Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 18, năm học 2019 - 2020 (08/09/2019)

Thứ 2 ngày 06/1/2020

Buổi sáng:

+ Chào cờ.

+ Sơ kết học kỳ I.

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Buổi chiều

+ 14h: Tổng kết công tác Đảng 2019

+ Ôn kiểm định, tập đồng diễn

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Thứ 3 ngày 07/1/2020

Buổi sáng:

+ Học theo TKB.

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh.

Buổi chiều:

+ Thi KSCL 12

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Thứ 4 ngày  08/1/2020

Buổi sáng:

+ Thi thử THPTQG 

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Buổi chiều:

+ Lớp 12 học thêm

+ Chấm thi

+ Lãnh đạo trực: đ/c Minh

Thứ 5 ngày 9/1/2020

Buổi sáng:

+ Thi thử THPTQG

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Buổi chiều:

+ Lớp 12 học thêm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 6 ngày 10/1/2020

Buổi sáng:

+ Thi thử THPTQG

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều:

+ Lớp 12 học thêm

+ Chấm thi

+ Lãnh đạo trực: Đ/c nam.

Thứ 7 ngày 11/1/2020

Buổi sáng:

+ Thi thử THPTQG

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Buổi chiều:

+ Thi thử THPTQG

+ Chấm thi

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa.

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu