Tin tức
Lịch công tác tuần từ ngày 26/03-31/03/2018 (30/01/2018)

Thứ 2 - Ngày 26/03/2018

Sáng: Chào cờ đầu tuần. Hoạt động giáo dục

Chiều: Hoạt động giáo dục

Thứ 3 - Ngày 27/03/2018

Sáng: Hoạt động giáo dục

Chiều: Hoạt động giáo dục

Thứ 4 - Ngày 28/03/2018

Sáng: 

Chiều: 

Thứ 5 - Ngày 29/03/2018

Sáng: 

Chiều: 

Thứ 6 - Ngày 30/03/2018

Sáng: 

Chiều: 

Thứ 7 - Ngày 31/03/2018

Sáng: Nghỉ

Chiều: Nghỉ

Liên kết
Giáo dục