• anhtrg125d979290a2234
  • atrg85d9792a67671e
  • anhtrg35d97926c00dcc
Tin nổi bật
Tin nổi bật
KHUẤY ĐỘNG LỚP HỌC VỚI KAHOOT      Kahoot là một công cụ học tập dựa trên nền tảng trò chơi, được áp dụng trong công nghệ giáo dục tại các trường học. Trò chơi được sử dụng ở đây là những câu hỏi trắc nghiệm, không chỉ là những câu hỏi lý thuyết đơn thuần, người dùng có thể tích hợp thêm hình ảnh và video vào bài.                                   ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3