KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

PHÒNG GD&ĐT YÊN KHÁNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH AN

Số: 03/KH-THKA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                      

                       Khánh An, ngày 18 tháng 9 năm 2019                                                                     

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ quyết định s367/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành  Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ kế hoạch số 25/KH-PGDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 284/ PGDĐT ngày 03/9/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2019-2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường tiểu học Khánh An xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, công nhân viên chức trong trường; trên cơ sở đó tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cha mẹ học sinh và nhân dân thường xuyên chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

2. Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn của địa phương, của nhà trường, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, chỉ ra những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân để định ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đồng thời tập trung đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm học 2018-2019, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục toàn diện; Phấn đấu đến cuối năm học Trường Tiểu Khánh An sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu về giáo dục đề ra, góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu giáo dục, đào tạo của toàn huyện.

II. Yêu cầu

1. Căn cứ kế hoạch chung của Phòng GD&ĐT Yên Khánh, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường một cách cụ thể, sát thực.

2. Có những kiến nghị, đề xuất với Phòng GD&ĐT Yên Khánh, với cấp ủy và chính quyền địa phương về việc thực hiện công tác giáo dục.

B. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Địa phương

- Xã Khánh An nằm ở phía Tây Bắc huyện Yên Khánh, phía Nam giáp xã Khánh Cư, phía Tây Bắc giáp huyện Yên Mô, phía Đông Bắc giáp sông Đáy có trục đường quốc lộ 10 đi qua. Xã đã được công nhận là xã NTM  năm  2015.

- Về kinh tế, văn hoá, chính trị xã hội;  Khánh An là một xã ổn định về Chính trị, có truyền thống văn hoá lâu đời, nên kinh tế phát triển dựa chủ yếu vào lao động bán nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp.

- Nhân dân Khánh An có truyền thống hiếu học, Đảng bộ chính quyền địa phương luôn chăm lo đúng mức đến sự nghiệp giáo dục.

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của xã.

2. Nhà trường

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Nhân sự

Tổng

Đảng viên

Trình độ đào tạo

Tin học

Tiếng Anh

Biên chế

Hợp đồng

ĐH

TC

A

B

A

B

CBQL

02

 

02

02

 

 

 

02

 

02

Giáo  viên

23

1

22

11

13

 

 

24

01

21

Nhân viên

03

 

03

01

01

01

 

03

 

 

- Học sinh (huy động đến thời điểm 15/9/2019):

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Cộng

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

4

129

4

126

4

112

3

105

3

80

18

552

32.25

31.5

28

35

26.7

30.7

- Cơ sở vật chất :

Trường có tổng diện tích là 11257 m2. Khuôn viên của nhà trường rộng rãi, thoáng mát, xanh, sạch, đẹp, an toàn, có diện tích sân chơi bãi tập, khu vệ sinh đúng quy cách. Có đủ các phòng học, phòng chức năng được trang trí theo

đúng quy định, đảm bảo thân thiện.

Trang thiết bị dạy học của nhà trường được bảo quản và bổ sung hàng năm; thư viện đạt thư viện Xuất sắc.

* Thuận lợi

            - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của HU-UBND huyện, Sở GD&ĐT Ninh Bình, Phòng GD&ĐT Yên Khánh, Đảng và chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể và sự sự đồng tình hỗ trợ về tinh thần và vật chất của cha mẹ học sinh.

-  Nhà trường có nhiều thành tích trong phong trào giáo dục, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

- Tập thể giáo viên có ý thức trách nhiệm cao, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.

          - Nhà trường được UBND xã quan tâm không ngừng tu bổ cơ sở vật chất. Cảnh quan trường lớp luôn khang trang, sạch đẹp, môi trường học thân thiện.

          * Khó khăn

                    - Nhà trường còn thiếu 05 giáo viên văn hóa do đó ảnh hưởng không nhỏ đến đến phân công nhiệm vụ và hiệu quả công việc.

  - Một bộ phận giáo viên còn hạn chế trong thực hiện đổi mới PPDH; tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chưa cao;

- Cơ sở vật chất không gian lớp học hẹp, số học sinh biên chế/lớp cao khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong lớp, sắp xếp thư viện lớp học. Thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy và học chưa đáp ứng đầy đủ.

Còn một số ít cha mẹ học sinh khoán trắng việc học của con em mình cho nhà trường, chưa chú ý đến việc phối hợp với giáo viên trong việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Vì vậy, kĩ năng tự phục vụ của nhiều em còn hạn chế.

II. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2018-2019 dưới sự quan tâm sâu sát của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Khánh An, sự chỉ đạo cụ thể và chặt chẽ của Phòng GD&ĐT Yên Khánh, trường Tiểu học  Khánh An đã phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- 100% CB, GV thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Không có cán bộ GV vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật.

- Giữ vững danh hiệu Xuất sắc trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Thực hiện mục tiêu  PCGDTH

- Huy động: 508/508 em ; duy trì đến cuối năm: 508 em  đạt 100 % kế hoạch.

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 126/126 em đạt 100%.

- Đơn vị xã Khánh An tiếp tục được công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 vào tháng 11/2018.

3. Thực hiện các hoạt động giáo dục

a) Chất lượng giáo dục toàn diện:

Kết quả đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục

Môn học

Tổng số

HS

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

SL

%

SL

%

SL

%

Tiếng Việt

508

247

48.62

260

51.18

1

0.2

Toán

508

285

56.10

222

43.70

1

0.2

Đạo đức

508

354

69.69

153

30.12

1

0.2

TN&XH

348

222

63.79

125

35.92

1

0.2

Khoa học

160

98

61.25

62

38.75

 

 

Lịch sử & Địa lý

160

93

58.13

67

41.88

 

 

Âm nhạc

508

238

46.85

269

52.95

1

0.2

Mĩ thuật

508

237

46.65

270

53.18

1

0.2

Kỹ thuật, Thủ công

508

323

63.58

184

36.22

1

0.2

Thể dục

508

295

58.07

212

41.73

1

0.2

Tiếng Anh

508

233

45.87

274

53.94

1

0.2

Tin học

265

131

49.43

134

50.57

1

0.2

* Đánh giá về Năng lực, phẩm chất: 100%  học sinh được đánh giá xếp loại các phẩm chất, năng lực loại Đạt và Tốt.

Năng lực,

phẩm chất

Tổng số

HS

Tốt

Đạt

Chưa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

Tự phục vụ, tự quản

508

375

73.82

132

25.98

1

0.2

Hợp tác

508

315

62.01

192

37.80

1

0.2

Tự học, GQVĐ

508

294

57.87

213

41.93

1

0.2

Chăm học, chăm làm

508

341

67.13

166

32.68

1

0.2

Tự tin, trách nhiệm

508

319

62.80

188

37.01

1

0.2

Trung thực, kỉ luật

508

374

73.62

133

26.18

1

0.2

Đoàn kết, yêu thương

508

393

73.36

114

22.44

1

0.2

 

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4: 427/428em = 99.76 %

- Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học:  80/80 em = 100 %.

b) Khen thưởng:

- 126 học sinh được khen hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

- 101 học sinh được khen có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc từng mặt.

c) Kết quả các hội thi: 

Cấp

Tổng số

Nhất

Nhì

Ba

Khuyến khích

Huyện

26

 

 

 

26

Tỉnh

36

03

08

11

14

Quốc gia

04

 

 

01

03

4.  Công tác quản lý và  xây dựng các điều kiện

- Công tác xây dựng các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất thường xuyên được quan tâm, dần đáp ứng cho việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh.

- Công tác kiểm tra nội bộ được duy trì thường xuyên, thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch.

- Công tác xã hội hoá giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được các cấp quan tâm. Nhà trường tiếp tục duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

- Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong nhà trường được quan tâm và phát huy tác dụng tốt.

- Công tác thông tin báo cáo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời.

Tổng kết năm học 2018- 2019, Trường Tiểu học Khánh An đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua được Hội đồng thi đua các cấp khen thưởng:

- UBND huyện Yên Khánh tặng danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến

- UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen.

- Về cá nhân:

+ 1 đồng chí được UBND tỉnh tặng bằng khen.

+ 1 đồng chí được Giá đốc SGD&ĐT tỉnh Ninh Bình tặng giấy khen.

+ 2 đồng chí đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở

+ 2 đồng chí được UBND huyện tặng giấy khen.

2. Những tồn tại và hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trường Tiểu học Khánh An vẫn còn

một số tồn tại, hạn chế sau:

          - Hoạt động giáo dục ổn định nhưng chất lượng của hoạt động ngoài giờ lên lớp còn hạn chế, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh hiệu quả chưa cao.

   - Đội ngũ giáo viên: việc vận dụng những đổi mới của giáo dục vào dạy học ở

một bộ phận giáo viên vẫn còn hạn chế.

          - Cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ giảng dạy và học tập của nhà trường. Thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy và học chưa nhiều.

          - Nguồn kinh phí nhà nước cấp còn hạn hẹp chưa đáp ứng kịp với đổi mới của giáo dục.

          -  Việc sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả chưa cao.

          3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

          - Điều kiện để đảm bảo chất lượng như đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay.

          - Mặt khác, những mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

          - Nội dung, chất lượng hội họp, sinh hoạt có lúc chưa phong phú.

          - Đại đa số giáo viên tuổi cao nắm bắt công nghệ chậm nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, chưa đủ nhân viên.

          - Một bộ phận nhỏ phụ huynh chưa quan tâm triệt để đến giáo dục con em, nhận thức về giáo dục trong giai đoạn hiện nay còn hạn hẹp nên còn phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường, xã hội.

            - Công tác quản lý, kiểm tra hoạt động dạy - học của hiệu trưởng có lúc chưa chặt chẽ, theo dõi, chỉ đạo sinh hoạt của tổ chuyên môn chưa sâu sát.

4. Những bài học kinh nghiệm

            Trong năm học 2018 - 2019 nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học là do:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Phòng GD&ĐT Yên Khánh.

- Nhà trường làm tốt công tác tham mưu, đảng chính quyền địa phương quan tâm sâu sát, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, toàn dân chung tay với giáo dục. Hội cha mẹ học sinh nhiệt tình, thường xuyên phối kết hợp với nhà trường làm tốt công tác giáo dục.

- Nhà trường đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn có tay nghề vững, có năng lực lãnh đạo, có trách nhiệm, có uy tín.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đại đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên có tinh thần tự phê bình và phê bình cao, nhiệt huyết, tự giác, trách nhiệm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, say mê với công việc.

- Cơ sở vật chất về cơ bản đã đáp ứng cho hoạt động giảng dạy.

C. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. NHỮNG CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Chỉ tiêu chung

* Tập thể:

Nhà trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc các tiêu chí thi đua, phấn đấu giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên đạt vững mạnh xuất sắc. Phấn đấu được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Giữ vững danh hiệu “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực’’ đạt kết quả Xuất sắc.

* Cá nhân:

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:  2 đồng chí;

- Giấy khen của UBND huyện: 3 đồng chí;

          - Lao động tiên tiến: 28/28 đồng chí;

- 100% các đ/c đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Chỉ tiêu cụ thể

          1. 100% cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt Quy định đạo đức nhà giáo; Luật Công chức; Luật Viên chức; đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

          2. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện đơn vị; có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, thực hiện tích cực đổi mới các PPDH; dạy học theo VNEN, dạy Mĩ thuật theo PP mới, Bàn tay nặn bột, TV1. CGD.

Thực hiện An toàn trường học; Phấn đấu tổ chức bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có 100 học sinh ăn bán trú.

          Huy động 100% trẻ khuyết tật được học hòa nhập; 100% học sinh khuyết tật học hòa nhập có kế hoạch giáo dục cá nhân. 100% giáo viên dạy trẻ khuyết tật được tập huấn.

3. 100% giáo viên thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh đúng quy định theo Thông tư 22/2016/TT – BGDĐT đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học.

*  Đánh giá xếp loại học sinh:

- Tổng số học sinh toàn trường: 552 học sinh

- 100% số học sinh có quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập từng môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông ở mức Hoàn thành và Hoàn thành Tốt.

          - 100% số học sinh có mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất: Đạt và Tốt.

- 100% số học sinh Hoàn thành chương trình lớp học, chương trình tiểu học và được lên lớp.

* Khen thưởng cuối năm: Phấn đấu

+ Có 165/552 em = 30% học sinh được khen “Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”.

+ Có 138/552 em = 25% học sinh được khen có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về một trong các lĩnh vực giáo dục.

* Các kỳ thi, giao lưu cấp huyện, cấp tỉnh:

- Động viên khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi trực tuyến: Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên Tiếng Anh, giải toán, IOE trên internet; tham gia thi Tài năng Tiếng Anh, các cuộc thi trên báo, phấn đấu có học sinh đạt giải cao.

- Các hội thi do Đội thiếu niên TPHCM phát động, phấn đấu có 100% số Đội viên, Nhi đồng tham gia, có học sinh đạt giải cao.

          4. Tiếp tục dạy Tiếng Anh 4 tiết/tuần; 100% học sinh lớp Một, Hai được làm quen với Tiếng Anh;  dạy Tin học từ khối 3 trở lên; dạy học 2 buổi/ngày đối với 100% học sinh;  Phòng máy đảm bảo số máy tính cho học sinh theo định mức tại Công văn số 5807/BGD ĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ GD&ĐT.

          5. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Thực hiện tự đánh giá và thực hiện hiệu quả kế hoạch cải tiến chất lượng.

- Tiếp tục duy trì, củng cố, nâng chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

  1. Thực hiện sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tận dụng không gian trường học, lớp học  để đưa nội dung giáo dục, quan tâm biển hàng cây biết nói bằng song ngữ; có thiết bị trên sân tập, công trình vệ sinh giáo viên, học sinh đảm bảo. Sử dụng 100% bàn đôi, ghế đơn hoặc bàn đơn, ghế đơn.
  2. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học có tối thiểu 03 máy chiếu đa năng, 05 ti vi màn hình lớn lắp cố định, trong đó có ít nhất 04 máy  lắp tại 04 phòng học giao cho giáo viên sử dụng thường xuyên trên lớp, 100% học sinh có sổ liên lạc điện tử, khuyến khích sử dụng sổ điểm, học bạ

điện tử, khai thác thường xuyên trang http://truonghocketnoi.edu.vn.

8.  Xây dựng các trường tiểu học Khánh An là trường điển hình về giáo dục tiểu học.

9. Công tác phổ cập: Điều tra, cập nhật thông tin trên HTTTĐT chính xác; huy động TKT học hòa nhập từ 100% trở lên; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học. Xã Khánh An duy trì đạt chuẩn Phổ cập GD tiểu học mức độ 3.

          10. Công tác thư viện: Thực hiện hiệu quả công tác thư viện, đưa ứng dụng CNTT vào quản lý thư viện, 100% học sinh thường xuyên được đọc sách, chú trọng tới thư viện lớp học, thư viện xanh, thư viện thân thiện. Xây dựng thư viện thân thiện. Phấn đấu có ít nhất 02 bài được đăng trên báo, tạp trí hoặc được đưa trên truyền hình; mỗi tháng có ít nhất 01 bài viết gửi về Sở GD&ĐT.

          11. 100% cán bộ quản lí, giáo viên dự hội nghị, hội thảo, chuyên đề, tập huấn, bồi dưỡng đúng, đủ thành phần, đảm bảo thời gian và tham gia tích cực các hoạt động.

12. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động  trải nghiệm lớn/năm học. Tổ chức thường xuyên các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

13. Phấn đấu có ít nhất 02 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, phát triển tài năng học sinh.

14. Thực hiện thông tin báo cáo: kịp thời, chính xác, đúng thời gian. Thời gian báo cáo định kỳ:

Đầu năm học

Giữa năm học

Cuối năm học

05/9/2019

31/12/2019

28/5/2020

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Thực hiện chương trình giáo dục

 1.1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

- Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, cụ thể:

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học. Sắp xếp thời khóa biểu một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học.

+ Tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.

- Tham khảo những nội dung giáo dục tiên tiến của các mô hình giáo dục hiện đại để đưa vào kế hoạch giáo dục nhà trường một cách phù hợp với thực tế của địa phương.

1.2. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học

a) Đổi mới phương pháp dạy học

- Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới ở 1 lớp khối 5; các lớp học còn lại áp dụng một số yếu tố tích cực của mô hình phù hợp điều kiện địa phương; thực hiện hiệu quả Công văn số 4068 ngày 18/8/2016 và Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” (PP-BTNB) theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT; xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng PP-BTNB; tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, tổ chức có chất lượng các hội thảo, chuyên đề.

- Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới học theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT; khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi vẽ tranh, giáo viên dạy học theo chủ đề, tổ chức trưng bày, triển lãm, lưu trữ sản phẩm thực hành của học sinh. 

          - Tiếp tục triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục, chú ý lựa chọn giáo viên và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho lớp 1.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

- Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 , tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên

về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học nghiêm túc, đánh giá,  khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định.

c) Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

- Thực hiện dạy học gắn kết giữa kiến thức được học với cuộc sống; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức xây dựng thói quen hình thành nhân cách.

- Tăng cường giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền của trẻ em, bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; chú trọng giáo dục kĩ năng sống.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông.

1.3. Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ và Tin học 

a) Dạy học tiếng Anh

- Dạy học tiếng Anh cho học sinh lớp 3, 4, 5.

          + Tiếp tục dạy học tiếng Anh 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, 4, 5; tổ chức dạy làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2; tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực giao tiếp.

- Dạy học tiếng Anh có giáo viên người nước ngoài.

          + Thực hiện có chất lượng việc dạy học tiếng Anh có giáo viên người nước ngoài theo Hướng dẫn số 66/HD-SGDĐT ngày 31/8/2018 của Sở GD&ĐT. Khuyến khích sắp xếp số lượng học sinh phù hợp cho hoạt động của lớp học ngôn ngữ (từ 20-25 học sinh/lớp).

          + Tuyên truyền để phụ huynh học sinh hiểu rõ tác dụng của việc dạy tiếng anh  có yếu tố nước ngoài và tự nguyện đăng ký cho học sinh tham gia.

          + Thời khóa biểu dạy học tiếng Anh có giáo viên người nước ngoài không ảnh hưởng đến chương trình chính khóa, đến học sinh không học với giáo viên người nước ngoài. Giờ dạy của giáo viên người nước ngoài yêu cầu có giáo viên trợ giảng (là giáo viên tiếng Anh của trường).

        + Khai thác, sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện có, mua sắm đảm bảo thiết

bị cần thiết tối thiểu cho dạy và học tiếng Anh. Khuyến khích tăng cường cơ sở vật chất hiện đại nhưng đảm bảo sự phù hợp và tính ứng dụng.

                    - Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ

        Tạo điều kiện cho giáo viên phát triển chuyên môn, tham gia các lớp bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ và phương pháp dạy học học sinh tiểu học.

          - Xây dựng môi trường tiếng Anh.

          Tổ chức đa dạng các hình thức dạy và học bao gồm cả trong và ngoài lớp học; tạo môi trường sử dụng và thể hiện bằng tiếng Anh tối đa cho giáo viên, học sinh: xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các loại hình câu lạc bộ tiếng Anh; khuyến khích đọc sách, truyện tiếng Anh; tổ chức, khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi, sân chơi có sử dụng tiếng Anh; phát động phong trào giáo viên các môn học khác tham gia cùng học tiếng Anh với học sinh…

          b) Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học:

- Tiếp tục tổ chức cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 được học môn Tin học; khuyến khích các trường tổ chức cho học sinh lớp 1, lớp 2 được làm quen với Tin học.

- Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo “Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh” tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tin học, tăng cường đầu tư nâng cấp thiết bị dạy học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học.

- Tham mưu tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo được tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT, từng bước được chuẩn hóa để tổ chức dạy học Tin học theo CTGDPT 2018 từ năm học 2022-2023. Có giải pháp phù hợp đảm bảo học sinh ở tất cả các điểm trường đều được học Tin học.

1.4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Bảo đảm các điều kiện để trẻ em khuyết tật được tiếp cận với giáo dục, tăng cường giáo dục hòa nhập; tăng cường tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ

quản lý, giáo viên về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

- Tích cực huy động trẻ khuyết tật có khả năng học tập đến trường, đảm bảo ít nhất 80% trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục hòa nhập bình đẳng, có chất lượng.

- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, chuyên đề nâng cao năng lực dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật của đội ngũ giáo viên.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách giáo dục đối với học sinh khuyết tật theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SGDĐT ngày 01/10/2018 của Sở GDĐT về giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020.

- Triển khai hoạt động phòng/góc hỗ trợ giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật .

- Xây dựng đội ngũ GVCC làm công tác hỗ trợ giáo dục cá nhân cho HDKT.

1.5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh

- Xây dựng và quản lí tốt môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng.

- Chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt giáo dục thực hành tâm lí học đường cho học sinh tiểu học, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương.

- Lựa chọn nội dung dạy học kĩ năng sống của Suzuki edu, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, đúng quy định theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1098/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2019 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn công tác thư viện trường học và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường từ năm học 2019-2020; triển khai mô hình thư viện thân thiện phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường một cách linh hoạt và hiệu quả theo Công văn số 430/BGD ĐT-GDTH ngày 30/01/2019 của Bộ GD&ĐT, dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc trong thư viện; huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động thư viện; vân động học sinh đem sách, truyện còn dùng được tặng bạn nghèo hoặc ủng hộ tủ sách nhà trường.

1.6. Tổ chức dạy và học 2 buổi/ngày

- Chủ động xây dựng  kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày phù hợp, hiệu quả; thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày; đảm bảo an toàn cho học sinh trước, trong và sau buổi học.

- Tích cực tham mưu chính quyền địa phương tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tổ chức bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng cho học sinh.

- Tổ chức hiệu quả các bài học giáo dục an toàn giao thông theo quy định của Bộ GD&ĐT.

1.7. Đổi mới công tác quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

a) Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong nhà trường; các quy định tại Công văn số 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019 về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục; Công văn số 1004/SGDĐT-KHTC ngày 15/8/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học năm học 2019-2020.

- Thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

b) Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

- Nâng cao năng lực giao tiếp ứng xử của giáo viên, tích cực tham mưu để

đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai CTGDPT 2018 cấp tiểu học.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn.

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lí, giáo viên được tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực quản lí và tổ chức dạy học tích cực để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện CTGDPT 2018, đặc biệt là xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tập huấn, lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. 

2. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp

2.1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Tiếp tục thực hiện chất lượng Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học gắn với chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

2.2. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền để củng cố, duy trì nâng chất lượng trường chuẩn Quốc gia; gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Xây dựng các trường tiểu học Khánh An thật sự tiêu biểu, điển hình về giáo dục; mạnh dạn áp dụng những mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại.

2.3. Rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường

- Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát trong việc quy hoạch mạng lưới trường lớp một cách phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, đảm bảo các yêu cầu, điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học (chương trình ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT)

3.1. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

a) Rà soát, sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên tiểu học

Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để đề xuất kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 đủ sức khỏe, nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực đổi mới phương pháp dạy học.

b) Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Rà soát, đánh giá lại điều kiện CSVC, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và triển khai CTGDPT 2018 từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

Tham mưu với địa phương xây dựng mới khu bán trú cho học sinh với diện tích 300 m2 với 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn.

c) Tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương và lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo quy định.

Thực hiện qui trình chọn sách giáo khoa theo theo thẩm quyền được quy định; tham gia biên soạn, thẩm định tài liệu về nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của các cấp quản lý.

3.2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động dạy học

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học.

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu

sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Thực hiện tốt đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh.

3.3. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, về thực hiện CTGDPT 2018, đặc biệt đối với lớp 1

- Xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương triển khai kế hoạch tập huấn cho các đối tượng thực hiện CTGDPT 2018.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Chọn cử đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và ưu tiên cho giáo viên dạy khối lớp 1- khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện CTGDPT 2018.

- Giáo viên tham gia tổ/nhóm chuyên môn cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

3.4. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục.  

- Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

- Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, tổ khối trưởng chuyên môn trong việc tổ chức truyền thông.

- Khuyến khích cán bộ quản lí, giáo viên chủ động viết và đưa tin, bài về

các hoạt động của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Bài viết gửi về Sở qua địa chỉ giaovienthninhbinh2@gmail.com và trang http://truonghocketnoi.edu.vn.

4. Một số hoạt động khác

4.1.Tổ chức có chất lượng các nội dung hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

4.2. Tích cực tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương chăm lo sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng.

4.3. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, động viên, khuyến khích

giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

4.4. Tham gia cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ cấp Quốc gia.

4.5. Tổ chức Giao lưu tài năng tiếng Anh cấp trường, lựa chọn học sinh tham gia thi cấp huyện.

4.6. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh viết tin bài gửi các báo, tạp chí.

4.7. Động viên, khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi: Trạng Nguyên tiếng Việt, thi giải toán, Tiếng Anh qua internet; Cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ, An toàn giao thông, Cuộc thi do báo, tạp chí phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu:

1.1. Đồng chí: Lại Ánh Hường- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

 - Căn cứ vào kế hoạch chung và lịch trình công tác hàng tháng chỉ đạo chung để xây dựng kế hoạch công tác tháng triển khai thực hiện;

- Chỉ đạo chung các hoạt động của toàn trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, tài chính, cơ sở vật chất, công tác thi đua và tuyển sinh, xét hoàn thành chương trình tiểu học, phối hợp giữa nhà trường và địa phương, phối hợp với Hội cha mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh xây dựng nhà trường phát triển;

- Chỉ đạo chuyên môn và kí duyệt giáo án tổ 4+5, tổ văn phòng.

- Phụ trách công tác kiểm tra nội bộ.

- Quản lý hành chính và hệ thống thông tin (văn bản đi, đến, báo cáo...);

1.2. Đồng chí: Phó Hiệu trưởng

- Chỉ đạo hoạt động dạy học và giáo dục (xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện dạy học các môn học, kế hoạch chuyên đề, hội giảng, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Hội thi đồ dùng, Sáng kiến kinh nghiệm ....); chỉ đạo công tác học tập, bồi dưỡng (Công tác BDTX, đi học bồi dưỡng...);

- Phụ trách chuyên môn chung, trực tiếp kí duyệt giáo án tổ 1 và tổ 2+3; Tổ chức các hội thi cuộc thi, giao lưu do các cấp tổ chức;

- Công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - giáo dục thường xuyên.

- Công tác thư viện, thiết bị;

- Chỉ đạo hoạt động của Hội đồng trường;

- Chỉ đạo công tác quản lý học sinh, công tác an ninh trật tự trường học; Quản lý tài sản nhà trường; Công tác y tế trường học, lao động, vệ sinh trường học;

- Chỉ đạo hoạt động của Đội thiếu niên; Chỉ đạo các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các phong trào thi đua;

- Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục;

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động;

2. Các tổ chuyên môn

Tổ trưởng tổ 1: Đồng chí Tạ Thị Kim Thúy

Tổ trưởng tổ 2, 3: Đồng chí  Trịnh Thị Thơm

Tổ trưởng tổ 4,5:  Đồng chí Đinh Thị Mai Hiên

 Chịu trách nhiệm giúp Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của tổ. Xây dựng chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng để triển khai thực hiện và có trách nhiệm đôn đốc tổ viên thực hiện. Bồi dưỡng tổ viên trong tổ theo chuẩn nghề giáo viên tiểu học.

Tổ văn phòng: Tổ trưởng: Đồng chí Hà Thị Minh Nguyệt

Căn cứ vào kế hoạch chung để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của tổ, đồng thời có chương trình cụ thể hàng tuần, hàng tháng để thực hiện. Giúp Hiệu trưởng tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác hàng tuần, hàng tháng để báo cáo Phòng GD&ĐT.

Tham mưu cho hiệu trưởng về lập dự toán, quyết toán chi tiêu ngân sách, các loại quỹ theo quy định, đảm nhiệm công việc kế toán trong trường. Thực hiện công tác hành chính của nhà trường.

3. Các đồng chí  giáo viên chủ nhiệm:

Căn cứ vào kế hoạch của trường, của tổ chuyên môn để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của lớp, đồng thời có chương trình cụ thể hàng tuần, hàng tháng để thực hiện; phối hợp với các bộ phận, các thành viên, các đoàn thể trong trường triển khai tới học sinh liên hệ với phụ huynh để thực hiện.

4. Giáo viên bộ môn: Xây dựng kế hoạch bộ môn để thực hiện. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp, cha mẹ học sinh thực hiện việc giáo dục, đánh giá học sinh;

2. Lịch trình công tác năm học 2019-2020 (Phụ lục kèm theo)

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học Khánh An, yêu cầu các tổ chuyên môn, các đoàn thể, các cá nhân căn cứ kế hoạch này thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020.

 

Nơi nhận:                                                                        

- PGD&ĐT Yên Khánh;                                                                

- TT Đảng uỷ;                                                                          

- TT HĐND xã;       

- UBND xã;                     

- LĐ,Tổ chuyên môn;                                                                                                                                        

- CĐ, ĐTNCSHCM, ĐTN;                                 

- Lưu:                                                              

 

HiÖu tr­ëng

 

 

 

 

 

Lại Ánh Hường

 

 

 

 

Trường Tiểu học Khánh An

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019-2020

THÁNG, NĂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

Tháng 8/2019

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới.

- Tập trung học sinh các khối lớp từ ngày 19/8/2018.

- Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại Phòng GD&ĐT;

- Thực hiện dạy chương trình tuần 1 từ 26/8/2019;

- Tham dự các lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên theo kế hoạch.

- Báo cáo số liệu đầu năm học.

- Kiện toàn tổ chuyên môn, tổ văn phòng

- Đăng ký sử dụng sổ liên lạc điện tử chậm nhất ngày 30/8/2019.

- Thực hiện quy chế công khai của cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư 36 của Bộ GD&ĐT;

- Triển khai công tác BHYT, Bảo hiểm thân thể học sinh

- Phối hợp với phụ nữ tổ chức chuyên đề "Các bà mẹ có con vào lớp 1".

- Triển khai nhận và phát mũ bảo hiểm cho HS lớp 1.

- Triển khai xây dựng thư viện thân thiện.

 

 

Tháng 9/2019

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” vào ngày 05/9.

- Tiếp tục củng cố, duy trì các tiêu chí kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Hoàn thành cập nhật phần mềm CSDL (EMIS, EQMS)

- Hoàn thiện hồ sơ PCGDTH, cập nhật số liệu tiểu học lên hệ thống. Tự kiểm tra công tác PCGD xong trước ngày 28/9.
- Tổ chức các chuyên đề môn học, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên về xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh khuyết tật.

- Tham dự giải bơi học sinh phổ thông năm 2019 cấp huyện, cấp tỉnh

- Triển khai Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ”, Trạng nguyên Tiếng Việt

- Tiếp tục hoàn thiện thư viện thân thiện.

- Chỉ đạo nhân viên y tế hoàn thành hồ sơ khám sức khỏe cho học sinh. Tổ chức cân đo, khám sức khoẻ định kỳ đầu năm học

- Quyết toán công tác BHYT, Bảo hiểm thân thể học sinh

- Chỉ đạo Đoàn TN, Đội TN phối hợp với Ban chấp hành Đoàn xã, tổ chức Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng;

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

- Kiểm tra nề nếp chuyên môn một số khối lớp.

- Hoàn thành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

 

Tháng 10/2019

- Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; chỉ đạo hưởng ứng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

- Tiếp tục tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng dạy học các môn học.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Báo cáo kết quả tham gia Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ”

- Đón huyện về Kiểm tra, công nhận đơn vị đạt Chuẩn PCGDTH mức độ 3.

- Đón kiểm tra  thư viện thân thiện.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Phát động học sinh tham gia cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi.

- Phối hợp với Công đoàn trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động đầu năm học 2019-2020.

- Kiểm tra nề nếp chuyên môn 100% giáo viên.

- Kiểm tra vở sạch chữ đẹp tháng.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

 

Tháng 11/2019

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thi TDTT, thi báo tường, báo ảnh, hồ sơ giáo viên, Hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học cấp trường.

- Đón tỉnh về Kiểm tra, công nhận đơn vị cấp huyện đạt Chuẩn PCGDTH mức độ 3.

- Tiếp tục bồi dưỡng dạy và học các môn học, hoạt động giáo dục.

- Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng, chuyên đề nâng cao năng lực giáo viên.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

 

Tháng 12/2019

- Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học huyện Yên Khánh.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I

- Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tài năng Tiếng Anh cấp trường.

- Chỉ đạo tổ chức ôn tập và kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I,

- Tập hợp số liệu báo cáo cuối kỳ I;

- Tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm; hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2019.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

 

Tháng 01/2020

- Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019).

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn của ngành. Chỉ đạo nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi an toàn, tiết kiệm, thăm hỏi, tặng quà cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng ngày học sinh sinh viên 09/01.

- Tổ chức các chuyên đề chuyên môn theo kế hoạch

- Tham gia các lớp bồi dưỡng, chuyên đề sau Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

- Tổ chức bán trú cho học sinh.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

 

Tháng 02/2020

- Kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2).

- Đón kiểm tra hoạt động của các câu lạc bộ của Phòng GD&ĐT.

 - Chỉ đạo Cuộc thi tài năng Tiếng Anh cấp trường.

- Tổ chức Olympic Toán tuổi thơ cấp huyện

- - Tổ chức chuyên đề chuyên môn theo kế hoạch. Tham gia các chuyên đề chuyên môn của Phòng GD&ĐT, Chuyên đề về Giáo dục thể chất trong trường tiểu học.

- Tổ chức sơ khảo thi Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

 

Tháng 3/2020

- Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. - Tổ chức Cuộc thi tài năng Tiếng Anh cấp huyện

- Tổ chức chuyên đề, bồi dưỡng GV. Tham gia các lớp bồi dưỡng, chuyên đề nâng cao năng lực giáo viên.

- Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình GDPT mới.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

 

Tháng 4/2020

- Phát động thi đua chào mừng Ngày Chiến thắng 30/4 giải phóng Miền nam, ngày Quốc tế Lao động 01/5 và kỷ niệm 128 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5).

- Tham gia giao lưu tài năng tiếng Anh cấp tiểu học lần thứ 3 cấp tỉnh (nếu có)

- Chuyên đề về nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.

- Chỉ đạo việc ôn tập, kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm học.

- Thực hiện xây dựng và báo cáo kế hoạch trường lớp, học sinh năm học 2018-2019.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

 

Tháng 5/2020

- Tổ chức kỷ niệm 128 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5).

- Thực hiện kết thúc chương trình, tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối năm học, tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh; tư vấn cha mẹ học sinh lớp 5 tuổi MN chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

- Chỉ đạo đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, bình xét thi đua cuối năm học 2019-2020

- Hoàn thành chương trình, xét duyệt lên lớp, tổng hợp báo cáo cuối năm…

- Kiểm tra công tác BDTX giáo viên.

- Chuẩn bị tổng kết năm học 2019-2020, xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020.

-  Xử lí thông tin cuối năm học. Hoàn thành thông tin báo cáo cuối năm học.

- Đón đoàn kiểm tra cuối năm.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè và hoạt động hè năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống lụt, bão năm 2020.

- Tổ chức kiểm kê sách, thiết bị, có kế hoạch bảo quản trong hè.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

 

Tháng 6/2020

- Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6); ngày Đại dương thế giới (8/6); ngày thế giới phòng, chống ma túy 26/6; tháng hành động vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Phân công trực hè.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt.

- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên nghỉ hè. Phân công trực hè, phòng chống bão lụt.

- Rà soát, tham mưu củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2020-2021.

 

Tháng 7/2020

- Cán bộ, giáo viên các trường nghỉ hè, tham gia tập huấn giáo viên hè 2020.

- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021

- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021.

 

 

Nơi nhận:                                                                        

- PGD&ĐT Yên Khánh;                                                                

- TT Đảng uỷ;                                                                          

- TT HĐND xã;       

- UBND xã;                     

- LĐ,Tổ chuyên môn;                                                                                                                                        

- CĐ, ĐTNCSHCM, ĐTN;                                  

- Lưu:                                                              

 

HiÖu tr­ëng

 

 

 

 

 

Lại Ánh Hường 

 

Bài viết liên quan