THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND thành phố Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp ở các cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Ninh Bình năm học 2021-2022;

          Thực hiện Công văn số 241/PGD ĐT ngày 14/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND thành phố Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp ở các cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Ninh Bình năm học 2021-2022;

          Thực hiện Công văn số 241/PGD ĐT ngày 14/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022.

          Trường tiểu học Ninh Phong đã tiến hành công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 từ ngày 12/7 đến ngày 22/7/2021. Tổng số học sinh lớp 1 được tuyển là 114 em trong đó có 52 học sinh nam và 62 học sinh nữ.

          Số học sinh trên đã được Hội đồng tuyển sinh nhà trường lập danh sách nam riêng, nữ riêng và được xếp theo thứ tự ABC. Hội đồng tuyển sinh nhà trường xin thông báo tới toàn thể CB, GV, NV và CMHS để mọi người xem và góp ý về việc xếp thứ tự ABC có chính xác không. (File excel đính kèm thông báo này)

          Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về địa chỉ Email: thninhphong@gmail.com hoặc điện thoại trực tiếp đến: Cô giáo Trần Thị Vân Giang: 0836090996; Thầy giáo Nguyễn Huy Quản: 0912668411; Cô Lê Ngọc Hà: 0982052626. Thời gian cuối tiếp nhận ý kiến: 11h30' ngày 26/7/2021.

          Những ý kiến góp ý chính xác sẽ được Hội đồng tuyển sinh tiếp thu và chỉnh sửa danh sách cho đảm bảo tính chính xác. Sáng ngày 27/7/2021 nhà trường sẽ tiến hành chia lớp theo danh sách đã niêm yết và bốc thăm giáo viên chủ nhiệm.

          Danh sách này có niêm yết tại 02 bảng tin của trường, CMHS có thể đến trường xem trực tiếp.

Bài viết liên quan