Chăm sóc nhà bia

Chăm sóc nhà bia tường niệm các anh hùng liệt sĩ

 

                                            

                                                          Hiệu trưởng cùng CCb, Công an xã  chăm sóc nhà bia tưởng niệm

                                            

                                                                     BGH, GV,HS trong trường thắp hương tại đài tưởng niệm

                                           

                                                                                                       HS dọ vệ sinh nhà bia tưởng niệm xã

HS dọ vệ sinh nhà bia  xã


Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 125