Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
25/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/11/2020
Ngày hiệu lực:
06/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 26 năm học 2020 - 2021 (08/09/2019)

Thứ 2 ngày 1/3/2021

Buổi sáng:

+ Tiết 1 không chào cờ, học thời khóa biểu tiết 1 ngày thứ 4 (mùng 6 Tết)

+ Học theo TKB

+ Hoàn thiện Tự đánh giá ngoài gửi Sở

+ Ra quân huấn luyện thi QPAN (01/3 -16/3)

+ Xây dựng kế hoạch chuyên đề cấp tỉnh

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều:

+ 14h00 Họp HĐGD tháng 3

+ 15h30 Họp Chi bộ, họp tổ

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Thứ 3 ngày 2/3/2021

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ đ/c Hường, 2 HS dự thi KHKT cấp quốc gia tập huấn tại Hoa Lư A (từ 2-11/3)

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ K11 học nghề

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh

Thứ 4 ngày 3/3/2021

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Thứ 5 ngày 4/3/2021

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh

Thứ 6 ngày 5/3/2021

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ T3: Giao ban lãnh đạo

+ T5: Họp GVCN

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Thứ 7 ngày 6/3/2021

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

 

 

 

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu