$result;}} ?> Trường TH Khánh Nhạc B
  • 1
  • 2
  • 3
  • 29103607_755505461313559_3189802242559002400_n
  • 30709549_838538449688418_2701870329986285568_n
  • 29665387_1642063489234092_4639136714772838155_o
  • 29873165_1642062899234151_541724006289746920_o
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện mục tiêu của Nghị Quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các hoạt động giáo dục ở trường Tiểu học cần được tổ chức theo hướng tăng cường sự trải nghiệm, nhằm phát huy tính sáng tạo cho học sinh, tạo ra các môi trường khác nhau để học sinh được trải nghiệm nhiều nhất, đồng thời là sự khởi nguồn sáng tạo, biến ...
> Xem chi tiết

Số: 01/KH-PGDĐT
Tên: (Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm 2018)
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0