Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 13 năm 2018-2019 (15/09/2018)

Thứ 2 ngày  12/11/2018

Buổi sáng:

+ Chào cờ

+ Tưởng niệm nạn nhân TNGT

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều:

+ 13h30 Thi đấu cầu lông CB, GV

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 3 ngày 13/11/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Thứ 4 ngày 14/11/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ đ/c Hoa HP + GV dự CĐ GVB, GVC

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 5 ngày 15/11/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa 

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Thứ 6 ngày 16/11/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ T4 Họp lãnh đạo

+ T5 Họp chủ nhiệm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ 13h50 Thi thử HSG 12

+ Chấm tập san, KHKT

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Thứ 7 ngày 17/11/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ 13h30 thi nhảy Aerobic

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu