Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày hiệu lực:
25/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 43 (02/04/2018)

Tuần 43 năm 2018

Thứ 2 ngày  4/6/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều:

+ Học theo TKB sáng thứ 3

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Thứ 3 ngày  5/6/2018

Buổi sáng:

+ Học theo lịch

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Buổi chiều: 

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Thứ 4 ngày  6/6/2018

Buổi sáng

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Buổi chiều

+ Học TKB chiều thứ 3

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 5 ngày  7/6/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều: 

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Thứ 6 ngày  8/6/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều: 

+ Học theo TKB chiều thứ 5

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Thứ 7 ngày  9/6/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB sáng thứ 4

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Buổi chiều: 

+ Phù đạo học Tiếng Anh từ 14h - 16h50

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu