A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1- NĂM HỌC 2018-2019

Lớp

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

Lớp 1A

 

 

Sáng

GDTT

T.Việt

Toán

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Việt

TNXH

Toán

GDLS

MT

GDLS

Toán

TC

 

 

 

 

SHTT

 

Chiều

T.Việt

ÂN

Toán

T.Việt

 

SHCM

Toán

TD

T.Việt

Toán

Tự học

ĐSTV

Tự học

Tự học

 

 

 

 

Lớp 1B

 

 

Sáng

GDTT

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

MT

TNXH

Toán

ĐSTV

GDLS

Toán

Toán

TC

Toán

 

 

 

 

SHTT

Chiều

T.Việt

Toán

T.Việt

ÂN

 

SHCM

Toán

T.Việt

Toán

TD

Tự học

Tự học

GDLS

Tự học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2- NĂM HỌC 2018-2019

Lớp

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

Lớp 2A

 

 

Sáng

GDTT

Toán

Toán

Toán

T.Việt

T.Việt

MT

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

TD

Toán

T.Việt

GDLS

TC

GDLS

 

 

 

 

SHTT

 

Chiều

T.Việt

ĐSTV

T.Việt

T.Việt

 

SHCM

Toán

ÂN

Toán

TNXH

Tự học

TD

Tự học

Tự học

 

 

 

 

Lớp 2B

 

 

Sáng

GDTT

MT

T.Việt

Toán

TD

T.Việt

Toán

T.Việt

GDLS

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Việt

Toán

Toán

T.Việt

TNXH

T.Việt

TC

 

 

 

 

SHTT

Chiều

Toán

T.Việt

T.Việt

TD

 

SHCM

T.Việt

GDLS

Toán

ÂN

ĐSTV

Tự học

Tự học

Tự học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3- NĂM HỌC 2018-2019

Lớp

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

Lớp 3A

 

 

Sáng

GDTT

T.Việt

ÂN

NN

Toán

Toán

T.Việt

T.Việt

T.Việt

NN

TD

MT

TNXH

T.Việt

TNXH

T.Việt

Toán

NN

Toán

T.Việt

T.Việt

NN

Toán

TC

SHTT

 

Chiều

Đạo đức

T.Việt

ĐSTV

Toán

 

SHCM

Toán

HĐNG

T.Việt

T.Việt

Tự học

Tự học

Tự học

Tự học

 

 

 

 

Lớp 3B

 

 

Sáng

GDTT

MT

T.Việt

T.Việt

Toán

Toán

Toán

T.Việt

T.Việt

TNXH

NN

T.Việt

TNXH

Toán

T.Việt

T.Việt

Đạo đức

Toán

TC

TD

T.Việt

TNXH

ÂN

NN

SHTT

Chiều

NN

T.Việt

T.Việt

T.Việt

 

SHCM

TD

HĐNG

Toán

Toán

Tự học

Tự học

ĐSTV

Tự học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4- NĂM HỌC 2018-2019

Lớp

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

Lớp 4A

 

 

Sáng

GDTT

NN

Toán

Toán

NN

ÂN

Toán

T.Việt

NN

Toán

Toán

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

MT

Khoa học

T.Việt

Khoa học

T.Việt

Đạo đức

Kĩ thuật

Địa

SHTT

 

Chiều

ĐSTV

Toán

T.Việt

T.Việt

 

SHCM

NN

Lịch sử

TD

HĐNG

TD

Tự học

Tự học

Tự học

 

 

 

 

Lớp 4B

 

 

Sáng

GDTT

Toán

T.Việt

T.Việt

T.Việt

TD

NN

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Việt

TNXH

Toán

ĐSTV

NN

T.Việt

Toán

TC

Toán

T.Việt

MT

 

 

SHTT

Chiều

Đạo đức

TD

T.Việt

ÂN

 

SHCM

Toán

ĐSTV

Toán

TD

Tự học

ÂN

GDLS

Tự học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5- NĂM HỌC 2018-2019

Lớp

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

Lớp 5A

 

 

Sáng

GDTT

Toán

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Việt

MT

T.Việt

T.Việt

TD

T.Việt

T.Việt

Toán

Toán

T.Việt

ÂN

Khoa học

Khoa học

NN

NN

Toán

Địa

NN

Lịch sử

SHTT

 

Chiều

TD

T.Việt

Toán

Kỹ thuật

 

SHCM

ĐSTV

Đạo đức

Tự học

T.Việt

NN

Tự học

HĐNG

Tự học

 

 

 

 

Lớp 5B

 

 

Sáng

GDTT

MT

Toán

Toán

ÂN

NN

Toán

NN

T.Việt

Toán

T.Việt

NN

Địa

NN

T.Việt

TD

T.Việt

T.Việt

Khoa học

T.Việt

Toán

T.Việt

T.Việt

Kĩ thuật

SHTT

Chiều

T.Việt

Toán

TD

T.Việt

 

SHCM

Đạo đức

Khoa học

ĐSTV

Lịch sử

Tự học

Tự học

HĐNG

Tự học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: tranphuoc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 1.123