Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
10/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 03, năm học 2020 - 2021 (08/09/2019)

Thứ 2 ngày 21/9/2020

Buổi sáng:

+ Chào cờ

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Buổi chiều

+ Học bù chiều thứ 5

+ Tổ nhóm sinh hoạt chuyên môn

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Thứ 3 ngày 22/9/2020

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều

+ Học thêm theo TKB k10, 12

+ K11 học nghề

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh.

Thứ 4 ngày 23/9/2020

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh.

Buổi chiều

+ Học thêm theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Thứ 5 ngày 24/9/2020

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh.

Buổi chiều

+ Đại hội Đoàn TNCS HCM

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh.

Thứ 6 ngày 25/9/2020

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Tiết 3: Giao ban lãnh đạo

+ Tiết 5 họp GVCN(BGH, GVCN, BTĐ)

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Buổi chiều

+ Học thêm theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Thứ 7 ngày 26/9/2020

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Buổi chiều

+ Học thêm theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

 

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu