Kế Hoạch Năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

 Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGD& ĐT ngày 18/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục.

Căn cứ Hướng dẫn số 3869/BGDĐT- GDTH, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019, của Bộ Giáo dục - Đào tạo ngày 26 tháng 8 năm 2019;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2019-2020.

 Căn cứ Quyết định số 367/QĐ - UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình.

 Căn cứ Công văn số 502/PGD-TH ngày 04 tháng 9 năm 2019 của PGD thành phố Tam Điệp về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2019-2020.

Trường Tiểu học Đông Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 với những nội dung sau:

A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

           Kế hoạch nhà trường là cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2019-2020 đảm bảo khoa học, chủ động, đạt kết quả cao nhất.

           Bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và tình hình thực tiễn của nhà trường, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế theo tinh thần của Nghị quyết số 29/NQ và chuẩn bị cho việc thay đổi nội dung, chương trình và sách giáo khoa mới.

          Nội dung kế hoạch mang tính toàn diện, cụ thể, khả thi, nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm của năm học, nhiệm vụ đặc thù của trường, huy động được công sức, trí tuệ của tập thể, cá nhân trong nhà trường để tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng ổn định phát triển vững chắc tạo ra phong trào thi đua thực chất lành mạnh góp phần tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

          Xác định đúng và triển khai đầy đủ nhiệm vụ năm học làm cơ sở cho nhà trường đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu của năm học mới.

 

B. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

1. Địa phương:  xã Đông Sơn có 12 thôn nằm phía Đông của Thành phố Tam Điệp, đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2017. Diện tích tự nhiên là 2067,8 havới 2381 hộ dân và 7656 nhân khẩu, dân số độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi là 805em.

2. Nhà trường: Nhà trường có 02 khu nằm ở 02 thôn của xã Đông Sơn.

- Khu chính tại thôn 6 – xã Đông Sơn có 12 lớp với đủ cả 5 khối lớp, số học sinh là 360em, 169 học sinh nữ, 03 HS khuyết tật, 7 HS con hộ nghèo. 8 HS con cận nghèo.  

- Khu 2 tại thôn 4B – xã Đông Sơn  có 13 lớp với đủ cả 5 khối lớp, số học sinh là 445em, 232 học sinh nữ, 01 khuyết tật, 5 HS con hộ nghèo. 14 học sinh con cận nghèo. 

3. Thuận lợi và khó khăn

 Thuận lợi: Luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phòng GD &ĐT; sự ủng hộ nhiệt tình trách nhiệm của các bậc cha mẹ HS; đội ngũ CBGV, nhân viên luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công tác giáo dục; nề nếp HS được quan tâm, chất lượng giáo dục đảm bảo tốt yêu cầu quy định;

 Khó khăn:  Số lượng học sinh ngày một tăng, cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu hiện tại, thiếu 8 phòng học và phòng học bộ môn; Thiếu giáo viên văn hóa, nên phải dồn lớp 5 khu 2. Không có giáo viên bù nữ, từ việc tăng số lớp, số GV không được bổ sung đã làm tăng số tiết dạy của mỗi GV, hiện tại nhà trường đang có 1,32 GV trên lớp. Để đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày nhà trường còn thiếu 5 GV trong đó giáo viên tiểu học cần 3 người.

4.  Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

a. Điểm mạnh:

- xã Đông Sơn đạt chuẩn PCGDHT mức độ 3, chuẩn PC - XMC mức độ 2 theo Thông tư 07/2014/TT – Bộ GD.

- Tổng số HS toàn trường 648 em. HS hoàn thành chương trình lớp học từ lớp 1- 4: 531em = 99 %. HS chưa hoàn thành chương trình lớp hoc: 04 em = 1 %.

- Học sinh HTCT tiểu học 113/113 em = 100%.

- HS được khen thưởng: Xuất sắc:172 em = 26,5%, Hoàn thành tốt và  khen từng mặt 326 em =50,3%; Tổng HS được khen 498em = 76,8%, Cấp trên khen:75em = 11,5%.

Kết quả Hội thi:

+ Cấp tỉnh: 23 giải ( 3 nhất,  8 nhì, 8 giải ba, 4 giải khuyến khích).

+ Cấp quốc gia: 5 giải:( 3 nhất, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích).

-100% CB và giáo viên có trình độ trên chuẩn, 100% CBGV được đánh giá từ loại khá trở lên, không có loại đạt yêu cầu.

- Duy trì lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 sau 5 năm.

Đánh giá chung: Năm học 2018-2019, nhà trường bám sát yêu cầu, mục tiêu, thực hiện đúng kế hoạch, nề nếp  đ­­­ược củng cố, chất lượng giáo dục được duy trì, đạt nhiều giải cao các hội thi cấp tỉnh, quốc gia. Nội dung  kế hoạch của nhà trư­­­ờng xây dựng đầu năm thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

         

 

 

C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

          I. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Thực hiện việc rà soát, quy hoạch số lượng lớp học, tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường cơ sở vật chất nhà trường nhất là lớp học, các phòng chức năng, trang thiết bị, khu vệ sinh chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới ban hành theo Thông tư 32/ TT - Bộ GD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

 

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 1737/CT- BGD về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo, tham mưu với các cấp quản lí tăng cường thêm đội ngũ đủ số lượng, đủ chuyên môn, đủ định mức để tổ chức dạy và học 2 buổi/ ngày.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí, năng lực giảng dạy đáp ứng  yêu cầu đúng vị trí việc làm, đảm bảo chuẩn theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên. Chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 cho việc thay sách ở năm học sau.

3. Chuẩn bị các điều kiện cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới: Tích cực công tác tham mưu với các cấp bổ sung CSVC, trang thiết bị, sách giáo khoa để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới ở năm học sau. Quan tâm đến việc sử dụng sách giáo khoa theo yêu cầu của Bộ GD.

4. Đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học: Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện học 2 buổi/ ngày, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, trong quản lí nhà trường, tăng cường công tác truyền thông, Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn, an ninh trường học. Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới, đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của Mô hình trường học mới, dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1, Giáo dục lối sống 1,2; bảo đảm các điều kiện, triển khai dạy học Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học theo chương trình mới có chất lượng, giáo dục kĩ năng sống cho HS.

5. Tăng cường dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng chống bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục trong năm học. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, tập trung đổi mới phương thức dạy học, học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng.

          Phát huy kết quả đã đạt được trong năm học trước, khắc phục tồn tại, thực hiện tốt đổi mới công tác quản lí, nâng chất lượng đội ngũ; thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất. Rà soát các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Từ nhiệm vụ trên nhà trường xây dựng chỉ tiêu và giải pháp thực hiện cho năm học 2019-2020 như sau:

II. NHỮNG CHỈ TIÊU CỤ THỂ

- 100% HS học 2 buổi/ ngày; học ngoại ngữ tiếng Anh (Làm quen tiếng Anh lớp 1,2 học tuần 02 tiết, lớp 3-5 học tuần 4 tiết), Tiếng Việt 1- CGD, dạy và học theo mô hình trường học mới từ lớp 2-5; lớp 3-5 học tin học.

- 100% HS được học các động tác bơi và được học đủ các động tác võ cổ truyền, được học kĩ năng sống.

- Đánh giá HS theo Thông tư 22/ 2016 cụ thể:

Môn học và hoạt động giáo dục: Môn  Toán - Tiếng Việt: Hoàn thành tốt 40- 43%; Hoàn thành 50-55% trở lên. Các môn Khoa học, lịch sử, địa lí, Đạo đức, TNXH, Thủ công, Thể dục Tin học: Hoàn thành tốt 35- 45%, còn lại hoàn thành. Các môn  Âm nhạc, Mỹ thuật: Hoàn thành tốt 30-40%, còn lại hoàn thành. Môn Tiếng Anh hoàn thành tốt  20-30%, hoàn thành 60-65% trở lên.

Về năng lực:

+ Tự phục vụ, tự quản: 45-50 % đạt tốt, còn lại  đạt.

+ Hợp tác: 30- 35% đạt tốt, Còn lại đạt.

+ Tự học, GQVĐ:  30- 35% đạt tốt, còn lại  đạt.

Về phẩm chất:

+ Chăm học, chăm làm: 30 - 35% đạt tốt, còn đạt.

+ Tự tin, trách nhiệm: 35-40% đạt tốt, còn lại đạt.

+ Trung thực, kỉ luật: 30-35% đạt tốt, còn lại  đạt.

+ Đoàn kết, yêu thương: 45-50% đạt tốt, còn lại đạt.

+ Khen cuối năm xuất sắc đạt 10 -15%, khen từng mặt từ 45- 50% trở lên.

- Hoàn thành chương trình lớp học của các khối lớp 1-4 đạt 98% trở lên, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

- Kết quả các Hội thi: Tham gia đầy đủ các hội thi, phấn đấu có ít nhất 3 giải quốc gia trở lên. Tham gia đủ các môn tại hội khỏe Phù Đổng của Tiểu học, phấn đấu có  ít nhất 2 giải cấp tỉnh.

- Có 4-5 sáng kiến, 100% GV đạt giỏi cấp trường. Thi tổng phụ trách đội giỏi đạt giải cấp thành phố trở lên. Hằng tháng, có ít nhất có 01 tin, bài gửi về địa chỉ và trang mạng nhà  và  trường học kết nối. Có ít nhất 15 bài được đăng tải trên trang Web của nhà trường.

- Xếp loại viên chức theo Nghị định 56/2015: Hoàn thành xuất sắc đạt 20%; hoàn thành tốt đạt 80%. Đánh giá theo Chuẩn Nghề nghiệp theo Thông tư 20/TT-2018-BGD có 20-25% xếp loại tốt, còn lại loại khá. 100% CBGV thực tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua. Không có CBGV, NV vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện 5-6 nội dung về kiểm tra nội bộ. 100% GV được kiểm tra chuyên môn: 30% GV được kiểm tra toàn diện, còn lại GV được kiểm tra chuyên đề và đột xuất.

- Về xây dựng cơ sở vật chất: Tham mưu lát sân trường 2 khu, xây dựng được ít nhất 04 phòng học, đóng mới được 40-50 bộ bàn ghế loại 2 chỗ ngồi, mua mới 5-7 tủ thiết bị, 4-6 bộ bàn ghê giáo viên....

- 15% CBGV được UBND các cấp và Công đoàn khen thưởng, Chi bộ đạt vững mạnh, Công đoàn  đạt vững mạnh, Liên đội xuất sắc được Thành đoàn đoàn tặng khen, Nhà trường được UBND thành phố tặng khen

- Củng cố vững chắc các tiêu chuẩn  PCGD-XMC mức độ 3.Duy trì tốt các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 được UBND Tỉnh về kiểm tra công nhận.

- Thực hiện thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời.

III. GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1. Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục

- Tổ chức cho CBGV học tập về Chỉ thị năm học của Bộ GD, Hướng dẫn thực hiện năm học của Sở GD- ĐT Ninh Bình, của Phòng GD-ĐT thành phố Tam Điệp ngay đầu năm học. Triển khai đầy đủ các văn bản của các cấp đúng quy định.

- Thực hiện nghiêm túc các Công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; điều chỉnh nội dung dạy học các môn học phù hợp với điều kiện nhà trường, địa phương. Thực hiện chất lượng việc tập huấn, vào đổi mới phương thức dạy học, phương thức tổ chức các hoạt động giáo dục vì sự tiến bộ của HS hướng đến phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

2. Đổi mới phương pháp tổ chức dạy học, hình thức đánh giá học sinh:  

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Thông tư 22/ 2016 về đánh giá HS tiểu học, quan tâm đến đánh giá các môn chuyên. xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS có năng khiếu, HS yếu, định kì kiểm định chất lượng HS cuối kì, cuối năm.

- Thực hiện tốt các Hội thi, sân chơi, giao lưu; chỉ đạo cho cán bộ GV, HS tích cực tham gia, phân công GV hướng dẫn các em có kết quả tốt tham gia dự thi các cấp. Động viên khen thưởng kịp thời HS có thành tích cao sau các hội thi.

- Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt liên trường cho các môn chuyên như học Mỹ thuật theo phương pháp mới, quản lí hiệu quả việc dạy và học ngoại ngữ, trang bị thêm các phương tiện cho GV Ngoại ngữ..., giáo dục lối sống cho HS khối 1,2. Tổ chức chuyên đề về cấp trường, cấp thành phố ĐMPPDH ở tất cả các môn học và kĩ năng tự học cho HS.

3. Nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh, Tin học

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức học tiếng Anh 4 tiết/tuần đối với 100% học sinh khối 3,4,5. Làm quen tiếng Anh với thời lượng 2 tiết/tuần đối với học sinh lớp 1,2. Chỉ đạo, thực hiện hiệu quả đánh giá thường xuyên, quan tâm chất lượng thiết kế đề kiểm tra định kỳ, hình thức kiểm tra định kỳ ở kĩ năng nói. Đánh giá việc hoàn thành chương trình Tiếng Anh lớp 5 học chương trình mới theo Quyết định số 1479/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/5/2016 về việc Ban hành Định dạng đề thi Đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (dành cho HS tiểu học).

+ Tạo điều kiện cho giáo viên Tiếng Anh giao lưu chia sẻ, học hỏi nâng cao chuyên môn. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm tạo môi trường giao tiếp, thực hành tiếng Anh cho học sinh thiết thực, hiệu quả.

+ Khuyến khích GV, HS tham gia cuộc thi, sân chơi bằng tiếng Anh. Dành thời gian hợp lí hướng dẫn HS tự học tiếng Anh. Quan tâm đến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn và hoạt động trải nghiệm. Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại tổ, liên trường. Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn qua dự giờ, nghiên cứu bài học.

+ Xã hội hóa, tranh thủ các nguồn lực để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh.

+ Thực hiện Kế hoạch số 66/ KH – SGD ngày 31/8/2018, công văn số 420/ PGD về hướng dẫn thực hiện dạy học Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài. Tuyên truyền động viên cha mẹ học sinh đăng kí tham gia các lớp học tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, nhà trường căn cức vào số lượng bố trí thời khóa biểu hợp lí, tạo điều kiện để HS được học.

- Thực hiện Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GD&ĐT dạy học môn Tin học ở các lớp 3,4,5. Sửa chữa, bổ sung thêm máy tính cho phòng máy để HS được học Tin học đầy đủ. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học dưới mọi hình thức để HS được tiếp cận, hình thành các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập.

4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Nắm vững đối tượng trẻ khuyết tật trong độ tuổi phổ cập GDTH, huy động trẻ khuyết tật học hòa nhập. Thực hiện công văn số 1096/ SGD  ngày 28/8/2019 về xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân HS khuyết tật, thực hiện tốt nội dung giáo dục trẻ khuyết tật theo chương trình và tài liệu học tập do Bộ GD&ĐT quy định có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện của từng cá nhân học sinh. Tất cả HS khuyết tật học hòa nhập đều được đánh giá theo quy định. Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về giáo dục trẻ khuyết tật cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục hòa nhập HS khuyết tật của các  lớp có HS khuyết tật học hòa nhập.

- Thống kê học sinh diện con hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, con mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời.

5. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; xây dựng, phát triển thư viện tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực HS.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện câu lạc bộ các môn học như Mỹ thuật, tiếng Anh, toán, tiếng Việt...để góp phần nâng cao năng lực cho học sinh. Quan tâm các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục kĩ năng sống, lối sống; HS biết bảo vệ môi trường phòng chống thảm họa, giáo dục chủ quyền về biển và hải đảo. Tổ chức giảng dạy ATGT theo Công văn số 1018/ Sở GD và công văn số 472/ Phòng GD về tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT, tổ chức tuyên truyền cho học sinh và cha mẹ các em thực hiện tốt các quy định về ATGT, tích cực tham đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Triển khai và thực hiện tốt Công văn số 895/ SGD về bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh, tài liệu Văn hóa giao thông” cho học sinh tiểu học và THCS.

- Chỉ đạo giáo viên thể dục dạy mỗi kì từ 2-3 tiết/ lớp cho học sinh nắm được các động tác bơi cơ bản để khi các em có điều kiện học bơi tốt hơn. Thực hiện nghiêm túc Công văn 760/SGD, công văn 361/PGD ngày 31/7/2018 về giáo dục phòng chống đuối nước cho HS, trẻ em. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tổ chức giao cho giáo viên thể dục dạy HS tham gia học môn bơi, Khuyến khích cha mẹ HS đưa con em mình học bơi tại các bể bơi khi nhà trường chưa có điều kiện để dạy bơi cho HS. Tham gia tốt các nội dung thi bơi cấp thành phố và cấp tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền cha mẹ HS về nội dung giáo dục kĩ năng sống, các lớp đăng kí tham gia mỗi tuần 01 tiết giáo dục kĩ năng sống.

- Thực hiện công văn số 6841/ BGD – ĐT về đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường PT và MN, tăng cường cho HS tham gia đọc sách tại thư viện xanh, thư viên thân thiện. Đầu tư thêm cơ sở vật chất trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu HS, tham mưu với cha mẹ HS các lớp xây dựng tủ sách trong từng lớp học, mượn sách của thư viện và tự bổ sung sách để HS có sách đọc thường xuyên.

- Lập kế hoạch kết hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức kiểm tra sức khoẻ và lập sổ theo dõi sức khoẻ của từng HS trong năm học.Thực hiện tốt việc khử trùng và phòng chống các bệnh dịch đầu và cuối năm học. Chỉ đạo tuyên truyền phòng chông dịch bệnh, cận thị và bệnh học đường.

6. Thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày:

 Xây dựng kế hoạch chi tiết học buổi 2: học sinh học 9 buổi/ tuần. Bố trí hợp lí lớp học, đội ngũ giáo viên tiểu học và giáo viên chuyên. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học 2 buổi/ ngày có hiệu quả. Tích cực tham mưu với Phòng GD và UBND thành phố bổ sung thêm đội ngũ có đủ số lượng và cơ cấu để thực hiện tốt việc dạy 2 buổi/ ngày. Tuyên tuyền đến nhân dân trong xã biết được hiệu quả của dạy và học 2 buổi/ ngày để từ đó động viên con em tích cực học tập. Tăng cường nội dung giáo dục kĩ năng sống theo nội dung công văn 460/ PGD ngày 21/8/2019 về triển khai hoạt động giáo dục kĩ năng sống trong các trường tiểu học.

7. Đổi mới công tác Quản lý và phát triển đội ngũ:

a. Phát triển đội ngũ:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua trong ngành. Quán triệt cho CBGV, NV về Chỉ thị số 1737/CT- BGD- ĐT ngày 7/5/2018 về tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo. Quyết định số 16/ 2008/ QĐ – BGD về Quy định về đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt việc thăm hỏi động viên gia đình chính sách. Xây dựng quy chế dân chủ và quy chế phối kết hợp để cùng thực hiện có hiệu quả. Tăng cường giáo dục đội ngũ có phẩm chất chính trị, đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước, của ngành.

- Chỉ đạo CBGV, nhân viên và HS xây dựng chương trình hành động thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua, tổ chức cho CBGV, HS kí cam kết đầu năm học. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS ngay từ đầu năm học.

- CBGV tham gia đăng kí thi đua, phát động phong trào thi đua trong từng tổ và toàn trường. Thực hiện tốt Thông tư 22/2018-TT/BGD-ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của BGD về công tác thi đua khen thưởng, đánh giá chính xác cán bộ GV, khuyến khích GV có thành tích cao trong dạy và học đề nghị các cấp khen thưởng. Thực hiện tốt cuộc vận động: Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm và pháp lệnh dân số KHH gia đình.

- Tổ chức nghiêm túc việc học tập bồi dưỡng về đổi mới giáo dục, dạy học theo mô hình trường học mới, dạy tiếng Anh, tin học, nghiệp vụ công tác đội. Xây kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ trong cả năm học và tổ chức thực hiện hiệu quả việc học bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư 26/TT- BGD, GV có kế hoạch tự học bồi dưỡng theo các đơn vị học trình về bồi dưỡng thường xuyên được Bộ GD quy định. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng nâng cao chuyên môn do phòng GD, Sở GD tổ chức, bố trí chuyên môn để GV đi học lớp đối tượng đảng, đi học bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và nâng cao chuyên môn.

- Thực hiện hiệu quả công tác tham mưu với các cấp, ngành và Phòng GD& ĐT để bổ sung cho nhà trường có đủ đội ngũ GV nhất là giáo viên tiểu học, giáo viên tin học, có cơ chế trong công tác xã hội hóa nhất là chế độ cho giáo viên dạy tăng giờ.

- Tạo điều kiện tốt để GV tham gia các hội thi các cấp đạt hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện đánh giá GV theo đúng Thông tư 20/TT-2018-BGD về Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sỏ phổ thông công bằng, chính xác, nghiêm túc.

b. Đổi mới công tác Quản lý:

- Thực hiện việc quản lí, quản trị trường học, quản lí tốt GV, HS đảm bảo an toàn, thực hiện quản lí theo phần mềm quy định. CBGV, nhân viên, HS tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT - TƯ của Bộ chính trị. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong trường học theo Nghị định 04/2015 của Chính phủ, cam kết thực hiện nghiêm túc việc không dạy thêm, học thêm sai quy định. Chỉ đạo  thực hiện tốt công tác PCGDTH, duy trì trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng, công tác thi đua khen thưởng và thông tin báo cáo.

- Tham mưu hiệu quả hơn với các cấp, ngành và Phòng GD& ĐT thành phố để bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường như xây dựng thêm phòng học, các điều kiện vật chất cho học sinh học tập; có đủ đội ngũ GV, có cơ chế trong công tác xã hội hóa nhất là chế độ dạy tăng giờ cho giáo viên.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ theo đúng hướng dẫn cụ thể đến từng tuần, tháng, từng kì và cả năm học. Kiểm tra nội bộ nhà trường theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng trong đó chú trọng về việc tuyển sinh đầu cấp, an toàn vệ sinh thực phẩm, việc thu nộp các khoản.... Kiểm tra đủ định mức giáo viên theo Thông tư 07/TT- 2017 của Bộ GD & ĐT. Kiểm tra dự giờ đột xuất GV trong việc thực hiện chương trình dạy học và  việc bồi dưỡng HS. Chú trọng chất lượng, hiệu quả kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo cuối kì, cuối năm theo đúng quy định.Thực hiện nghiêm túc Nghị định 49/2004 /QĐ-TTg về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Phát huy thế mạnh của Ban thanh tra nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ để nhà trường đi vào nề nếp và giữ vững đúng kỷ cương trường học. Giải quyết dứt điểm khi có khiếu nại, tối cáo.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định 192/ QĐ - TTCP của Thủ tướng, Thông tư  21/BTC của Bộ tài chính, Thông tư 36/ 2017 của Bộ GD về công khai trong lĩnh vực giáo dục, Thông tư 55/TT-2011 của Bộ GD. Công văn 1004/SGD – ĐT Ninh Bình. Thực hiện công khai đầy đủ Đội ngũ, chất lượng, cơ sở vật chất, tài chính và cam kết thực hiện ngay khi khai giảng năm học mới, tại Hội nghị cha mẹ học sinh và Hội nghị viên chức đầu năm học. Báo cáo đánh giá việc thực hiện công khai và nội dung công khai theo đúng quy định. Niêm yết đúng quy định, lập sổ theo dõi đủ nội dung công khai.

 - Tổ chức đăng kí thi đua đầu năm học, căn cứ tiêu chí thi đua của Phòng GD, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện một cách cụ thể trong từng tháng, từng tuần, từng cuộc thi ngay từ đầu năm học, phân công các đồng chí trong BGH phụ trách từng khối lớp và từng đầu việc cụ thể, giao chỉ tiêu số lượng, chất lượng ngay từ đầu năm học, đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt.

+ Tổ chức thực hiện tốt các hội thi của GV, HS. Quan tâm thực hiện  các cuộc thi do Bộ GD phối hợp tổ chức. Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch năm học đã đề ra.

+ Chỉ đạo thực hiện hiệu quả và chất lượng việc viết sáng kiến, viết bài tham gia trường học kết nối, làm đồ dùng dạy học ở từng giáo viên và từng tổ khối. Quan tâm giúp đỡ các đồng chí cán bộ GV, quần chúng tích cực để bồi dưỡng tạo nguồn bổ sung cho chi bộ đảng những đảng viên trẻ tích cực gương mẫu.

+ Đánh giá đúng GV theo Thông tư 20/TT- 2018- BGD về chuẩn nghề nghiệp GV cơ sỏ phổ thông, quản lí theo Thông tư 14/TT- 2018 chuẩn Hiệu trưởng tiểu học, Nghị định 56/NĐCP – 2015 của Chính phủ.

+ Quan tâm đến các cá nhân có thành tích cao, đột xuất. Đề nghị các cấp, ngành khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích cao trong năm học.

c. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

- Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, thực hành kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho HS thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS. Phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường giáo dục đạo đức HS; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, an ninh trường học, phòng chống bạo lực học đường, phong chống đuối nước.

- Duy trì nề nếp sinh hoạt Đội, sao Nhi đồng theo các chủ đề, thực hiện đầy đủ hiệu quả các buổi ngoại khoá, giao lưu các cấp. Thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT&DL một cách thiết thực, hiệu quả. Thực hiện hiệu quả công tác Đội và Sao Nhi đồng trong năm học.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động tập thể đầu tuần, ngày lễ. Học sinh tự giác vệ sinh sân trường, vệ sinh lớp học nhất là các lớp 3,4,5. Tham gia thể dục giữa giờ, múa hát tập thể, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, các động tác võ cổ truyền có chất lượng. Giáo dục HS  bảo vệ của công giữ gìn vệ sinh trường lớp, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Tiếp tục thực hiện  phong trào thi đua:“ Xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, định kì chăm sóc khu nhà bia tưởng niệm của xã, nhắc nhở HS thực hiện mặc sạch sẽ, đúng quy định, không để HS ăn quà bánh trong trường, duy trì tốt tiêu chuẩn của trường học thân thiện học sinh tích cực.

8. Duy trì PCGD-XMC và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 gắn với Kiểm định chất lượng trường học:

a. Nhiệm vụ PCGD - XMC:

- Duy trì tốt sỹ số 805 em/25 lớp, thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ công tác PC-XMC. Điều tra đầy đủ trình độ văn hoá toàn dân, lên thống kê chính xác;  huy động hết số trẻ sinh năm 2013 vào học lớp 1. Ổn định số lượng, tăng tỷ lệ chuyên cần, nâng cao chất lượng dạy và học, cập nhật chính xác phần mềm PCGD– XMC.

- Tham mưu với UBND xã kiện toàn Ban phổ cập cấp xã, hoàn thành việc tự kiểm tra đánh giá, hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp trên kiểm tra về công nhận chuẩn PCGDTH. Rà soát các tiêu chuẩn về PCGD và XMC mức độ 2 theo Thông tư 07/TT-2016 và Nghị định 20/NĐ-2015 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận chuẩn PCGD và XMC, sắp xếp lại các phòng học để có đủ các phòng theo yêu cầu của chuẩn PCGD-XMC, tham mưu với các cấp, ngành  để có đủ các điều kiện về đội ngũ về CSVC chuẩn bị cho việc kiểm tra công nhận PCGD-XMC của các cấp trong tháng 10,11/2019. Phối kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ TTHTCĐ.

b. Duy trì trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2:

 - Tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn về trường chuẩn mức độ 2 theo Thông tư 17/ 2018-BGD ngày 22/8/2018 về việc Ban hành tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia để tham mưu có đủ các điều kiện như đội ngũ, cơ sở vật chất. Thực hiện tốt việc xã hội hóa giáo dục, tiết kiệm ngân sách chi thường xuyên để bổ sung cơ sở vật chất, tích cực khai thác các nguồn lực để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị. Bố trí hợp lí các phòng học, tăng cường vật chất cho các phòng chức năng và phòng học bộ môn. Đầu tư thêm các trang thiết bị như máy tính, máy chiếu, ti vi cho các phòng học bộ môn. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo hoàn thành việc duy trì các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Tham mưu với UBND và UBND thành phố bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường như xây dựng thêm 08 phòng học cho 2 khu, lát sân trường. Vận động tài trợ theo đúng Thông tư 16/ TT-2018 về tài tr cho GD để tăng cường cơ sở vật chất các phòng học và công trình phụ trợ,...đảm bảo các điều kiện của tiêu chuẩn trường chuẩn mức độ 2. Động viên cha mẹ học sinh trang bị cho lớp biểu bảng theo yêu cầu của mô hình trường học mới. Rà soát thiết bị hiện có để có kế hoạch bổ sung,  tổ chức tốt việc giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

c. Củng cố các tiêu chuẩn về KĐCL trường học:

- Rà soát các tiêu chí, bổ sung minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng trường học. Từng bước thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải tiến chất lượng theo đúng quy định tại Thông tư 17/TT-2018-BGD ngày 22/8/2018 về việc Ban hành tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

9. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình SGK mới năm 2018.

- Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, PGD thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2020-2021.

- Tổ chức và tham gia đầy đủ có chất lượng các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ CBQL và GV. Lựa chọn giáo viên trẻ, khỏe, có nhiều kinh nghiệm, tích cực, năng động, sáng tạo trong đổi mới để bố trí dạy lớp 1 từ năm học này.

          - Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính phủ, Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục, kết quả thực hiện NQ 29 của BCHTW về “Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo”, công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng để triển khai chương trình, SGK mới. Chú trọng công tác truyền thông trong nội bộ; sử dung tốt sổ liên lạc điện tử, mạng Internet, tích cực khai thác thông tin trên Báo chí.

- Chỉ đạo cho CBGV hằng tháng tham gia tin, bài gửi về Sở qua địa chỉ giaovienthninhbinh2@gmail.com và trang mạng trường học kết nối. Căn cứ vào đó để tính thi đua cho GV. Thường xuyên đưa các tin bài, các hoạt động của nhà trường lên trang Web của trường.

10. Một số hoạt động khác:

          - Tổ chức có chất lượng các nội dung hoạt động, các chuyên đề đầu năm học mới phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương. Tích cực tham mưu với cấp có thẩm quyền chăm lo sự nghiệp giáo dục.

- Chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đội và sao nhi đồng, các hoạt động của Liên đội. Hoạt động của Công đoàn nhà trường.

- Tổ chức Giao lưu tài năng tiếng Anh cấp trường, cấp thành phố, cấp Tỉnh.

- Tổ chức  Kiểm định chuẩn KTKN một số môn học và phong trào “ GVS - VCĐ” của trường và tham gia Kiểm định cấp thành phố.

- Tổ chức và khuyến khích cho học sinh tham gia đầy đủ các hội thi, sân chơi trí tuệ: Trạng Nguyên Tiếng Việt, Tiếng Anh, thi giải toán, Tiếng Anh qua Internet;Thi Toán tuổi thơ, các cuộc thi do báo, tạp chí phát động…

          - Phối kết hợp với các tổ chức xã hội, đoàn thể, các đơn vị bộ đội thực hiện tốt các hoạt động trên địa bàn.

          - Cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường tích cực thực hiện các hoạt động phối hợp giáo dục học sinh, hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường cơ sở vật chất.

- Lập danh sách HS có thành tích nổi bật về Phòng GDĐT để đề nghị khen thưởng kịp thời cho các em vào dịp Sở GD tổ chức lễ tuyên dương HS giỏi.

IV. TỔ  CHỨC VÀ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo của hiệu trưởng

          - Thực hiện tốt các Chỉ thị văn bản pháp luât của ngành, tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Phòng giáo dục để có sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời trong việc thực hiện  kế hoạch năm học. Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

          - Xây dựng kế hoạch sát với thực tế trường lớp, bám sát yêu cầu của ngành để chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, cán bộ giáo viên thực hiện đúng kế hoạch. Chuẩn bị các điều kiện thiết yếu về văn bản, kế hoạch chỉ đạo, con người, cơ sở vật chất trang thiết bị, chuyên môn nghiệp vụ phục vụ tốt yêu cầu của năm học mới.

 - Chỉ đạo thực hiện tốt nội dung kế hoạch năm học đã được các cấp phê duyệt, và có sự điều chỉnh bổ sung kịp thời.

2. Công tác phối hợp chỉ đạo các, lãnh đạo của các tổ chức đoàn thể:

* Chi bộ đảng: Thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo hoạt động của nhà trường thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng và đạt hiệu quả cao trong mọi mặt hoạt động. Làm tốt công tác xây dựng và phát triển đảng viên, tăng cường bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức. Chú trọng việc phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ.

* Công đoàn: Xây dựng nhà trường thành một tập thể sư phạm đoàn kết vững mạnh, phát huy tốt vai trò của công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên. Đẩy mạnh vai trò của tổ nữ công trong việc tuyên truyền, vận động công đoàn viên thực hiện chủ trương chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước nhất là việc thực hiện chính sách pháp lệnh dân số.

* Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt đội theo chủ đề chủ điểm của Hội đồng đội thành phố, xây dựng và duy trì các nề nếp giáo dục đạo đức và ý thức tự quản cho học sinh, giáo dục việc chấp hành ATGT và phòng trách các tai tệ nạn xã hôị.

* Công tác chủ nhiệm lớp: Chỉ đạo GVCN lớp xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp cụ thể, rõ ràng thể hiện được các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện, thực hiện tốt các Thông tư, văn bản các cấp và duy trì tốt mối liên hệ với cha mẹ HS trong việc giáo dục con em, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. Thực hiện việc kiểm tra chuyên môn, các quy định thực hiện nội dung chương trình, kiểm tra đánh giá.

3. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong năm học:

a/ Ban giám hiệu:

- Lê Xuân Thắng - Hiệu trưởng-Quản lí chung các hoạt động nhà trường: Phụ trách công tác Đảng theo phân công của cấp ủy. Phụ trách chuyên môn khối 1, dạy học khối 1 theo quy định. Ký duyệt giáo án khối 1. Xây dựng các kế hoạch nhà trường, tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Phối kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và xã hội hóa giáo dục. Chỉ đạo chung, xây dựng báo cáo trường đạt chuẩn quốc gia. Kiểm định chất lượng.

- Tạ Thị Len - Phó hiệu trưởng - Phụ trách chuyên môn chung gồm: Phụ  trách công tác chi bộ theo phân công của cấp ủy. Chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn, phụ trách trực tiếp khối 1,2,3. kiểm duyệt đề kiểm tra môn Tiếng Việt, Ngoại ngữ - tin học các khối lớp. Các thống kê về chuyên môn. Ký duyệt giáo án khối 2 và khối 3. giáo án của tổ giáo viên ngoại ngữ, tin học. kiểm tra chuyên môn giáo viên khối mình phụ trách. Phụ trách chính công tác kiểm tra chuyên môn. Phụ trách thư viện, thiết bị. Phụ trách bồi dưỡng HS  và giao lưu về môn Tiếng Việt, ngoại ngữ, tin học. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ. Phụ trách về việc trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng.

Thu thập minh chứng về trường chuẩn quốc gia.  Kiểm định chất lượng.

- Phạm Thế Nghiêm- Phó hiệu trưởng-Phụ trách PCGDTH. CSVC nhà trường. phụ trách haọt động ngoại khóa. Phụ trách chuyên môn khối 4,5. Các thống kê về cơ sở vật chất, phổ cập. Kiểm duyệt đề kiểm tra môn toán, Khoa học - lịch sử - Địa lí các khối lớp, Phụ trách bồi dưỡng học sinh và giao lưu về môn toán. Ký duyệt giáo án khối 4 và khối 5, giáo án môn chuyên. Kiểm tra chuyên môn giáo viên khối mình phụ trách. Phụ trách Khuyến học, chữ thập đỏ nhà trường. Phụ trách Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Phụ trách thu thập các minh chứng về trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng.

 

 

b/ Các tổ chức đoàn thể

- Phạm Thị Thu Hà- Tổng phụ trách Đội: Thực hiện các hoạt động đội và sao nhi đồng. Tổ chức thực hiện các hoạt động ngoại khóa của trường. Dạy học môn âm nhạc cho HS. Sinh hoạt chuyên môn theo tổ giáo viên chuyên. Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Vũ Cao Cường-Chủ tịch Công Đoàn: Phụ trách công tác Công đoàn nhà trường. Cùng với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, công khai dân chủ trong nhà trường. Dạy học môn âm nhạc cho HS. Sinh hoạt chuyên môn theo tổ giáo viên chuyên.

c/ Tổ chuyên môn: Chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện các hoạt động về chuyên môn, thực hiện chương trình dạy và học, tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá nhận xét tổ viên. Thực hiện nhiệm vụ do nhà trường phân công.

- Tổ 1: 6 đ/c;  Tổ trưởng : Trịnh Thị Minh Yến.

- Tổ 2: 6 đ/c; Tổ trưởng : Vương Thị Bích Lụa.

- Tổ 3: 5 đ/c;  Tổ trưởng : Vũ Thị Dung.

- Tổ 4: 4 đ/c; Tổ trưởng : Ninh Thị Dần.

- Tổ 5: 5 đ/c; Tổ trưởng: Trần Thị Phương Lan.

- Tổ NN:  5 đ/c; Tổ trưởng: Nguyễn Thị Liên.

- Tổ Chuyên- Tin học: 4 đ/c; Tổ trưởng: Phạm Thị Hồng Hạnh.

- Tổ văn phòng: 3đ/c; Tổ trưởng: Tạ Thị Thà,

Trên đây là bản kế hoạch năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Đông Sơn, kế hoạch này được báo cáo Phòng GD- ĐT thành phố; Đảng uỷ, UBND xã Đông Sơn, được thông qua Hội nghị cán bộ giáo viên, nhân viên và hợp đồng lao động nhà trường đầu năm học và là căn cứ định hướng cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                   Lê Xuân Thắng

Bài viết liên quan