• IMG_20181005_162646
 • IMG_20181005_162718
 • IMG_20181005_163336
 • IMG_20181005_163438
 • IMG_20181120_075412
 • 82cbef390aafe9f1b0be
 • IMG_20181120_080120
 • ab0dc4f62160c23e9b71
 • 1C_3__c43ed1c09b
 • 4B__3__ff1b57be1f
 • IMG_20191108_140710_2_aac3ce6b4f
 • IMG_20191108_145612_2_1d65681a44
 • IMG_20191108_152516_2_50012bfb0c
 • IMG_20191224_080120_6b36459186
 • IMG_20191224_080307_430c763dfc
 • IMG_20191224_080712_47de8071c4
 • 2c5dac64e4111c4f4500_163e2ec13d
 • 845b31582058d8068149_dc5ca62f7c
 • 2325de7e3d25c57b9c34_3612e9c005
 • H1_a72c710653
 • IMG_20200108_133027_079491dfad
 • z2399838918054_704640b482f405eacbe0d924abc67f8f_99a2c1205a
 • z2399839074975_406343467e618590b6420bc746381be6_eef79fecda
 • z2397059237684_bfac6d84f1042a4bf3044d41ba35aa82_a087832a92
 • z2399957837448_a0d875d660fd6166527ac8dd7bb24d92_469c24603d
 • IMG_0230_0cf9c95596
 • IMG_0210_33b8fa76e5
 • z2399965896214_1877f984bdf9fdb20fe7455e838594d9_a9196ab885
 • z2399965899323_c4baeea988f79736f3f003e3f36a977e_d28b5fafbc
 • IMG_0212_a7a25013de
 • IMG_0243_bf621adb83
 • z2400249938276_475b9128b5803a0f33bc70d9cb93d19a_4d2cbad033
 • IMG_0239_7893ba7039
 • FILE_20210308_123547_IMG_20210308_085528_505_761ecad581
 • IMG_0244_b5a60a3246
 • FILE_20210308_123546_IMG_20210308_092234_686_2beaf49f01
 • FILE_20210308_123546_IMG_20210308_092157_978_62847b0a11
 • z2080233435843_440de7576ec66b5cbec26ae59ff774ab_f0677e36ba
 • IMG_0264_6cf91430c9
 • FILE_20210308_123547_IMG_20210308_085647_516_bfb1616d8d
 • IMG_0253_2a4e422653
 • FILE_20210308_123547_IMG_20210308_085557_199_0531c284c2
 • z2080233476592_be39e47446e17fcf2ff721230838d77a_525759ac4f
 • FILE_20210308_123547_IMG_20210303_094238_278_bf750fc72d
 • z2080233459754_3c3168e2e885bbdd8a2a7127814c2628_2c079e6097
 • FILE_20210308_123547_IMG_20210305_140440_188_186adc6b70
 • z2080233489081_a5f4ffa04f16c2a08027f396d0d7bf91_8e13a263d3
 • FILE_20210308_123547_IMG_20210305_140344_558_2823ea0c98
 • FILE_20210308_123547_IMG_20210305_142242_354_1c49c9ac90
 • FILE_20210308_123547_IMG_20210305_151752_893_cd6532732e
 • FILE_20210308_123547_IMG_20210305_145245_182_eed196f9b5
 • FILE_20210308_123547_IMG_20210305_153514_314_179b6c1c1c
 • FILE_20210308_123547_IMG_20210305_153401_296_3d4d37a6d7
 • FILE_20210308_123547_IMG_20210306_084010_523_7d82c0fad6
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2020, trường THPT Nho Quan C đã tổ chức thành công buổi báo cáo chuyên đề “DẠY HỌC STEM” cấp Tỉnh do nhóm Toán thực hiện.Về dự chuyên đề có cô Đỗ Thị Thúy Ngọc - Phó trưởng phòng GDTrH, Sở  GDĐT Ninh Bình, gần 60 lãnh đạo và giáo viên môn Toán của các trường THPT trong tỉnh, cô Hà Thị Lan Hương - Bí thư chi bộ, Hiệu ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1