Ảnh xây dựng, bảo vệ môi trường giáo dục

Ảnh xây dựng, bảo vệ môi trường giáo dục

HÌNH ẢNH VỀ XÂY DỰNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

Giáo viên và học sinh nhổ cỏ, vệ sinh, trồng hoa

GV, HS vệ sinh lớp học

 

Tổng dọn vệ sinh sân trường


Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 05 : 112