HƯỚNG DẪN ĐEO KHẨU TRANG VÀ RỬA TAY PHÒNG DỊCH BỆNH

 

 

Deo khau trang 1.jpg

 

Deo khau trang.jpg

 

quy trinh rua tay.jpg

Bài viết liên quan