Số: 207/PGDĐT
Tên: (Về việc tổ chức hội nghị chuyên môn)
Số: 190/PGDĐT
Tên: (Về việc họp Hiệu trưởng (KHẨN))
Lịch công tác tuần (30/01/2018)

Tuần 28

Thứ 2: Ngày 19/3/2018

Sáng: 

Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 3: Ngày 20/3/2018

Sáng:Thực hiện các hoạt động giáo dục, hoạt động giữa giờ

Chiều:Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 4: Ngày 21/3/2018

Sáng:  Thực hiện các hoạt động giáo dục 

Chiều:Khối 4, 5 kiểm tra Toán , Tiếng Việt giữa học kì II

Thứ 5:Ngày 22/3/2018

Sáng:Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều:Chấm bài kiểm tra giữa học kì II khối 4, 5

Thứ 6: Ngày 23/3/2018

Sáng:Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều:Sinh hoạt chuyên môn

Liên kết
Giáo dục