Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 40 năm 2018-2019 (15/09/2018)

Thứ 2 ngày 20/5/2019

Buổi sáng:

+ Chào cờ

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều:

+ 14h00 Họp sơ kết HĐ

+ 15h30 Họp GVCN, GV dạy 12

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Thứ 3 ngày 21/5/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Tiết 4 Kiểm tra, bàn giao lớp học cho nhà trường

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều:

+ Chuẩn bị lễ TK

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam + BGH

Thứ 4 ngày 22/5/2019

Buổi sáng:

+ 7h00 Tổng kết năm học

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam 

Buổi chiều:

+ Lãnh đạo trực: đ/c Hoa

Thứ 5 ngày 23/5/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Thu hồ sơ tuyển sinh 10 bổ sung

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh 

Buổi chiều:

+ Học thêm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa 

Thứ 6 ngày 24/5/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ T4 Họp lãnh đạo

+ T5 Họp gvcn 12

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa 

Buổi chiều:

+ Học thêm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 7 ngày 25/5/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Buổi chiều:

+ Học thêm bù chiều thứ 3

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

 

 

 

 

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu