• 22552370_880292695464195_6460721688164225653_n
  • 25659516_1980961205453214_3359525012785416278_n
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học là hoạt động sinh hoạt chuyên ...
SHCM dựa trên NCBH là cơ hội cho mỗi cá nhân nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm, phát huy khả năng sáng tạo trong dạy học thông qua hoạt động dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ dạy minh họa.    Thực hiện kế hoạch tháng 1/2020, vào hồi 14 giờ, ngày 15 tháng 1 năm 2020, Trường Tiểu học Ninh Khánh dã tổ chức cho toàn thể ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0