Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trường THPT Tạ Uyên đóng trên địa bàn Thị trấn Yên Thịnh - Huyện Yên Mô, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, đào tạo cho học sinh thuộc khu vực huyện Yên Mô. Qua hơn 16 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo học sinh có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.

VĂN BẢN MỚI
Lịch làm việc tuần 37 (16/05/2022-22/05/2022) (17/05/2022)

Thứ 2 ngày 16/05/2022

* Buổi sáng

- Chào cờ (TP: BGH, TKHĐ, ĐTN, TT, CĐ, GVCN, GV dạy tiết 1)

- Học theo TKB

- Các môn hoàn thành vào điểm bài KT trong Smas (hạn cuối hoàn thành 15h cùng ngày)

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

* Buổi chiều

- Học TKB chiều 18/5

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 3 ngày 17/05/2022

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Nộp HSCM và bài KT về phòng giáo vụ ( GV kí nhận cẩn thận)

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

* Buổi chiều

- K12 học theo TKB

- 14h30': Duyệt  kết quả K10, K11 (TP: BGH, TKHĐ, GVCN K10,11, Đc Long chuẩn bị HS)

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 4 ngày 18/05/2022

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

* Buổi chiều

- 14h: Họp các tổ bình xét thi đua

- 15h30': Họp ban thi đua

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

Thứ 5 ngày 19/05/2022

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

* Buổi chiều

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

Thứ 6 ngày 20/05/2022

* Buổi sáng

- 7h: lãnh đạo, TKHĐ làm việc

- 8h: Họp CB làm công tác coi thi

- 9h: Các nhóm nộp SKKN cho Đc Hiệu

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

* Buổi chiều

- 13h30': Hội đồng thi làm việc

14h00': Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi

14h00': Chấm SKKN theo lịch(Đc Hiệu phân công)

- Lãnh đạo trực: Đ/c  Hiệu

Thứ 7 ngày 21/05/2022

* Buổi sáng

- Thi thử K12 theo lịch

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

* Buổi chiều

- Thi thử K12 theo lịch

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

Chủ nhật ngày 22/05/2022

* Buổi sáng

- Thi thử K12 theo lịch

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

* Buổi chiều

- Thi thử K12 theo lịch

- Lãnh đạo trực: Đ/c minh

Thông báo
Văn Bản

Bản quyền © Trường THPT Tạ Uyên