Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
06/11/2020
Ngày hiệu lực:
06/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/11/2020
Ngày hiệu lực:
06/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/10/2020
Ngày hiệu lực:
20/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 12 năm học 2020 - 2021 (08/09/2019)

Thứ 2 ngày 23/11/2020

Buổi sáng:

+ Chào cờ

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều

+ Học bù chiều thứ 4 tuần trước(18/11)

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh

Thứ 3 ngày 24/11/2020

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh

Buổi chiều

+ Học thêm theo TKB 

+ K11 học nghề

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh.

Thứ 4 ngày 25/11/2020

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Thứ 5 ngày 26/11/2020

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Buổi chiều

+ Học thêm theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Thứ 6 ngày 27/11/2020

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Họp lãnh đạo(Tiết 3), họp GVCN(Tiết 5)

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh.

Buổi chiều

+ Học thêm theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Thứ 7 ngày 28/11/2020

Buổi sáng:

+ K10, 11 học bình thường theo TKB

+ K12 thi thử

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa + BGH.

Buổi chiều

+ K11 Học thêm theo TKB 

+ K12 thi thử

+ Chấm thi

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Chủ nhật ngày 29/11/2020

+ K12 thi thử, chấm thi

 

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu