• IMG_0909
  • IMG_0910
  • IMG_0911
Tin nổi bật
Tin nổi bật
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG  VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP            Năm học 2017- 2018, trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ dưới nhiều hình thức khác nhau như: hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo.... đã thu hút được sự tham gia giao lưu, trải nghiệm của tất cả các ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 40
  • IMG_0909
  • IMG_0910
  • IMG_0911
Tin nổi bật
Tin nổi bật
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG  VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP            Năm học 2017- 2018, trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ dưới nhiều hình thức khác nhau như: hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo.... đã thu hút được sự tham gia giao lưu, trải nghiệm của tất cả các ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 40