• Vũ Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0915947459
  • Email:
   huyenphuoc2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày sinh: 22/12/1979

   Địa chỉ: Phố 5 - Phường Đông Thành - TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 2007

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: Chứng chỉ A

   Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

 • Vũ Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0919851556
  • Email:
   vuoanhnb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày sinh: 27/07/1978

   Địa chỉ: Phố Phúc Trực – Phúc Thành – TP Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 2000

   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân

 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0913826729
  • Email:
   huongthdt74@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 23/9/1974

   Địa chỉ: Phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1995

   Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: A