Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 13, năm học 2019 - 2020 (08/09/2019)

Thứ 2 ngày 18/11/2019

Buổi sáng:

+ Chào cờ.

+ Học theo TKB

+ Hùng biện bình đẳng giới

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Buổi chiều:

+ Học bù chiều thứ 3

+ Chấm thi nhiếp ảnh

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh.

Thứ 3 ngày 19/11/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB.

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh.

Buổi chiều:

+ Nghỉ học thêm.

+ Rà soát công việc ngày 20.11

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam.

Thứ 4 ngày  20/11/2019

Buổi sáng:

+ Gặp mặt kỉ niệm 20.11

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều:

+ Nghỉ học thêm.

+ Lãnh đạo trực: đ/c Hòa

Thứ 5 ngày 21/11/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB.

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa

Buổi chiều:

+ Học thêm

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hòa.

Thứ 6 ngày 22/11/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB.

+ Họp lãnh đạo.

+ Họp giáo viên chủ nhiệm.

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Buổi chiều:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Thứ 7 ngày 23/11/2019

Buổi sáng:

+ Học theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa.

Buổi chiều:

+ Học thêm.

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Minh.

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu