• IMG2018012710344722
 • IMG_20180208_08264383
 • IMG20180127092956__1_
 • IMG20180127095555__1_
 • 3
 • 15
 • 17
 • 28
 • 5
 • 6
 • 9
 • 1
 • 23
 • 19__1_
 • 27
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Quán triệt tinh thần và mục tiêu của Nghị Quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, ...
Qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, học sinh được tham gia hoặc tiếp xúc đến sự vật hoặc sự kiện nào đó và tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần, tìm ra cái mới, cách giải quyết mới không bị gò bó, phụ thuộc vào cái đã có. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia ...
> Xem chi tiết