Lịch công tác tuần ( từ ngày 14/05 đến 285/2018) (30/01/2018)

Thứ 2: Ngày 14/5/2018

Sáng: Khối 1, 3 thi cuối nămmônToán, Tiếng Việt 

Chiều: Khối 3 thi cuối năm môn Tiếng Anh

Thứ 3: Ngày 15/5/2018

Sáng: Khối 2, 4 thi cuối năm môn Toán, Tiếng Việt

Chiều: Khối 4 thi cuối năm môn Tiếng Anh

Thứ 4: Ngày 16/5/2018

Sáng: Khối 5 thi cuối năm môn Toán, Tiếng Việt

Chiều:Khối 5 thi cuối năm môn Tiếng Anh

 

Thứ 5:Ngày 17/5/2018

Sáng:Khối 5 thi cuối năm môn Khoa học, Lịch sử-Địa lí

Chiều: GV chấm bài

 

Thứ 6: Ngày 18/4/2018

Sáng:Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều:Giao ban

Thứ 7, Chủ nhật (19- 20/5/2018) : Nghỉ

Liên kết
Giáo dục