Kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn học sinh tự học trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid_19

 

PHÒNG GD&ĐT YÊN KHÁNH

TRƯỜNG TH KHÁNH AN

Số: 15/KH-THKA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh An, ngày 05  tháng 2 năm 2020     

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo các Tổ, khối chuyên môn hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid_19

        

Thực hiện công văn số 21/PGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Khánh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới của vi rút Corona gây ra;

Thực hiện kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Khánh An về việc phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút mới thuộc họ Coronavirus;

Trường Tiểu học Khánh An xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổ khối chuyên môn thực hiện việc hướng dẫn học sinh tự học và ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ phòng dịch như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Củng cố kiến thức, kỹ năng các môn học cho học sinh thông qua hoạt động hướng dẫn tự học, rèn luyện trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút mới thuộc họ Coronavirus.

2. Các tổ/khối chuyên môn trao đổi, bàn bạc, thống nhất nội dung, hình thức tổ chức; tiến hành xây dựng nội dung hướng dẫn học sinh tự học từng tuần trong thời gian nghỉ phòng dịch; nội dung ôn tập phải sát với thực tế và có sự phân hóa tới từng học sinh.

  3. Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên bộ môn phân loại năng lực đối tượng học sinh lớp mình, từ đó hướng dẫn phương pháp tự học, ôn tập ở nhà giúp học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng đã học.

          4. Thường xuyên liên hệ với học sinh/cha mẹ học sinh nắm bắt tình hình sức khỏe cũng như hoạt động tự học của học sinh; tư vấn, hướng dẫn cho cha mẹ học sinh phương pháp hướng dẫn con em tự học.

II. Nội dung

  1. Nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập

Tổ trưởng các tổ chuyên môn phân công giáo viên biên soạn nội dung kiến thức hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập tại nhà thuộc các môn trong chương trình. Phạm vi nội dung kiến thức theo phân phối chương trình thuộc các nội dung kiến thức học sinh đã được học.

Nội dung ôn tập mỗi tuần của từng khối phải gửi về nhà trường kí duyệt trước ít nhất 2 ngày, sau đó giáo viên căn cứ thiết kế bài tập hoặc bộ đề gửi tới học sinh.

          Bài tập hoặc bộ đề mà giáo viên thiết kế gửi tới học sinh phải đảm bảo độ chính xác về kiến thức, có sự phân hóa tới từng đối tượng học sinh, theo từng môn học hoặc theo hướng liên môn học.

         2. Hình thức hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập

1. Cán bộ, giáo viên giới thiệu tới học sinh/cha mẹ học sinh nguồn tư liệu học tập tại các địa chỉ như:

- Trên Website của nhà trường theo địa chỉ: http://nbh-thkhanhan@.edu.viettel.vn

- Học online trên các trang như: hocmai.vn, itrithuc; Vnedu.vn Wedsite: www.vtc.gov.vn và các kênh truyền hình như đã hướng dẫn để tự học trực tuyến, hoặc lựa chọn các đề ôn tập trên trang Website Vndoc.vn hoặc dethi.violet.vn

2. Thông qua các thiết bị điện tử (hệ thống Zalo, Messenger, Email, sổ liên lạc điện tử SMAS…) giáo viên chuyển tải nội dung ôn tập đến cho cha mẹ học sinh, qua đó cha mẹ học sinh tải bài, in đề…. và hướng dẫn con học bài, làm bài.

3. Giáo viên in đề hoặc hướng dẫn nội dung ôn tập chuyển tới cha mẹ học sinh để họ hướng dẫn cho con em mình.

III. Tổ chức thực hiện

1. Nhà trường

- Chỉ đạo các tổ, khối chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập chung cho tất cả các môn học.

- Chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin đưa nội dung ôn tập lên website nhà trường, nhắn tin đến cha mẹ học sinh và học sinh về hướng dẫn ôn tập, quản lý, hỗ trợ con em trong việc ôn tập.

- Lãnh đạo nhà trường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên qua tiến độ thực hiện và sản phẩm học tập của học sinh.

2. Tổ chuyên môn.

- Xây dựng nội dung ôn tập cho mỗi tuần theo đúng tiến độ chỉ đạo của nhà trường; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tiến độ thực hiện, chất lượng và độ chính xác về nội dung ôn tập của từng môn học.

- Đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra giáo viên trong tổ thiết kế nội dung ôn tập và tiếp nhận thông tin phản hồi từ cha mẹ học sinh trong tổ mình; báo cáo kết quả thực hiện với ban lãnh đạo nhà trường đúng thời gian quy định.

- Bàn bạc, thống nhất trong tổ để tháo gỡ những khó khăn khi giáo viên hoặc cha mẹ học sinh gặp phải mà chưa tự giải quyết được trong quá trình hướng dẫn học sinh tự ôn luyện.

3. Giáo viên chủ nhiệm

- Chủ động liên lạc, hướng dẫn tới từng cha mẹ học sinh lựa chọn hình thức tự học, tự ôn tập cho mỗi học sinh.

- Thông qua cha mẹ học sinh, nhắc nhở thường xuyên học sinh thực hiện việc tự học, tự ôn tập.

- Nhận thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh và học sinh về các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp và báo cáo kịp thời với lãnh đạo nhà trường và các cơ sở y tế của địa phương.

- Phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức và kiểm soát lớp học qua các phương tiện thông tin liên lạc (hình thành các nhóm trên các trang mạng xã hội, phân công nhóm trưởng điều phối hoạt động của nhóm…). Phối hợp với các bộ phận có liên quan quản lý học sinh. Đối với những học sinh không có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, tài liệu hướng dẫn, GVCN có trách nhiệm chuyển trực tiếp nội dung học tập đến từng học sinh.

- Thu sản phẩm học tập của học sinh sau mỗi ngày học nộp về cho tổ trưởng chuyên môn; thông tin phản hồi lại kết quả bài làm của từng học sinh dưới nhiều hình thức tùy theo sự sáng tạo của mỗi giáo viên hoặc mỗi cha mẹ học sinh.

- Ghi chép nhật kí hàng ngày về các nội dung liên quan và báo cáo kịp thời đến tổ chuyên môn, nhà trường

4. Giáo viên bộ môn

- Phối hợp thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm lớp để xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh.

- Hàng ngày thu nhận kết quả ôn tập của học sinh của lớp mình bộ môn mình phụ trách và gửi báo cáo hàng ngày về cho tổ trưởng chuyên môn.

- Thường xuyên liên lạc, hướng dẫn học sinh học tập, trả lời các câu hỏi của học sinh qua các phương tiện công nghệ thông tin về môn học.

5. Giáo viên công nghệ thông tin

- Cập nhật tài liệu ôn tập lên website nhà trường. Hỗ trợ giáo viên, học sinh về công nghệ thông tin khi cần thiết.

Cập nhật thông tin chỉ đạo kịp thời, dùng tin nhắn SMAS thông báo đến CMHS và học sinh thời gian, phương án tổ chức dạy học qua các trang mạng.

Tiến hành nghiên cứu cách học trực tuyến tại các trang mạng để hướng dẫn giáo viên và học sinh thực hiện.

Chịu trách nhiệm về độ chính xác về thông tin chuyển tải tới cha mẹ học sinh và các nội dung đăng tải trên Websier cảu nhà trường.

6. Cha mẹ học sinh:

Chủ động liên lạc với thầy cô giáo để trao đổi và tiếp nhận thông tin của con mình về tình hình sức khỏe cũng như cách phòng dịch. Thông báo kịp thời đến thầy cô giáo chủ nhiệm tình hình bất thường về sức khỏe của con (nếu có).

Thông qua hướng dẫn của thầy cô lựa chọn hình thức hướng dẫn cho con mình tự ôn tập kiến thức sao cho hiệu quả nhất.

Hàng ngày dành thời gian nhất định để kèm cặp, hướng đãn con ôn tập bài theo hướng đãn của thầy cô. Khuyến khích cha mẹ học sinh sưu tầm hoặc mua thêm sách vở tài liệu học tập cho con.

7. Học sinh.

          Hoàn thành tốt nội dung ôn tập và nâng cao ý thức tự học cho bản thân. Chủ động trao đổi bài với bố mẹ, thầy cô, với bạn… để giải quyết những bài chưa hiểu, bài khó…

          Theo dõi liên tục các cuộc thi trực tuyến mà các em đang tham gia để hoàn thành các vòng thi đúng tiến độ, có chất lượng.

          Vâng lời ông bà, cha mẹ. Tuyệt đối không đi chơi, tụ tập nơi đông người. Dành thời gian luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe.

Trên đây là kế hoạch Chỉ đạo các Tổ, khối chuyên môn hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid_19 của trường TH Khánh An. Yêu cầu các bộ phận, tổ chuyên môn, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh nghiêm túc thực hiện ./.

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc các đồng chí phản ánh về nhà trường để kịp thời giải quyết.

 

 Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;  Để báo cáo

- Tổ chuyên môn;   Để thực hiện

- Lưu VP.

 

          HIỆU TRƯỞNG

            

          Lại Ánh Hường

 

 

 

Bài viết liên quan