Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Lịch công tác tuần 36 (02/04/2018)

Tuần 36 năm 2018

Thứ 2 ngày 16/4/2018

Buổi sáng:

+ Chào cờ 

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều:

+ Học thêm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Thứ 3 ngày  17/4/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Buổi chiều: 

+ Học thêm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 4 ngày  18/4/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều: 

+ Học thêm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Thứ 5 ngày  19/4/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Buổi chiều: 

+ Học thêm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Thứ 6 ngày  20/4/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều: 

+ Học thêm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Thứ 7 ngày  21/4/2018

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Buổi chiều: 

+ Học thêm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu