Tin nổi bật
Tin nổi bật
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÍ I NĂM 2019( Dùng ...
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÍ I NĂM 2019( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước )   Đvt: 1 000 đồngSố TTNội dungDự toán nămDự toán cấp bổ sung trong nămTổng cộng dự toánƯớc thực hiện quí IVSo sánh (%)Dự toánCùng kỳnăm trướcITổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí      1 Số ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0