ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung

KẾT QUẢ

V/v nhận ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai năm học 2020 - 2021

                                      

1.Thời gian:  Hôm nay, ngày  27 tháng 10 năm 2020.

2. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Đông Sơn, thành phố Tam Điệp.

3. Thành phần:

1. Ông Lê Xuân Thắng - Hiệu tr­­­ưởng - Tổ trưởng.

          2. Ông Phạm Thế Nghiêm - Hiệu phó - tổ phó. (Phụ trách khu 1).

          3. Bà Tạ Thị Len - Hiệu Phó - tổ phó (Phụ trách khu 2) .

          4. Bà Vũ Thị Mai - Thủ quĩ  - Thư ký.

          5. Ông Vũ Cao Cường - CTCĐ - ủy viên. (Phụ trách khu 2).

          6. Bà Phạm Thị Thu Hà - Tổng phụ trách- ủy viên (Phụ trách khu 1).

          7. Và các ông (bà) giáo viên chủ nhiệm lớp – tổ viên.

4. Nội dung:

Tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai bão lụt, gồm:

  1. Tiền mặt: 13400000 đồng ( Mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng)
  2. Hiện vật:
  • Sách in: 700 cuốn.
  • Vở viết: 240 quyển.
  • Đồ dùng học tập: 20 bộ sáp mầu .
  • Mì tôm: 03 thùng.
  • Túi sách và cặp sách: 04 chiếc.
  • Quần áo: 05 bộ.

Tổ tiếp nhận ủng hộ lập biên bản và thống nhất số lượng trên và bàn giao cho thủ quỹ giữ và làm các thủ tục bàn giao cho Hội chữ thập đỏ xã Đông Sơn.

 

Bài viết liên quan