Số: 207/PGDĐT
Tên: (Về việc tổ chức hội nghị chuyên môn)
Số: 190/PGDĐT
Tên: (Về việc họp Hiệu trưởng (KHẨN))
Tin tức
Lịch công tác tuần 25 (30/01/2018)

Thứ 2:Ngày 12/03/2018

Tổ chức hoạt động tập thể đầu tuần

Thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục

Thứ 3:Ngày 13/03/2018

Thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục

Thứ 4:Ngày 14/03/2018

Thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục

Dự hội nghị góp ý dự thảo chương trình các môn học tại trường (đ/c: Thương Huyền)

Thứ 5:Ngày 15/03/2018

Thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục

Thứ 6: Ngày 16/03/2018

Thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục

Dự hội nghị góp ý dự thảo chương trình các môn học tại Ninh Giang - Hoa Lư  (đ/c: Thu Cúc, Bích Thủy)

Chiều: SHCM, giao ban

Thứ 7: Nghỉ

 

Liên kết
Giáo dục