Họ và tên: Trần Thị Hằng

Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành công đoàn

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Giới thiệu sơ bộ:

Ngày tháng năm sinh: 06/07/1976

Nơi sinh: Tân Thành-Kim Sơn-Ninh Bình

Nơi ở hiện nay: Lưu phương-Kim Sơn-Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Lĩnh vực phụ trách: