

1

9

34,89

 

 

4

3

131,16

21

1

4

9

7

Kim Sơn

10

15,30

2

2

3

1

19

26,21

2

5

4

2

94,07

45

10

13

12

10

Yên Khánh

6

21,83

 

 

2

2

10

33,40

2

 

2

4

133,15

28

3

1

7

17

Tổng

39

 

3

5

8

11

 

 

5

10

15

13

 

167

18

35

53

61

 

 

Đơn vị

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

TS

TBXT

Số giải

TS

TBXT

Số giải

TS

TBXT

Số giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

Nhất

Nhì

Ba

KK

Nhất

Nhì

Ba

KK

Nho Quan

10

31,80

1

 

1

5

10

20,10

1

 

 

 

10

27,80

 

 

 

 

Gia Viễn

10

33,50

 

 

3

4

5

6,60

2

 

 

 

1

9,00

 

1

 

 

Hoa Lư

4

20,50

 

1

1

2

1

35,00

 

 

 

 

3

37,00

 

 

 

 

TXTĐ

2

20,00

 

1

 

1

2

15,00

 

 

 

 

2

22,00

 

 

 

 

Yên Mô

8

45,13

 

 

1

1

7

16,86

 

1

 

 

7

24,57

 

1

 

 

Kim Sơn

12

13,17

3

4

4

 

4

17,00

 

 

 

 

10

9,70

3

3

1

 

Yên Khánh

9

27,33

 

2

2

3

6

24,17

 

 

 

 

7

15,57

 

1

 

 

Tổng

55

 

4

8

12

16

 

 

3

1

 

 

 

 

3

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

Lớp 9

Tổng hợp khối THCS

 

 

 

Tổng hợp phòng GDĐT

 

TS

TBXT

Số giải

Tổng TBXT

Số giải

 

Số giải

 

Nhất

Nhì

Ba

KK

Tổng

Nhất

Nhì

Ba

KK

Tổng

Nhất

Nhì

Ba

KK

 

Nho Quan

10

31,10

1

1

2

2

110,80

14

3

1

3

7

40

3

7

14

16

 

Gia Viễn

5

38,00

 

 

1

2

87,10

13

2

1

4

6

36

3

3

14

16

 

Hoa Lư

7

21,71

2

1

1

1

114,21

9

2

2

2

3

21

5

4

4

8

 

TXTĐ

4

36,25

 

 

 

3

93,25

5

0

1

0

4

17

0

8

2

7

 

Yên Mô

8

22,63

1

1

3

1

109,19

10

1

3

4

2

31

2

7

13

9

 

Kim Sơn

10

26,20

 

3

1

3

66,07

25

6

10

6

3

70

16

23

18

13

 

Yên Khánh

10

24,40

 

2

3

3

91,47

16

0

5

5

6

44

3

6

12

23

 

Tổng

54

 

4

8

11

15

 

92

14

23

24

31

259

32

58

77

92

 

  

Nguồn: ninhbinh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website