Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 31 năm 2018-2019 (15/09/2018)

Thứ 2 ngày 18/3/2019

Buổi sáng:

+ Nghỉ học

+ Chương trình "Đánh thức khát vọng"

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều:

+ Học bù thứ 6 tuần trước

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Thứ 3 ngày 19/3/2019

Buổi sáng:

+ Kiểm tra bán kì II

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa + BGH

Buổi chiều:

+ Kiểm tra bán kì II

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh + BGH

Thứ 4 ngày 20/3/2019

Buổi sáng:

+ Kiểm tra bán kì II

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa + BGH

Buổi chiều:

+ Kiểm tra bán kì II

+ 14h00 Họp bàn kỉ luật giáo viên (BGH, TT, CTCĐ, TTND, đ/c Hoàng)

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam + BGH

Thứ 5 ngày 21/3/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa 

Thứ 6 ngày 22/3/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ t4 Họp lãnh đạo

+ t5 Họp chủ nhiệm

+ Lãnh đạo trực:Đ/c Hoa

Buổi chiều:

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 7 ngày 23/3/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thông báo
Văn bản

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu