Tin tức
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (30/01/2018)

LỊCH TUẦN 35  (Từ ngày 7/5/2018 đến ngày 11/5/2018)

GIÁO VIÊN TRỰC TUẦN: TRẦN XUÂN BÁCH – LỚP 5A

 

Thứ hai (7/5/2018).

- Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ ba (8/5).

- Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ tư (9/5).

- Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ năm (10/5).

- Thực hiện các hoạt động giáo dục.

Thứ sáu (11/5).

- Thực hiện các hoạt động giáo dục.

- Kiểm tra định kì Tiếng Anh - Tin học K4,5

- SHCM - Giao ban

 

 

Liên kết
Giáo dục