Tết cho Học sinh có hoàn cảnh khó khăn

            Ngày 3 tháng 2 năm 2021, Nhà trường đã tổ chức quyên góp ửng hộ từ HS, Giáo viên nhà trường được 6 triệu đồng tiền mặt, Liên đội nhà trường đã tập hợp các em có hoàn cảnh khó khăn từ 24 lớp của nhà trường và tổ chức mua quà tết trao tận tay cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi xuất quà 200000 đồng bằng hiện vật. Với việc làm đầy ý nghĩa, trong lúc cả nước đang chung tay phòng chống dịch Covid 19. món quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã đến được với các em. giúp các có niềm vui mới trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu.

                                                                                                                                                                Nguồn: từ Ban giám hiệu

          

 

Bài viết liên quan