Tin nổi bật
Tin nổi bật
TIẾT CHUYÊN ĐỀ "BÀI 2: CƠ THỂ NGƯỜI TRAO ĐỔI CHẤT NHƯ THẾ NÀO ?"
TIẾT CHUYÊN ĐỀ "BÀI 2: CƠ THỂ NGƯỜI TRAO ĐỔI CHẤT NHƯ THẾ NÀO ?"- Nêu được một số biểu hiện về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.- Kể được tên một số cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người.- Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường. Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột là phương pháp ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 47