• 1_17e0fc4ca4
 • 2_1bba8c81e7
 • 3_0eb66eccbc
 • 4_c6697a87ff
 • 5_5830ae4da3
 • 6_6adbe16790
 • 7_c7b8a8f14e
 • 1_35e42c4ca4
 • 2_71f7bc81e7
 • 3_ffbe5eccbc
 • 4_6b769a87ff
 • 5_4a235e4da3
 • 6_0b18b16790
 • 7_79d338f14e
 • 8_2bafbc9f0f
 • 9_7560c45c48
 • 10_c7a0ed3d94
 • 12_8f732c20ad
 • 13_b8253c51ce
 • 14_8aa08aab32
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-PGDĐT ngày 12/5/2021 của Phòng GDĐT Hoa Lư về việc tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2022-2023;          Căn cứ kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Ninh Thắng xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đíchTuyển sinh lớp 1 phải huy ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0