Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trường THPT Tạ Uyên đóng trên địa bàn Thị trấn Yên Thịnh - Huyện Yên Mô, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, đào tạo cho học sinh thuộc khu vực huyện Yên Mô. Qua hơn 16 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo học sinh có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
25/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch làm việc tuần 26(01/03/2021 - 06/03/2021) (27/02/2021)

Thứ 2 ngày 01/03/2021

* Buổi sáng

- Tiết 1 (không chào cờ): Chăm sóc cây đầu xuân (GVCN 21 đến đủ).

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

* Buổi chiều

- Học TKB chiều thứ 6 ngày 05/02/2021

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 3 ngày 02/03/2021

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

* Buổi chiều

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 4 ngày 03/03/2021

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

* Buổi chiều

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

Thứ 5 ngày 04/03/2021

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

* Buổi chiều

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

Thứ 6 ngày 05/03/2021

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Tiết 4 họp lãnh đạo mở rộng ( BGH, TKHĐ, ĐTN, CĐ, TT )

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

* Buổi chiều

- Học theo TKB

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

Thứ 7 ngày 06/03/2021

* Buổi sáng

- Học theo TKB

- Tiết 3 họp GVCN ( BGH, TKHĐ, GVCN, ĐTN )

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

* Buổi chiều

- Học theo TKB

- Kiểm tra sổ đầu bài HKI

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

Thông báo
Văn Bản

Bản quyền © Trường THPT Tạ Uyên