Tin tức
Lịch công tác tuần ( từ ngày 02/04/2018 đến 06/04/2018) (30/01/2018)

Thứ 2 - Ngày 02/04/2018

Sáng: Sinh hoạt TTĐT - HĐGD- Đ/c Quang họp Hiệu trưởng tại PGD.

Chiều: HĐGD.

Thứ 3 - Ngày 03/04/2018

Sáng: HĐGD.

Chiều: HĐGD - Nộp Hồ sơ thi GVCN giỏi cấp huyên-Bài kể chuyện.

Thứ 4 - Ngày 04/04/2018

Sáng: HĐGD

Chiều: HĐGD

Thứ 5 - Ngày 05/04/2018

Sáng: HĐGD - Rà soát xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD.

Chiều: HĐGD

Thứ 6 - Ngày 06/04/2018

Sáng: HĐGD

Chiều: Họp trường tháng 4.

Thứ 7 - Ngày 16/03/2018

Sáng: Nghỉ

Chiều: Nghỉ

Liên kết
Giáo dục