THỜI KHÓA BIỂU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG THÀNHTHỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 - NĂM HỌC 2019 - 2020
      Thực hiện từ tuần 2
       
ThứTiết5A5B5C5D5E
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
Hai1SHĐTTD (Mão)SHĐTÂN (Nga)SHĐTCLB TVSHĐTCLB TVSHĐTCLB TV
2Tiếng ViệtToánTiếng ViệtTD (Mão)Tiếng ViệtKhoa họcTiếng ViệtKĩ thuậtTiếng ViệtKNS
3Tin họcCLB TVToánCLB TVToánTA (Oanh)ToánTD (Mão)ToánÂN (Nga)
4Tin họcLịch sửLịch sửKĩ thuậtLịch sửTA (Oanh)Lịch sửÂN (Nga)Lịch sửTD (Mão)
Ba1ÂN (Nga)KNSTin họcToánToánTiếng ViệtTA (Oanh)ToánTiếng ViệtToán
2ToánKhoa họcTin họcKNSÂN (Nga)Tiếng ViệtTA (Oanh)Khoa họcTiếng ViệtKhoa học
3Tiếng ViệtĐạo đứcTiếng ViệtKhoa họcTin họcKNSTiếng ViệtĐạo đứcTA (Oanh)Đạo đức
4Tiếng ViệtMT (Hạnh)Tiếng ViệtĐạo đứcTin họcTD (Mão)Tiếng ViệtKNSTA (Oanh)Kỹ thuật
1TA (Hiền) Tiếng Việt TA (Oanh) Tin học Tiếng Việt 
2TA (Hiền)ToánTA (Oanh)Tin họcToán
3Tiếng ViệtTA (Hiền)Tiếng ViệtTiếng ViệtĐịa lý
4ToánTA (Hiền)ToánToánTin học
5Kĩ thuậtMT (Hạnh)Đạo đứcĐịa lýTin học
Năm1Tiếng ViệtTA (Hiền)ToánHĐTVTD (Mão)HĐTVTiếng ViệtHĐTVTiếng ViệtTA (Oanh)
2Tiếng ViệtTA (Hiền)TD (Mão)HĐNGToánHĐNGTiếng ViệtHĐNGTiếng ViệtTA (Oanh)
3TD (Mão)HĐTVTiếng ViệtTA (Hiền)Tiếng ViệtĐịa lýToánTA (Oanh)ToánHĐTV
4ToánHĐNGTiếng ViệtTA (Hiền)Tiếng ViệtKĩ thuậtKhoa họcTA (Oanh)TD (Mão)HĐNG
Sáu1Tiếng ViệtTự học(TANN)Tiếng ViệtTự học(TANN)Tiếng ViệtTự học(TANN)TD (Mão)Tự học(TANN)Tiếng ViệtTự học(TANN)
2Tiếng ViệtCLB ToánTiếng ViệtCLB ToánTiếng ViệtMT (Hạnh)ToánCLB ToánTiếng ViệtCLB Toán
3ToánĐịa lýToánĐịa lýToánCLB ToánTiếng ViệtMT (Hạnh)ToánSinh hoạt
4Khoa họcSinh hoạtKhoa họcSinh hoạtKhoa họcSinh hoạtTiếng ViệtSinh hoạtKhoa họcMT (Hạnh)

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG THÀNH

                           THỜI  KHOÁ BIỂU KHỐI 4 - NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện từ tuần 2

 

 

 

Thứ

 

 

 

Tiết

 

 

4A

 

4B

 

4C

 

4D

 

4E

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Hai

1

SHĐT

KNS

SHĐT

Tin học

SHĐT

T. Anh (Hiền)

SHĐT

MT (Hạnh)

SHĐT

T. Anh (Oanh)

2

Toán

Đạo đức

Toán

Tin học

Toán

T. Anh (Hiền)

Toán

KNS

Toán

T. Anh (Oanh)

3

Tiếng Việt

Tin học

Tiếng Việt

KNS

Tiếng Việt

Đạo đức

T. Anh (Oanh)

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức

4

Tiếng Việt

Tin học

Tiếng Việt

Đạo đức

Tiếng Việt

KNS

T. Anh (Oanh)

Đạo đức

Tiếng Việt

Khoa học

Ba

1

Toán

MT (Hạnh)

T. Anh (Hiền)

Khoa học

TD (Mão)

Tin học

Toán

Khoa học

Toán

KNS

2

Tiếng Việt

Khoa học

T. Anh (Hiền)

MT (Hạnh)

Toán

Tin học

TD (Mão)

HĐNG

Tiếng Việt

HĐNG

3

T. Anh (Hiền)

Lịch sử

Toán

Lịch sử

Khoa học

Lịch sử

Tiếng Việt

Tin học

TD (Mão)

T. Anh (Oanh)

4

T. Anh (Hiền)

HĐNG

Tiếng Việt

HĐNG

Tiếng Việt

HĐNG

Tiếng Việt

Tin học

Khoa học

T. Anh (Oanh)

1

TD (Mão)

 

Toán

 

Tiếng Việt

 

Toán

 

Toán

 

2

Toán)

TD (Mão)

Tiếng Việt

Địa lý

Địa lý

3

Địa lý

Địa lý

TD (Mão)

Tiếng Việt

Tiếng Việt

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

T. Anh (Oanh)

TD (Mão)

5

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Địa lý

T. Anh (Oanh)

Tiếng Việt

Năm

1

Toán

ÂN (Vân)

T. Anh (Hiền)

Khoa học

Tiếng Việt

MT (Hạnh)

Toán

TD (Mão)

Tin học

Kỹ thuật

2

Tiếng Việt

Khoa học

T. Anh (Hiền)

ÂN (Vân)

Tiếng Việt

Kỹ thuật

Khoa học

Kỹ thuật

Tin học

MT (Hạnh)

3

T. Anh (Hiền)

CLB TV

Toán

CLB TV

Toán

CLBTV

Tiếng Việt

CLBTV

Toán

CLBTV

4

T. Anh (Hiền)

Tự học(TANN)

Tiếng Việt

Tự học(TANN)

Khoa học

Tự học(TANN)

Tiếng Việt

Tự học(TANN)

Tiếng Việt

Tự học(TANN)

Sáu

1

Toán

HĐTV

Tiếng Việt

HĐTV

T. Anh (Hiền)

HĐTV

Toán

HĐTV

Toán

HĐTV

2

TD (Mão)

Kỹ thuật

Tiếng Việt

Kỹ thuật

T. Anh (Hiền)

ÂN (Vân)

Lịch sử

CLBT

Tiếng Việt

CLBT

3

Tiếng Việt

CLBT

TD (Mão)

CLBT

Toán

CLBT

Tiếng Việt

ÂN (Vân)

Tiếng Việt

Sinh hoạt

4

Tiếng Việt

Sinh hoạt

Toán

Sinh hoạt

Tiếng Việt

Sinh hoạt

Tiếng Việt

Sinh hoạt

Lịch sử

ÂN (Vân)

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG THÀNHTHỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 - NĂM HỌC 2019 - 2020
Thực hiện từ tuần 2
       
ThứTiết3A3B3C3D3E3G
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
Hai1SHĐTTA(M Hương)SHĐTCLB T ViệtSHĐTTiếng ViệtSHĐTTD (Hằng)SHĐTCLB T ViệtSHĐTCLB T Việt
2ToánTA(M Hương)ToánCLB ToánToánTiếng ViệtToánCLB ToánToánTD (Hằng)ToánCLB Toán
3Tiếng ViệtCLB ToánTiếng ViệtĐạo đức TA(M Hương)CLB ToánTiếng ViệtTA(M Hương)Tiếng ViệtCLB ToánTiếng ViệtTD (Hằng)
4Tiếng ViệtCLB T ViệtTiếng ViệtKNSTA(M Hương)MT (Hạnh)Tiếng ViệtTA(M Hương)Tiếng ViệtTNXHTiếng ViệtTNXH
Ba1MT (Hạnh)KNSTiếng ViệtTA(M Hương)Tiếng ViệtKNSTiếng ViệtCLB T ViệtTA(M Hương)KNSTiếng ViệtÂN (Vân)
2Tiếng ViệtTD (Mão)MT (Hạnh)TA(M Hương)Đạo đức Tự học(TANN)TNXHTự học(TANN)TA(M Hương)ÂN (Vân)Đạo đức HĐNG
3ToánHĐNGToánTD (Mão)ToánCLB TViệtToánKNSTiếng ViệtMT (Hạnh)MT (Hạnh)TA(M Hương)
4TNXHTự học(TANN)TNXHT.hoc(TANN)TNXHHĐNGMT (Hạnh)HĐNGToánHĐNGToánTA(M Hương)
1ÂN (Vân) Toán Toán Tiếng Việt TA(M Hương) Tiếng Việt 
2ToánÂN (Vân)Thủ côngTiếng ViệtTA(M Hương)Tiếng Việt
3Thủ côngThủ côngÂN (Vân)ToánToánTA(M Hương)
4Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtÂN (Vân)Tiếng ViệtTA(M Hương)
5Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtThủ côngTiếng ViệtToán
Năm1Tiếng ViệtToánTiếng ViệtTA(M Hương)Tiếng ViệtToánTA(M Hương)Tin họcTiếng ViệtTự học(TANN)Tiếng ViệtTD (Hằng)
2Tiếng ViệtCLB T ViệtTiếng ViệtTA(M Hương)Tiếng ViệtTD (Mão)TA(M Hương)Tin họcTiếng ViệtCLB TVTiếng ViệtKNS
3Tin họcTA(M Hương)ToánHĐNGTA(M Hương)CLB T ViệtTiếng ViệtToánToánTin họcToánCLB T Việt
4Tin họcTA(M Hương)TNXHCLB TVTA(M Hương)HĐTVTiếng ViệtCLB T ViệtThủ côngTin họcThủ côngTự học
Sáu1Tiếng ViệtTự họcTiếng ViệtTự họcToánTự họcToánTự họcToánTự họcTin họcHĐTV
2TNXHTD (Mão)ToánHĐTVTNXHSinh hoạtTNXHHĐTVTNXHTD (Hằng)Tin họcTNXH
3ToánHĐTVTin họcTD (Mão)Tiếng ViệtTin họcTiếng ViệtTD (Hằng)Tiếng ViệtHĐTVToánTự học(TANN)
4Đạo ĐứcSinh hoạtTin họcSinh hoạtTD (Mão)Tin họcĐạo ĐứcSinh hoạtĐạo ĐứcSinh hoạtTiếng ViệtSinh hoạt

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG THÀNHTHỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020
      Thực hiện từ tuần 19
ThứTiết2A2B2C2D2E2G2H
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
Hai1SHĐTTNXHSHĐTToánSHĐTTA(NHươg)SHĐTTự học(TANN)SHĐTCLBTVSHĐTCLBTVSHĐTCLBTV
2ToánCLBTVTA (Oanh)Tự họcToánTự học(TANN)ToánTA(NHươg)ToánTNXHToánTự họcToánMT (Hạnh)
3Tập đọcTA (Hiền)Tập đọcTự học(TANN)Tập đọcCLBTVTập đọcCLBTVTập đọcTA(NHươg)Tập đọcMT (Hạnh)Tập đọcKNS
4Tập đọcTự học(TANN)Tập đọcCLB TVTập đọcThủ côngTập đọcGDLSTập đọcKNSTập đọcTA(NHươg)Tập đọcHĐTV
Ba1Kể chuyệnTD (Hằng)Kể chuyệnTA (Oanh)Kể chuyệnCLBTKể chuyệnCLBTKể chuyệnTự học(TANN)Kể chuyệnHĐTVKể chuyệnTA(NHươg)
2Chính tảTự họcChính tảKNSChính tảTD (Hằng)Chính tảKNSChính tảTự họcChính tảCLBTTNXHCLBT
3ToánKNSToánCLB TToánKNSToánTD (Hằng)ToánCLBTTNXHHĐNGChính tảHĐNG
4GDLSCLBTGDLSHĐNGGDLSTự họcTNXHTự họcGDLSTD (Hằng)ToánTự họcToánTự học
1TD (Hằng) Tập đọc TA(NHươg) Tập đọc Tập đọc Toán Toán 
2Tập đọcTD (Hằng)Tập đọcTA(N Hương)GDLSGDLSGDLS
3GDLSGDLSGDLSToánTA(NHươg)Tập đọcTập đọc
4ToánToánTNXHGDLSToánTA (N Hươg)Thủ công
5Thủ côngTNXHToánThủ côngThủ côngThủ côngTA (N Hươg)
Năm1ÂN (Nguyên)CLBTVLTVCCLBTVLTVCMT (Tâm)LTVCHĐTVLTVCCLBTVToánCLBTVToánCLBTV
2LTVCHĐNGÂN (Nguyên)Thủ côngChính tảHĐNGChính tảCLBTVChính tảHĐTVChính tảTD (Hằng)Chính tảT.học(TANN)
3Chính tảHĐTVChính tảTự họcÂN (Nguyên)HĐTVToánHĐNGToánMT (Hạnh)LTVCT.học(TANN)LTVCTD (Hằng)
4ToánTự họcToánTD (Hằng)ToánTự họcÂN (Nguyên)Tự họcTập viếtTự họcGDLSKNSGDLSTự học
Sáu1TLVTự họcTLVTự họcTD (Hằng)Tự họcTLVTự họcÂN (Nguyên)HĐNGToánCLBTToánTự học
2ToánMT (Tâm)ToánHĐTVTLVTập viếtToánTập viếtTD (Hằng)Tự họcTLVTập viếtÂN (Nguyên)Sinh hoạt
3TA (Hiền)Tập viếtTập viếtMT (Tâm)ToánCLBTTD (Hằng)CLBTTLVCLBTÂN (Nguyên)Tự họcTLVCLBT
4Sinh hoạtCLBTSinh hoạtCLBTSinh hoạtCLBTVSinh hoạtMT (Tâm)ToánSinh hoạtTD (Hằng)Sinh hoạtTập viếtTD (Hằng)

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG THÀNHTHỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 - NĂM HỌC 2019 - 2020
      Thực hiện từ tuần 2
ThứTiết1A1B1C1D1E1G1H
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
Hai1SHĐTCLB TVSHĐTCLB TVSHĐTÂN (Vân)SHĐTCLB TVSHĐTCLB TVSHĐTCLB TVSHĐTCLB TV
2MT(Hạnh)CLB TTiếng ViệtCLB TTNXHCLB TVTiếng ViệtCLB TTiếng ViệtCLB TTiếng ViệtÂN (Vân)Tiếng ViệtCLB T
3Tiếng ViệtTự họcMT(Hạnh)TNXHTiếng ViệtTự họcTNXHTự họcTiếng ViệtÂN (Vân)Tiếng ViệtCLB TTiếng ViệtKNS
4Tiếng ViệtTNXHTiếng ViệtTự họcTiếng ViệtTD (Hằng)Tiếng ViệtÂN (Vân)GDLSTự họcGDLSTự họcMT(Hạnh)Tự học
Ba1ToánTự họcÂN (Vân)HĐNGTiếng ViệtKNSTD (Hằng)CLB TVToánCLB TVTiếng ViệtCLB TVTiếng ViệtCLB TV
2ÂN (Vân)TA(Hương)ToánHĐTVTiếng ViệtHĐTVToánKNSTD (Hằng)KNSTiếng ViệtKNSTiếng ViệtHĐTV
3Tiếng ViệtHĐNGTiếng ViệtTự họcToánTA(Hươg)Tiếng ViệtHĐTVTiếng ViệtT.học(TANN)TD (Hằng)HĐTVToánÂN (Vân)
4Tiếng ViệtHĐTVTiếng ViệtTA(Hương)GDLSTự họcTiếng ViệtTự họcTiếng ViệtTự họcToánTự họcTD (Hằng)Tự học
1Tiếng Việt Tiếng Việt TC (Tâm) MT(Hạnh) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 
2Tiếng ViệtTiếng ViệtMT(Hạnh)TC (Tâm)Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt
3TD (Hằng)ToánTiếng ViệtToánTC (Tâm)MT(Hạnh)Toán
4ToánTD (Hằng)Tiếng ViệtTiếng ViệtMT(Hạnh)TC (Tâm)GDLS
5 GDLSGDLSToánTiếng ViệtToánToánTC (Tâm)
Năm1Tiếng ViệtCLB TVTiếng ViệtCLB TVToánCLB TVT.học(TANN)GDLSToánTA(Hương)Tiếng ViệtGDLSTiếng ViệtGDLS
2Tiếng ViệtTC (Tâm)Tiếng ViệtTự họcT.học(TANN)CLB TToánTA(Hươg)TNXHGDLSTiếng ViệtHĐNGTiếng ViệtHĐNG
3ToánTự họcT.học(TANN)TC (Tâm)Tiếng ViệtHĐNGTiếng ViệtTự họcTiếng ViệtHĐNGTNXHTA(Hương)ToánTự học
4T.học(TANN)KNSToánKNSTiếng ViệtTự họcTiếng ViệtHĐNGTiếng ViệtTự họcToánTự họcTNXHTA(Hương)
Sáu1Tiếng ViệtCLB TTiếng ViệtCLB TTiếng ViệtTự họcTA(Hương)Tự họcHĐTVTự họcToánT.học(TANN)ToánCLB T
2Tiếng ViệtTự họcTiếng ViệtGDLSTiếng ViệtCLB TToánCLB TToánTA(Hương)Tự họcCLB TTA(Hương)T.học(TANN)
3ToánSinh hoạtToánTự họcTA(Hương)GDLSTiếng ViệtGDLSTiếng ViệtCLB TTiếng ViệtTA(Hương)Tiếng ViệtTự học
4GDLSTA(Hương)TA(Hương)Sinh hoạtToánSinh hoạtTiếng ViệtSinh hoạtTiếng ViệtSinh hoạtTiếng ViệtSinh hoạtTiếng ViệtSinh hoạt

 

PHÂN CÔNG DẠY BỘ MÔN NĂM HỌC 2019 -2020
Tên GVTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ Sáu
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
Phạm Nga
Âm nhạc 5
(5 tiết)
1SHĐT5B5A      Bình tuần
2  5C       
3 5E        
4 5D        
5          
Tâm
Thủ công K1
Mĩ thuật 2A,2B,2C,2D
(11 tiết)
1SHĐT   1C (TC)  2C (MT) Bình tuần
2    1D (TC)  1A (TC) 2A (MT)
3    1E (TC)  1B (TC) 2B (MT)
4    1G (TC)    2D (MT)
5    1H (TC)     
Mão
Thể dục K4, K5
+ 2E, 2G, 2H

(26 tiết)
1SHĐT5A4C 4A 5C4D5DBình tuần
2 5B4D3A4B 5B3C4A3A
3 5D4E3B4C 5A 4B3B
4 5E 5C4E 5E 3C 
5          
Hạnh
MT K1, K3, K4, K5
+ 2E, 2G, 2H

(26 tiết)
1SHĐT4D3A4A1D   4C Bình tuần
21A2H3B4B1E  4E 5C
31B2G3G3E1G  2E 5D
41C3C3D5A1H    5E
5    5B     
Thương
Tin học K3, K4, K5
(32 tiết)
1SHĐT4A5B4C5D 4E3D3BBình tuần
2 4A5B4C5D 4E3D3B 
35A4B5C4D  3A3E3G3C
45A4B5C4D5E 3A3E3G3C
5    5E     
PHÂN CÔNG DẠY BỘ MÔN NĂM HỌC 2019 -2020
Tên GVTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ Sáu
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
Hoàng Hiền
TA 2A + 4A,4B,4C
+ 5A,5B

(22 tiết)
1SHĐT4C4A 5A 4A5A4CBình tuần
2 4C4A 5A 4A5A4C 
3 2A4B 5B 4B5B2A 
4  4B 5B 4B5B  
5          
Mai Hương
TA K3
(24 tiết)
1SHĐT3A3E3D3E 3D3A Bình tuần
2 3A3E3D3E 3D3A  
33G3B 3C3G 3C3B  
43G3B 3C3G 3C3B  
5          
Nguyễn Hương
TA K1
+2C,2D,2E,2G,2H
(24 tiết)
1SHĐT2C 2H2C  1D1ABình tuần
2 2D 1A2D  1E1B1E
3 2E 1B2E  1G1C1G
4 2G 1C2G  1H1D1H
5    2H     
Oanh
TA 2B+4D,4E
+5C,5D,5E

(22 tiết)
1SHĐT4E5D2B5C  5E Bình tuần
22B4E5D 5C  5E  
34D5C5E4E4D  5D  
44D5C5E4E4D  5D  
5          
            
PHÂN CÔNG DẠY BỘ MÔN NĂM HỌC 2019 -2020
Tên GVTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ Sáu
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
Vân
ÂN K1,K2,K3,K4
(25 tiết)
1SHĐT1C1A3G3A 2A4A2EBình tuần
2 1D1B3E3B 2B4B2G4C
3 1E 1H3C 2C 2H4D
4 1G  3D 2D  4E
5          
Hằng
TD K1,K2+
3D,3E,3G

(27 tiết)
1SHĐT3D1D2A2A  3G2CBình tuần
2 3E1E2C2B  2G2D3E
3 3G1G2D1A  2H2E3D
4 1C1H2E1B  2B2G2H
5          
Gấm
TNXH K1,K2
(27 tiết+ Dạy thay)
1SHĐT3D1D2A2A  3G2CBình tuần
2 3E1E2C2B  2G2D3E
3 3G1G2D1A  2H2E3D
4 1C1H2E1B  2B2G2H
5          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TIẾNG ANH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM HỌC 2019-2020
            
Tên GVTiếtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ Sáu
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
Inka Eveliina Vappula1SHĐT2D 2E  1D3E 1G
2 2C 3C+3D  1C2H 1H
3 2B 1E  1B2G 3G
4 2A 3A+3B  1AKhôi 4  
5          

 

Bài viết liên quan