Lịch trực phòng chống dịch bệnh

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA XUÂN  
    
 LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 
 (Từ ngày 30/3/2020) 
    
THỨBUỔI SÁNGBUỔI CHIỀUGHI CHÚ
2Tổng vệ sinh trường lớp;
giao bài ôn tập cho học sinh.
Trực trường: Đ/c Hường, N Linh 
3Trực trường: Đ/C Phú; OanhTrực trường: Đ/c Hường, Ngân 
4Trực trường: Đ/C Phú.Trực trường: Đ/c Hường, My 
5Trực trường: Đ/C Phú; HuệTrực trường: Đ/c Hường, T Linh 
6Trực trường: Đ/C Phú; TrangTrực trường: Đ/c Hường, Tâm 
 Lưu ý: GV tổng vệ sinh, giao bài ôn tập vào thứ 2 hàng tuần.
nhân viên, GVBM làm vệ sinh cổng, khu văn phòng theo lịch trực.
  B G H 
Bài viết liên quan