Số: 158/PGDĐT
Tên: (Về việc nhận bảng tin Giáo dục Ninh Bình số 33 năm 2018)
Tin tức
Lịch công tác tuần 35 (Từ 30/4/2018 đến 04/5/2018) (30/01/2018)

Thứ 2: Ngày 30/4/2018

Nghỉ lễ 30/4

Thứ 3: Ngày 01/5/2018

Nghỉ lễ 1/5

Thứ 4: Ngày 02/5/2018

Thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục

Đ/c Thúy họp Hiệu trưởng tại PGD

Thứ 5: Ngày 03/5/2018

Thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục

Thứ 6: Ngày 04/5/2018

Thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục

Đ/c Diện, Hà, Ngọc Anh dự bồi dưỡng kỹ thuật quản lý lớp học T.A tại TPNB

Chiều: Họp Hội đồng

Thứ 7: Ngày 05/5/2018

Đ/c Vẻ đưa HS đi thi Nghi thức Đội cấp tỉnh tại TPNB

 

Liên kết
Giáo dục