Infographic Giúp người lớn và trẻ em vượt qua sự căng thẳng trong dịch COVID-19

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam WHO xây dựng infographics khuyến cáo những cách đơn giản để vượt qua căng thẳng trong dịch bệnh COVID-19 với người lớn và trẻ em.

https://ncov.moh.gov.vn/documents/20182/6914907/88335995_1388107468040026_2647788535586750464_o.jpg/a9dff349-a8cc-47bf-a320-48f9822c7603?t=1583396376375

https://ncov.moh.gov.vn/documents/20182/6914907/kc1.jpg/01716161-b085-4ded-b4d7-f51dc503b2c0?t=1583741233848

https://media.suckhoedoisong.vn/Images/bichvan/2020/03/05/Giup_tre_em_vuot_qua_su_cang_thang_trong_dich_COVID-19.jpg

 

Bài viết liên quan