Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 44, năm học 2019 - 2020 (08/09/2019)

Thứ 2 ngày 22/6/2020

Buổi sáng:

+ Chào cờ

+ Phát hành hồ sơ tuyển sinh 10

+ Thu hồ sơ k12( từ 22/6 --> 28/6)

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Buổi chiều

+ 14h: Họp Đảng ủy

+ 15h: Họp tổ hồ sơ tốt nghiệp 12

+ 15h30: Họp tổ hồ sơ tuyển sinh 10

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Thứ 3 ngày 23/6/2020

Buổi sáng:

+ 7h: K10 thi học kỳ

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh + BGH.

Buổi chiều

+ 13h45 K11 thi học kỳ(nghỉ học nghề)

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa + BGH.

Thứ 4 ngày 24/6/2020

Buổi sáng:

+ 7h: K10 thi học kỳ; K12 thi thử

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh + BGH.

Buổi chiều

+ 13h55: K10 thi học kỳ, K12 thi thử

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh + BGH.

Thứ 5 ngày 25/6/2020

Buổi sáng:

+ K10 thi học kỳ, K12 thi thử

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh + BGH.

Buổi chiều

+ 13h55 K11 thi học kỳ, K12 thi thử

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh + BGH.

Thứ 6 ngày 26/6/2020

Buổi sáng:

+ Tiết 3 họp lãnh đạo, Tiết 5 họp chủ nhiệm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Buổi chiều

+ Học thêm bình thường

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh.

Thứ 7 ngày 27/6/2020

Buổi sáng:

+Thu hồ sơ tuyển sinh 10 ( 27/6 - 2/7)

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Buổi chiều

+ Học thêm bình thường

+ Thu tuyển sinh 10

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Chủ nhật ngày 28/6

Buổi sáng: Thu hồ sơ tuyển sinh 10

Buổi chiều: Thu hồ sơ tuyển sinh 10

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu