Tin tức
Lịch công tác tuần (30/01/2018)

Thứ 2 - Ngày 05/3/2018

Sáng: Chào cờ, học theo thời khóa biểu

Chiều: Học theo thời khóa biểu

Thứ 3 - Ngày 06/3/2018

Sáng: Học theo thời khóa biểu

Chiều: Học theo thời khóa biểu

Thứ 4 - Ngày 07/3/2018

Sáng: Học theo thời khóa biểu

Chiều: Học theo thời khóa biểu

Thứ 5 - Ngày 08/3/2018

Sáng: Học theo thời khóa biểu

Chiều: Họp trường, tổ chức ngày 8/3

Thứ 6 - Ngày 09/3/2018

Sáng: Học theo thời khóa biểu

Chiều: Học bù chiều thứ năm

 

 

Liên kết
Giáo dục