Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trường THPT Trần Hưng Đạo đóng trên địa bàn Phố Vân Giang - Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, đào tạo cho học sinh thuộc khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo học sinh có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.

Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trường THPT Trần Hưng Đạo đóng trên địa bàn Phố Vân Giang - Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, đào tạo cho học sinh thuộc khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo học sinh có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.

Văn bản
Lịch công tac tuần 3 từ ngày 20/09/2021 đến ngày 25/09/2021 (19/09/2021)

Thứ 2 ngày 20/09/2021

Buổi sáng:

+ Dạy và học

Buổi chiều:

+ Học ANQP

+ K11 học nghề

+ Bồi dưỡng HSG

+ Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn

Thứ 3 ngày 21/09/2021

Buổi sáng:

+ Dạy và học

Buổi chiều:

+ Dạy và học

Thứ 4 ngày 22/09/2021

Buổi sáng:

+ Dạy và học

Buổi chiều:

+ Dạy và học

Thứ 5 ngày 23/09/2021

Buổi sáng:

+ Dạy và học

Buổi chiều:

+ Dạy và học

Thứ 6 ngày 24/09/2021

Buổi sáng:

+ Dạy và học

+ Họp giao ban

Buổi chiều:

+ Dạy và học

Thứ 7 ngày 25/09/2021

Buổi sáng:

+ Dạy và học

Buổi chiều:

Học ANQP

+ Bồi dưỡng HSG

Bản quyền © Trường THPT Trần Hưng Đạo