• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 20 tháng 01 năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nho Quan đã phối hợp với ...
Để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình  giáo dục phổ thông mới, một xu hướng mới trong giáo dục, đó là giáo dục STEM. Từ năm học 2016 - 2017, phòng GDĐT Nho Quan đã có nhiều hoạt động nhằm triển khai đến các trường Tiểu học, THCS những nội dung về lĩnh vực giáo dục còn rất mới mẻ này. Đây là lần thứ hai trong năm học, phòng GDĐT Nho Quan tổ ...
> Xem chi tiết

RA QUÂN TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

RA QUÂN TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Thực hiện cổng văn số 162/PGDĐT ngày 12/4/2018 của phòng GD và ĐT của thành phố Ninh Bình về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường chỉnh trang đô thị, ...