Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 30, năm học 2019 - 2020 (08/09/2019)

Thứ 2 ngày 16/3/2020

Buổi sáng:

+ Chào cờ trong lớp

+ Học bình thường

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Buổi chiều

+ 14h20: GVCN 12+BM điểm danh học sinh học qua kênh THHN

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Thứ 3 ngày 17/3/2020

Buổi sáng:

+ Học bình thường

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh.

Buổi chiều

+ 14h20: GVCN 12+BM điểm danh học sinh học qua kênh THHN

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Thứ 4 ngày 18/3/2020

Buổi sáng:

+ Học bình thường

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa.

Buổi chiều

+ 14h20: GVCN 12+BM điểm danh học sinh học qua kênh THHN

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh.

Thứ 5 ngày 19/3/2020

Buổi sáng:

+ Học bình thường

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa.

Buổi chiều

+ 14h20: GVCN 12+BM điểm danh học sinh học qua kênh THHN

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa.

Thứ 6 ngày 20/3/2020

Buổi sáng:

+ Học bình thường

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Buổi chiều

+ 14h20: GVCN 12+BM điểm danh học sinh học qua kênh THHN

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh.

Thứ 7 ngày 21/3/2020

Buổi sáng:

+ Học bình thường

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Buổi chiều

+ 14h20: GVCN 12+BM điểm danh học sinh học qua kênh THHN

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu