Tuyên truyền phòng chống cháy nổ...

Thực hiện sự chỉ dạo của Phòng GD- DDT thành phố Tam Điệp, ngày 30 tháng 12 năm 2019, Trường Tiểu học Đông Sơn đã phối hợp với Công an thành phố Tam Điệp tổ chức tuyên truyền đến 100% cán bộ giáo viên , học sinh nhà trường về Phòng chống cháy nổ, thực hiện an toàn giao thông nhất là dịp tết Nguyên Đán, phòng chống đốt pháo và thả đèn trời. Quan buổi tuyên truyền cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường kí cam kết thực hiện nghiêm tục.

 

 

Bài viết liên quan