Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH VÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

         Trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng năm học mới 2021-2022. Thực hiện công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Khánh. Được sự nhất trí của Chi bộ nhà trường, ngày 13 tháng 10 năm 2021 trường Tiểu học Khánh Vân tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2021-2022.

          Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động là hội nghị phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021-2022; thông qua hội nghị phát động trong CB,CC,VC tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, Ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

            Về tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Trọng Đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND các ban ngành đoàn thể của xã Khánh Vân; Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh; cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. 

Đại biểu tham dự Hội nghị

 

          Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Mai - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ và nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021;báo cáo đánh giá thực hiện quy chế dân chủ, nội quy cơ quan, bổ sung nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo công tác tài chính của đơn vị. Các báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích đạt được và hạn chế tồn tại các hoạt động của nhà trường trong năm học 2020-2021, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường năm học 2021-2022.

 

Đồng chí Hoàng Thị Mai- Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tại Hội nghị

 

Hội nghị được nghe báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2019-2021 và phương hường nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 và nhiệm kỳ 2021-2023.

 

Đ/c Phạm Thị Lụa báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Thị Thúy Hạnh - Chủ tịch Công đoàn tổng hợp ý kiến từ đoàn viên, lao động trong đơn vị và báo cáo phonng trào thi đua của Công đoàn trong năm học 2020-2021; phương hướng nhiệm vụ của hoạt động của Công đoàn trong năm học 2021-2022

 Đ/c Phạm Thị Thúy Hạnh  báo cáo hoạt động của công đoàn

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị được nghe nhiều ý kiến phát biểu thảo luận sôi nổi, tâm huyết của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Trên tinh thần khách quan, cởi mở, thẳng thắn, dân chủ các ý kiến tập trung về giải pháp thực hiện chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2021-2022.

Ý kiến tham luận của đồng chí Lê Trọng Thủy

 

Ý kiến tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Lan

 

Ý kiến tham luận của đồng chí Ngô Thị Loan

 

Hội nghị CB,CC,VC năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Khánh Vân đã thành công tốt đẹp, bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, của trường, tập thể cán bộ, viên chức trường Tiểu học Khánh Vân  tin tưởng vào một năm học mới với nhiều thành công mới.

                                                                                     

Đưa Tin: Hoàng Thị Mai