• Phạm Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0948553619
  • Email:
   chungdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 05/05/1968

   Địa chỉ: Phường Tân Thành – TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1998

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915388097
  • Email:
   nttgvth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 15/04/1996

   Địa chỉ: Phường Vân Giang – TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Cao đẳng

   Năm vào ngành: 2017

   Trình độ lý luận chính trị:

   Trình độ tin học: A

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Vũ Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01278330168
  • Email:
   vuquynhnga72@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 17/12/1972

   Địa chỉ: Phường Tân Thành – TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1991

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Phạm Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0966842955
  • Email:
   phamhien@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 03/04/1970

   Địa chỉ: Phố 3 – Phường Đông Thành – TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm

   Năm vào ngành: 1991

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: A

   Trình độ ngoại ngữ: A

 • Lê Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982995374
  • Email:
   huongthuchilinhminh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 02/09/1974

   Địa chỉ: Phố 3 – Phường Đông Thành – TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Cao đẳng

   Năm vào ngành: 1996

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Trần Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941750129
  • Email:
   huongtranthi1968@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 23/06/1968

   Địa chỉ: Phường Tân Thành – TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1987

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: A

   Trình độ ngoại ngữ: A

 • Đặng Diệu Thoa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0942987979
  • Email:
   dangdieuthoa@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 29/03/1971

   Địa chỉ: Phố Bắc Thành – Tân Thành – TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1993

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Bùi Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01292082888
  • Email:
   buihuong06@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 01/02/1978

   Địa chỉ: Phố Kỳ Lân – Phường Tân Thành – TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 2000

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân

 • Nguyễn Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng khối 2
  • Điện thoại:
   0946313103
  • Email:
   haiyennb73@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 09/03/1972

   Địa chỉ: Phố 12 – Phường Đông Thành – TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1992

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Lê Thị Huyền Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982314869
  • Email:
   huyenthuongdt255@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày sinh: 25/05/1984

   Địa chỉ: Phố 5 - Phường Đông Thành - TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 2008

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: Cử nhân

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Vũ Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919851556
  • Email:
   vuoanhnb@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01688435955
  • Email:
   thanhvantran7467@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày sinh:17/04/1974

   Địa chỉ: Phố 4 - Phường Đông Thành - TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm

   Năm vào ngành: 1993

   Trình độ tin học: B1

   Trình độ ngoại ngữ: B1