Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trường THPT Trần Hưng Đạo đóng trên địa bàn Phố Vân Giang - Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, đào tạo cho học sinh thuộc khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo học sinh có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.

Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trường THPT Trần Hưng Đạo đóng trên địa bàn Phố Vân Giang - Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, đào tạo cho học sinh thuộc khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo học sinh có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.

Văn bản
Lịch công tác tuần 30 từ 16/03/2020 đến 21/03/2020 (16/03/2020)

Thứ 2 ngày 16/03/2020

Buổi sáng:

+ Dạy và học

+ Các lớp dọn vệ sinh lớp học đầu giờ

Buổi chiều:

+ Khối 12 học thanh toán chương trình

+ Họp thống nhất ra đề thi theo cụm trường

Thứ 3 ngày 17/03/2020

Buổi sáng:

+ Dạy và học

Buổi chiều:

+ Bồi dưỡng HSG 10,11

+ K12 học thanh toán chương trình

+ Học GDQP khối 11

Thứ 4 ngày 18/03/2020

Buổi sáng:

+ Dạy và học

Buổi chiều:

+ K12 học thanh toán chương trình

+ Học GDQP khối 11,10

Thứ 5 ngày 19/03/2020

Buổi sáng:

+ Dạy và học

Buổi chiều:

+ Bồi dưỡng HSG 10,11

+ K12 học thanh toán chương trình

+ Học GDQP khối 11,10

+ Hội đồng tự đánh giá sắp xếp, hoàn thiện hồ sơ

Thứ 6 ngày 20/03/2020

Buổi sáng:

+ Dạy và học

+ Tiết 2 họp GVCN 12, tiết 3 họp GVCN 10,11

+ Tiết 4 họp giao ban

Buổi chiều:

+ Bồi dưỡng HSG 10,11

+ K12 học thanh toán chương trình

+ Học GDQP khối 11,10

Thứ 7 ngày 21/03/2020

Buổi sáng:

+ Dạy và học

+ Tiết 1: Dạy học những bài học đạo đức Hồ Chí Minh

Buổi chiều:

+ Học GDQP khối 10

Sự Kiện

Bản quyền © Trường THPT Trần Hưng Đạo