A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Góp ý tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

         Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Hướng dẫn việc chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định.

          Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng xin ý kiến quý vị góp ý vào những nội dung sau:

          1. Tiêu chí 1: Phù hp vi đặc đim kinh tế - xã hi ca địa phương

          1.1. Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp, gần gũi với văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh.

          1.2. Cấu trúc, nội dung SGK có tính mở tạo cơ hội để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung, điều chỉnh những nội dung và hoạt động giáo dục thích hợp, sát với thực tế của địa phương.

          1.3. Các chủ đề/bài học trong SGK khi triển khai phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học hiện tại của cơ sở giáo dục.

          1.4. Sách giáo khoa có giá hợp lí, phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương.

          2. Tiêu chí 2: SGK phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục

          2.1. Phù hợp với điều kiện tổ chức học tập của học sinh

          - Các chủ đề/bài học trong SGK với các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt.

          - Nội dung các bài học/ chủ đề trong SGK đảm bảo tính khoa học, gần gũi với học sinh, có những hoạt động học tập thiết thực, giúp học sinh rèn luyện khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng năng lực phẩm chất, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

          - Cấu trúc sách giáo khoa tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh.

          - Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học hướng đến việc phát triển kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng tư duy, rèn khả năng tích hợp, vận dụng kiến thức mới cho học sinh.

          2.2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của giáo viên và nhà trường

          - Cách thiết kế bài học/chủ đề trong SGK giúp giáo viên dễ dạy, dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

          - SGK có các nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

          - Nội dung SGK đảm bảo mục tiêu phân hóa, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh.

          - Cấu trúc SGK thuận tiện cho tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

          Trân trọng cảm ơn!


Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website