Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
21/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 5 năm 2018-2019 (15/09/2018)

Thứ 2 ngày  17/9/2018

Buổi sáng:

+ Chào cờ

+ Học theo TKB

+ 9h Hội ý lãnh đạo

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều:

+ 14h30 Đại hội chi đoàn GV

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

 

Thứ 3 ngày 18/9/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

 

Thứ 4 ngày 19/9/2018

Buổi sáng

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

 

Thứ 5 ngày 20/9/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

 

Thứ 6 ngày 21/9/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ T4 Họp lãnh đạo

+ T5 Họp chủ nhiệm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

 

Thứ 7 ngày 22/9/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều:

+ Lãnh đạo trực: BGH

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu