Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trường THPT Trần Hưng Đạo đóng trên địa bàn Phố Vân Giang - Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, đào tạo cho học sinh thuộc khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo học sinh có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.

Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trường THPT Trần Hưng Đạo đóng trên địa bàn Phố Vân Giang - Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, đào tạo cho học sinh thuộc khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo học sinh có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.

Văn bản
Lịch công tác tuần 26 từ ngày 01/03/2021 đến 07/03/2021 (01/03/2021)

Thứ 2 ngày 01/03

Buổi sáng

+ Từ 7h: Hiệu trưởng làm việc với hội đồng sư phạm tại văn phòng

+ Từ 7h45: Đồng chí Phó hiệu trưởng Trương Thị Thu Hà làm việc với 30 GVCN

+ Từ 8h: Dạy và học

Buổi chiều

+ Dạy và học thêm khối 12

+ Học nghề Khối 11

+ Dạy HSG khối 10

Thứ 3 ngày 02/03

Buổi sáng

+ Bàn giao hoạt động của nhà trường từ đồng chí Lê Quốc Huy sang đồng chí Trần Văn Hanh

Thành phần: BGH, CTCĐ, BTĐT, TBTTND, TKHĐ

+ Dạy và học

Buổi chiều: Dạy và học thêm cả 3 khối

Thứ 4 ngày 03/03

Buổi sáng

+Hiệu trưởng làm việc với thành phần lãnh đạo mở rộng, tổ phó chuyên môn

+ Dạy và học

Buổi chiều: Dạy và học thêm cả 3 khối

Thứ 5 ngày 04/03

Buổi sáng

+ Dạy và học

Buổi chiều: Dạy và học thêm cả 3 khối

Thứ 6 ngày 05/03

Buổi sáng

+Tiết 1: Giao ban với lãnh đạo mở rộng 

+Tiết 2: Giao ban với GVCN 12

+Tiết 3: Giao ban với GVCN 10,11

+ Dạy và học

Buổi chiều

+Dạy và học thêm cả 3 khối

+ Họp BGH, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ

Thứ 7 ngày 06/03

Buổi sáng

+ Dạy và học

+ Tổng kết tuần 26

Buổi chiều

+ Dạy HSG khối 10,11

+ Dạy quốc phòng theo kế hoạch

Chủ nhât ngày 07/03: Nghỉ

Sự Kiện

Bản quyền © Trường THPT Trần Hưng Đạo