Tuyền tuyền đảm bảo an toàn trường học

              Ngày 13 tháng 1 năm 2021, trường Tiểu học Đông Sơn đã phối hợp với trung tâm giáo dục kĩ năng sống Bicben tổ chức tuyên truyền cho học sinh nhà trường về an toàn trường học với các nội dung an toàn khi ở nhà, khi đến trường, khi ở trường, phòng tránh điện giaatjan toàn giao thông. HS nhà trường đã rất phấn khởi khi được các nhà tâm lí tuyên truyền đầy đủ cách phòng, chống để đảm bảo an toàn. Đặc biệt phù hợp trong điều kiện chuẩn bị cho việc nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu sắp đến.

Bài viết liên quan