• Kiều Minh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0978244783
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN Lớp 1C

 • Cao Thị Vượng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01234258401
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN Lớp 1A

 • Hoàng Kim Xuân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01256543824
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN Lớp 1D

 • Trịnh Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0919866558
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN Lớp 1E

 • Phạm Thị Mỵ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0988202595
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Mỹ Thuật

 • Phạm Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký hội đồng
  • Điện thoại:
   0944543696
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Tiếng Anh

 • Nguyễn Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách
  • Điện thoại:
   0916622299
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Âm nhạc

 • Trần Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989669756
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tiếng Anh