Số: 207/PGDĐT
Tên: (Về việc tổ chức hội nghị chuyên môn)
Số: 190/PGDĐT
Tên: (Về việc họp Hiệu trưởng (KHẨN))
Tin tức
Lịch công tác tuần: (30/01/2018)

Thứ 2 - Ngày 19/03/2018

Sáng: Sinh hoạt TTĐT - HĐGD

Chiều: HĐGD - Hoàn thành đề KTGHKII.

Thứ 3 - Ngày 20/03/2018

Sáng: HĐGD- Kiểm tra định kỳ HKII - Đ/c Trường dự hội thảo gopd ý chương trình GDPT mới tại Yên Mô.

Chiều: HĐGD

Thứ 4 - Ngày 21/03/2018

Sáng: HĐGD

Chiều: HĐGD

Thứ 5 - Ngày 22/03/2018

Sáng: HĐGD 

Chiều: HĐGD

Thứ 6 - Ngày 23/03/2018

Sáng: HĐGD- Thi Trạng nguyên Tiếng Việt (Kỳ thi Hương)

Chiều: SHCM - Giao ban tuần

Thứ 7 - Ngày 16/03/2018

Sáng: 

Chiều:

Liên kết
Giáo dục