Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

 

Ngày 27/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Công văn số 1351/SGDĐT-VP triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022 gửi Công đoàn giáo dục tỉnh; các phòng thuộc Sở GDĐT; các trường THPT; Phòng GDĐT, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố nhằm hỗ trợ các cá nhân, đơn vị sử dụng công cụ miễn phí trong thời gian triển khai chiến dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên các máy tính, thiết bị công nghệ thông tin.

Văn bản của Sở GDĐT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai một số nội dung chính:

1. Cập nhật thông tin chi tiết về chiến dịch và công cụ hỗ trợ xử lý mã độc tại địa chỉ: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022.

2. Phát động chiến dịch đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị; truyền thông về nguy cơ khi sử dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền và khuyến nghị sử dụng công cụ hỗ trợ xử lý mã độc của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Chủ động giám sát, kiểm tra và xử lý các máy tính, thiết bị phát sinh kết nối đến các địa chỉ độc hại thông qua các địa chỉ IP, tên miền độc hại đã được Cục an toàn thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông xác định theo phạm vi chiến dịch.

4. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/10/2022.

 

Trong đó, Sở GDĐT hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cá nhân trong ngành tham gia chiến dịch, cụ thể như sau:

- Địa chỉ tham gia: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022 , bấm vào nút "tham gia ngay"

 

           - Việc kiểm tra được thực hiện thông qua 03 bước:

Bước 1. Kiểm tra mức độ an toàn mạng:  Chọn nút "quét"

           

          Đây là bước kiểm tra xác định mạng máy tính của người dùng có nằm trong cơ sở dữ liệu mạng máy tính ma (là mạng máy tính bị cài mã độc và chiếm quyền điều khiển, được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng) của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). Đồng thời kiểm tra điểm yếu của trình duyệt, hệ điều hành; việc lộ lọt dữ liệu; kiểm tra mã độc mức mạng trên máy tính và thiết bị của người dùng.

 

 

Bước 2. Kiểm tra mã độc sử dụng công cụ rà quét chuyên sâu:

Sau khi có kết quả của Bước 1, chọn nút "tiếp" để chuyển sang Bước 2.

 

 

Đây là bước người dùng tải và cài đặt các phần mềm, công cụ diệt virus, mã độc có bản quyền được sử dụng miễn phí trong thời gian diễn ra chiến dịch. Có thể sử dụng 01 trong 03 các phần mềm sau:

+ Phần mềm ra quét mã độc miễn phí của BKAV.

+ Phần mềm ra quét mã độc miễn phí của CMC.

+ Công cụ rà soát, bóc gỡ phần mềm độc hại của Kaspersky.

Sau khi sử dụng các phần mềm để diệt virus, mã độc, bấm nút "Next" và hoàn thành các yêu cầu tại Bước 2.

 

Bước 3. Xác nhận hoàn thành và tham gia phản ánh vấn đề an toàn thông tin

 

 

Đây là bước người dùng thông tin lại kết quả thực hiện việc rà quét; chia sẻ để lan tỏa chiến dịch đến nhiều người dùng khác trong cộng đồng./.

 

Mẫu thống kê, báo cáo kết quả triển khai

1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: ……………………………………………………………………..

- Đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch trong phạm vi triển khai:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Đề xuất, kiến nghị (nếu): ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Thông tin số liệu

 

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

1

Tổng số đơn vị và cá nhân nhận được thông tin và chiến dịch

 

 

2

Tổng số đơn vị và cá nhân triển khai chiến dịch

 

 

3

Tổng số đơn vị và cá nhân đã triển khai thực hiện các nội dung của chiến dịch

 

 

 

 

Văn phòng Sở GDĐT.