Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 4, năm học 2019 - 2020 (08/09/2019)

Thứ 2 ngày 16/9/2019

Buổi sáng:

+ Chào cờ: ngoại khóa an toàn giao thông và phòng chống ma túy.

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Buổi chiều:

+ Đại hội chi đoàn giáo viên.

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Thứ 3 ngày 17/9/2019

Buổi sáng:

+ Đại hội Đoàn trường.

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh.

Buổi chiều:

+ Học thêm.

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Thứ 4 ngày 18/9/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB.

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều:

+ Học thêm.

+ Lãnh đạo trực: đ/c Hòa.

Thứ 5 ngày 19/9/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Buổi chiều:

+ Học thêm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh.

Thứ 6 ngày 20/9/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Buổi chiều:

+ Học thêm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Thứ 7 ngày 21/9/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh.

Buổi chiều:

+ Học thêm.

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa.

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu