$result;}} ?> Trường TH Kỳ Phú
Lịch công tác tuần Tuần 33 từ 23/04/2018 đến 27/04/2018 (30/01/2018)

Thứ 2 - Ngày 23/04/2018

Sáng: Sinh hoạt tập thể đầu tuần

Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 3 - Ngày 24/04/2018

Sáng: Thực hiện các hoạt động giáo dục

- Dự CĐ nghiệm thu bàn giao chất lượng- PHT + TTCM

Chiều: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 4 - Ngày 25/04/2018

Nghị giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5 - Ngày 26/04/2018

Sáng: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 6 - Ngày 27/04/2018

Sáng: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều: Sinh hoạt chuyên môn tổ- Xếp loại tháng; Đánh giá rút KN việc làm SKKN

Thứ 7 - Ngày 28/04/2018

Sáng: Nghỉ

Chiều: Nghỉ

Liên kết
Giáo dục