Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trường THPT Tạ Uyên đóng trên địa bàn Thị trấn Yên Thịnh - Huyện Yên Mô, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, đào tạo cho học sinh thuộc khu vực huyện Yên Mô. Qua hơn 16 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo học sinh có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
06/11/2020
Ngày hiệu lực:
06/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/11/2020
Ngày hiệu lực:
06/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/10/2020
Ngày hiệu lực:
20/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch làm việc tuần 13 (30/11/2020 - 5/12/2020) (28/11/2020)

Thứ 2 ngày 30/11/2020

* Buổi sáng

- Chào cờ, sinh hoạt CT (BGH, TT, CĐ, ĐTN, GVCN, GV dạy tiết 1 )

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

* Buổi chiều

- 14h: Họp cơ quan

- 15h: Họp tổ chuyên môn

- 16h: Họp chi bộ

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 3 ngày 1/12/2020

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

* Buổi chiều

- Học theo TKB

- Kiểm tra việc kí duyệt giáo án nhóm TD

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 4 ngày 2/12/2020

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c hiệu

* Buổi chiều

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

Thứ 5 ngày 3/12/2020

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

* Buổi chiều

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

Thứ 6 ngày 4/12/2020

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Tiết 4 họp LĐ mở rộng (BGH, TKHĐ, ĐTN, CĐ, TT).

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

* Buổi chiều

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

Thứ 7 ngày 5/12/2020

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Tiết 3: Họp GVCN  (BGH, TKHĐ, GVCN, ĐTN) 

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

* Buổi chiều

- Nghỉ học thêm

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

Thông báo
Văn Bản

Bản quyền © Trường THPT Tạ Uyên