29/11/16  Giới thiệu  111
Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017, ngày 12/10/2016 liên đội trường tiểu học Ninh Phong đã tổ chức ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2016 - 2017.
 26/10/15  Giới thiệu  111
Đến tháng 10/2015 Công đoàn trường tiểu học Ninh Phong có 25 đồng chí, trong đó: BCH 3 đồng chí và 22 công đoàn viên.
 19/10/15  Giới thiệu  108
Năm học 2015-2016, chi bộ trường tiểu học trực thuộc Đảng bộ phường Ninh Phong có 14 đảng viên sinh hoạt. Trong đó: Ban chi ủy gồm 03 đồng chí; đảng viên 11 đồng chí (chính thức 8 đồng chí, dự bị 2 đồng chí, sinh hoạt tạm thời 1 đồng chí).
 19/10/15  Giới thiệu  133
Năm học 2015-2016, đại hội liên đội đã bầu ra Ban chỉ huy liên đội gồm 07 bạn