A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI VIẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 03 THÁNG 2 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH LƯU

                        BÀI VIẾT KỶ NIỆM NGÀY 3 THÁNG 2

Trong không khí phấn khởi cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đón xuân Kỷ Hợi 2019, chiều ngày 1/2/2019 Chi bộ Trường Tiểu học  đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019).Tại buổi họp mặt, toàn thể cán bộ, đảng viên trường Tiểu học nghe đồng chí Đinh Tiến Độ - Bí thư chi bộ Tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

                                         

Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại vô cùng quan trọng đối với cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước. Ðảng ra đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Ðảng ra đời là quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ðảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ đạp đổ áp bức thống trị của chế độ thực dân nửa phong kiến, vươn lên làm chủ; tiếp đó là những chiến thắng oanh liệt đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ðặc biệt hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới trong muôn vàn khó khăn, thách thức, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Ðảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Và cũng chính trong quá trình đó, Ðảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta càng thấu hiểu, tin yêu, tự hào và có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn, phát huy.Hiện nay, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Ðảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đi vào nội dung sinh hoạt, chi bộ  Đảng tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu của Đảng ta qua 89 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” triển khai, học tập NQTW4( khóa XII) chỉ thị 05 găn vởi chủ đề 2018

Chi bộ, đảng viên đã nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng ủy cấp trên. Mỗi đảng viên phải có cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Cấp ủy chi bộ,thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của đảng viên, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

- Bí thư chi bộ phối hợp với đoàn thể nhà trường, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức, viên chức hằng năm và đột xuất theo quy định trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm, trách nhiệm nêu gương của cấp trên, người đứng đầu. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền. Bí thư chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Đồng thời, coi trọng việc biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức, đảng viên có cách làm sáng tạo, tự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

- Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công vụ, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

- Thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Triển khai có hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Nhìn chung, với những việc đặt ra cần phải làm ngay và thường xuyên đã được chi bộ đã quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc, vì vậy, bước đầu cơ bản đã tổ chức thực hiện đạt được kết quả cao.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi Hội nghị.

 


Tác giả: Trường Quỳnh Lưu
Nguồn:Đã thực hiện Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Tháng 05 : 2.620