Tin tức
Số: 207/PGDĐT
Tên: (Về việc tổ chức hội nghị chuyên môn)
Số: 190/PGDĐT
Tên: (Về việc họp Hiệu trưởng (KHẨN))
Lịch công tác tuần (30/01/2018)

LỊCH TUẦN 28

(Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018)

GIÁO VIÊN TRỰC TUẦN: ĐINH THỊ VIỆT NGA – LỚP 2B

 

Thứ hai (19/3/2018).

- Chào cờ.

- Thực hiện các hoạt động giáo dục.

 

Thứ ba (20/3).

- Thực hiện các hoạt động giáo dục.

- Kiểm tra GHKII K4,5 môn Toán, TV

 

Thứ tư (21/3).

- Thực hiện các hoạt động giáo dục.

 

 

Thứ năm (22/3).

- Thực hiện các hoạt động giáo dục.

 

Thứ sáu (23/3).

- Thực hiện các hoạt động giáo dục.

- Thi Hương TRẠNG NGUYÊN TV (vongf16)

- SHCM - Giao ban

 

 

Liên kết
Giáo dục