LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (22/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

 

Giám hiệu trực: Quách Thế Nghĩa

Giáo viên trực: Đinh Thị Hằng

Lớp trực: 3A

 

Thứ 2 ngày 21 tháng 5 năm 2018

Sáng: Sinh hoạt đầu tuần

          Thực hiện hoạt động giáo dục theo kế hoạch

Chiều:  Thực hiện hoạt động giáo dục theo kế hoạch

 

Thứ 3 ngày 22 tháng 5 năm 2018

Sáng: Kiểm tra Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Chiều:  Kiểm điểm, đánh giá Cán bộ quản lí

 

Thứ 4 ngày 23 tháng 5 năm 2018  

Sáng: Thực hiện hoạt động giáo dục theo kế hoạch

           Đón đoàn trường Tiểu học Ái Mộ A - Hà Nội về tặng quà

Chiều:  Họp hội đồng thi đua

 

Thứ 5 ngày 24 tháng 5 năm 2018        

Sáng: Họp hội đồng trường

Chiều: Họp ban dại diện CMHS

           16h Họp hội phụ huynh theo lớp

 

Thứ 6 ngày 25 tháng 5 năm 2018

Sáng: Giao ban

          Thực hiện hoạt động giáo dục theo kế hoạch

Chiều:  Thực hiện hoạt động giáo dục theo kế hoạch

Thư viện ảnh