Tin nổi bật
Tin nổi bật
Quyết định Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh ...
BỘ Y TẾ------Số: 181/QĐ-BYTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020   QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêmđường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”----------------BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1