Tin tức
Lịch công tác tuần ( từ ngày 19/03 đến 24/03/2018) (30/01/2018)

Thứ 2 - Ngày 19/03/2018

Sáng: Chào cờ đầu tuần, học theo TKB

Chiều: Dạy học theo KH

Thứ 3 - Ngày 20/03/2018

Sáng: Dạy học theo KH

Chiều: Dạy học theo KH

Thứ 4 - Ngày 21/03/2018

Sáng: Dạy học theo KH

Chiều: Dạy học theo KH

Thứ 5 - Ngày 22/03/2018

Sáng: Dạy học theo KH

Chiều: Dạy học theo KH

Thứ 6 - Ngày 23/03/2018

Sáng: Dạy học theo KH

Chiều: Dạy học theo KH

Thứ 7 - Ngày 24/03/2018

Sáng: Nghỉ

Chiều: Nghỉ

Liên kết
Giáo dục