Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 22 năm 2018-2019 (15/09/2018)

Thứ 2 ngày 14/1/2019

Buổi sáng:

+ Chào cờ

+ Học theo TKB

+ Đc Nam HT, 03 GV họp Sở

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Buổi chiều:

+ Sinh hoạt CM

+ đc Nhàn, Hiển dự CĐ GVA

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Thứ 3 ngày 15/1/2019

Buổi sáng:

+ Thi thử THPTQG

+ đc Minh, Cúc họp Sở

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam + BGH

Buổi chiều:

+ Thi thử THPTQG, chấm thi

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa + BGH

Thứ 4 ngày 16/1/2019

Buổi sáng:

+ Thi thử THPTQG, chấm thi

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa + BGH

Buổi chiều:

+ Thi thử THPTQG, chấm thi

+ đc Hòa, P Hà dự CĐ NQC

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam + BGH

Thứ 5 ngày 17/1/2019

Buổi sáng:

+ Thi thử THPTQG, chấm thi

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa + BGH

Buổi chiều:

+ Thi thử THPTQG, chấm thi

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh + BGH

Thứ 6 ngày 18/1/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Tiết 4 Họp lãnh đạo

+ Tiết 5 Họp GVCN

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 7 ngày 19/1/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Thông báo
Văn bản

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu