Sơ kết học kì 1 năm học 2019- 2020

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ I năm học 2019 – 2020

 

          A. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

1. Địa phương: xã Đông Sơn có 12 thôn nằm phía Đông của Thành phố Tam Điệp, đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2017. Diện tích tự nhiên là 2067,8 havới 2381 hộ dân và 7656 nhân khẩu, dân số độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi là 805em.

2. Nhà trường: Nhà trường có 02 khu nằm ở 02 thôn của xã Đông Sơn:

- Khu chính tại thôn 6- xã Đông Sơn có 12 lớp với đủ cả 5 khối lớp, số học sinh là 360em, 169 học sinh nữ, 05 HS khuyết tật, 7 HS con hộ nghèo, 8 HS con cận nghèo. 

- Khu 2 tại thôn 4B- xã Đông Sơn  có 13 lớp với đủ cả 5 khối lớp, số HS là 445em, 232 học sinh nữ, 02 khuyết tật, 5 HS con hộ nghèo, 14 HS con cận nghèo. 

Trường Tiểu học Đông Sơn năm học 2019-2020 trường có 806 học sinh/25 lớp, bình quân học sinh 32,3 em/ lớp, số học sinh nữ là 401 em = 49,7%. Học sinh dân tộc: 4 em, khuyết tật: 7em. HS đi học đúng độ tuổi: 806/807 em = 99,8%. CB,GV, NV: 44 người (trong đó hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 44; hợp đồng của trường là 2 bảo vệ). 100% cán bộ giáo viên có trình độ trên chuẩn .

          Cơ sở vật chất: 23 phòng học/25 lớp, 1 phòng học bộ môn, có đủ các khối phòng chức năng khác, có 4 khu vệ sinh và 01 khu thư viện.

3. Thuận lợi và khó khăn

 Thuận lợi: Luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phòng GD &ĐT; sự ủng hộ nhiệt tình trách nhiệm của các bậc cha mẹ HS; đội ngũ CBGV, nhân viên luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công tác giáo dục; nề nếp HS được quan tâm, chất lượng giáo dục đảm bảo tốt yêu cầu quy định; trong học kì 1 đã được bổ sung thêm 01 giáo viên tiểu học, 01 giáo viên tin học và 01 nhân viên.

 Khó khăn: Số lượng học sinh ngày một tăng, cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu hiện tại, thiếu 8 phòng học và phòng học bộ môn; Thiếu giáo viên văn hóa, giáo viên thể dục nên phải dồn lớp 5 khu 2. Không có giáo viên bù nữ, từ việc tăng số lớp, số GV không được bổ sung đã làm tăng số tiết dạy của mỗi GV, hiện tại nhà trường đang có 1,32 GV trên lớp. Để đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày nhà trường còn thiếu 5 GV trong đó giáo viên tiểu học cần 3 người.

B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 2020

1) Quy mô trường lớp (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

Nội dung

Tổng số

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Số lớp

25

6

6

4

4

5

Số học sinh

807

182

218

126

122

159

Nữ

401

100

108

56

54

83

Học sinh khuyết tật

7

1

1

2

1

2

Học sinh con hộ nghèo

22

6

4

3

5

4

Số lớp học 2 buổi/ngày

25

6

6

4

4

5

Số HS học 2 buổi/ngày

807

182

218

126

122

159

Số lớp học Tiếng Anh

25

6

6

4

4

5

Số HS học Tiếng Anh

807

182

218

126

122

159

Số lớp học Tin học

13

 

 

4

4

5

Số học sinh học Tin học

407

 

 

126

122

159

So số lớp và số học sinh với kế hoạch và  cùng kỳ năm học trước:

- So với kế hoạch tăng 01 lớp, so với cùng kì năm trước tăng 1 lớp với 70 HS.

Số lớp học Tiếng Anh tăng hơn năm trước tăng 1 lớp và bằng 70 học sinh.

Để thực hiện tốt kế hoạch năm học cũng như duy trì tốt sĩ số, ngay từ giữa  tháng 7/2019 nhà trường đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác chiêu sinh học sinh lớp 1, rà soát trẻ sinh năm 2013 trên địa bàn chiêu sinh để có biện pháp huy động hết số lượng trẻ trong độ tuổi đến trường.

Tham mưu với UBND xã Đông Sơn kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập cấp phường, triển khai các văn bản liên quan đến công tác phổ cập giáo dục nhất là Thông tư 07/TT và Chỉ thị 20/ CT; văn bản chỉ đạo của các cấp và phòng GD, xây dựng kế hoạch PCGD- XMC tại địa phương...Triển khai công tác điều tra, xử lí các dữ liệu, đối khớp với các cấp học, nhập dữ liệu vào phần mềm.

Rà soát lại các điều kiện, tổ chức tự kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các cấp kiểm tra công nhận xã Đông Sơn duy trì tốt chuẩn PCGD-XMC. Phối kết hợp cùng với TTHTCĐ để thực hiện các lớp chuyên đề đạt hiệu quả cao.

2) Chất lượng giáo dục

          Những giải pháp đã thực hiện để nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện học kỳ I;

 - Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học: Nhà trường đã triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học. Chú trọng dạy và học TV1 – CGD; Mô hình trường học mới VNEN đối với lớp 2-5; Dạy học Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch; nâng cao năng lực các tiết dạy cho giáo viên; dạy và học các môn học Tiếng Anh, Tin học. Thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt liên trường đối với các môn chuyên.

- Thực hiện dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh

+ Tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình dạy và học theo chuẩn kiến thức kĩ năng ngay từ đầu năm học theo QĐ 16. Thực hiện nghiêm túc 8 bài dạy về an toàn giao thông về nụ cười trẻ thơ do công ty Hon đa phát động.

+ Chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn thực hiện chuẩn, dạy và học Tiếng Việt 1 – CGD, dạy và học theo mô hình trường học mới VNEN đối với lớp 2-5; Làm quen với tiếng Anh lớp 1,2; Dạy và học Tiếng Anh từ lớp 3-5 ngay đầu năm học, thực hiện việc dạy học kĩ năng sống theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh.

     + Thực hiện dạy và học đối với học sinh khuyết tật (Hiện có 7 HS khuyết tật 1C, 2G, 3B, 3D, 4B, 5A, 5B): Chỉ đạo giáo viên tạo mọi điều kiện cho học sinh khuyết tật được học hoà nhập.

- Thực hiện kiểm tra đánh giá: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 20/9/2016 của Bộ GD&ĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Công tác chỉ đạo tổ chức kỳ kiểm tra định kỳ giữa kì 1, cuối học kỳ I được nhà trường tổ chức thực hiện theo đúng văn bản chỉ đạo của PGD&ĐT. Các tổ có kế hoạch ôn tập, kiểm tra, tổ chức nghiêm túc việc coi và chấm; Báo cáo kết quả kiểm tra học tập của học sinh.

Tổng số HS của trường cuối học kì là 807 em, khuyết tật học hòa nhập 7 em còn lại 800 em.

- Lập kế hoạch và tổ chức đạt hiệu quả cao các Hội thi, kết quả như sau: Thi bơi cấp thành phố đạt: 1 nhì, 2 giải ba; thi bóng bàn đạt giải ba, thi cờ vua đạt giải ba.  Thi Bóng bàn cấp tỉnh đạt 1 huy chương vàng; Tham gia 18 bài thi vẽ về chủ đề môi trường, tham gia 70 bài vẽ  ý tưởng trẻ thơ.

     3) Công tác xây dựng các điều kiện.

     a. Về đội ngũ: Nhà trường đã tổ chức những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về chuyên môn nghiệp vụ…:

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên nhà trường học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước. Đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của ngành  Coi trọng công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao phẩm chất chính trị cho cán bộ giáo viên, thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT của Ban chấp hành Trung ương về học tập là làm theo tư tưởng, đâọ đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chủ đề năm 2019.  phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

          - Xây dựng tiêu chí thi đua, tổ chức cho CBGV, NV đăng kí và  thực hiện; thường xuyên tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra nội bộ, dự giờ, thăm lớp để rút kinh nghiệm cho các tiết dạy.

          - Công tác bồi dưỡng đội ngũ: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho CBGV, mỗi đồng chí CBGV đều có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng.

    - Thực trạng chất lượng đội ngũ: Đầu năm học nhà trường có 40 đồng chí, được UBND thành phố điều động tăng cường thêm 01 đồng chí giáo viên tiểu học, 01 giáo viên tin học, 01 đồng chí nhân viên ( điều động luôn tăng cường cho PGD). Biên chế thêm 01 giáo viên ngoại ngữ, cuối kì 1 đã chuyển đi 01 giáo viên ngoịa ngữ và 01 nhân viên. Hiện nhà trường có 41 CBGV và đủ chủng loại giáo viên, 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; tỷ lệ giáo viên trên lớp đạt 1,36 GV/lớp. trong học kì 1 có 6 đ/c đăng kí học nâng trình độ từ cao đẳng lên Đại học. Nhìn chung: CBGV đã nhiệt tình, trách nhiệm và có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị:

          -  Thực hiện Thông tư 16/ 2018 về tài trợ cho giáo dục, nhà trường đã tích cực tuyên truyền đến nhân dân và các tổ chức xã hội trên địa bàn để vận đông tài trợ, lập tờ trình và kế hoạch vận động báo cáo UBND xã và Phòng GD ra thông báo cho phép vận động. Được UBND xã hỗ trợ toàn bộ số kinh phí mà nhà trường đề xuất. Do vậy trong năm học này nhà trường không tổ chức xã hội hóa, vận động tài trợ của nhận dân.

          Tuy nhiên, trong năm học mới, nhà trường đã tham mưu xây dựng và đầu tư mới nhiều hạng mục công trình như: lát sân khu 2, tu sửa bàn ghế học sinh, sửa chữa máy tính cho HS học tập, lắp 2 hệ thống giám sát cho 2 khu trị giá 20 triệu đồng, làm mới sân khấu khu A, làm nhà xe khu 1 rộng 200m2, bổ sung 7 tủ thiết bị, 02 bộ thiết bị vận động, 01 khu đồ chơi vận động, mua mới 4 ti vi màn hình lớn, lắp 2 điều hòa.....

          - Thực hiện dạy và học mô hình trường học mới, nhà trường tuyên truyền vận động cho cha mẹ học sinh lớp1, 2 xây dựng các biểu bảng, theo yêu cầu của mô hình trường học mới, được trung tâm dạy kĩ năng sống tặng mới 1 ti vi màn hình lớn để HS học kĩ năng sống.  Cha mẹ HS lớp 1B mua cho lớp 01 ti vi màm hình lớn đề HS học tập. Bộ đội tiểu đoàn 140 ủng hộ 2 đợt để dọn vệ sinh nhà trường....

          4) Công tác quản lý của các nhà trường

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Nhà trường thực hiện đúng quy định về cơ cấu tổ chức, biên chế, cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý; Thực hiện tốt  việc phân cấp quản lý về giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện tốt “công khai” theo Thông tư số 36/2017 TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

- Công tác kiểm tra nội bộ trường học: Xây dựng kế hoạch kiểm tra cho từng nội dung chuyên đề ngay từ đầu năm học theo hướng dẫn; Quyết định ban kiểm tra nội bộ, thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định; tổ chức tiến hành được 5 đợt kiểm tra.

- Việc thu chi: Thực hiện nghiêm túc các văn bản và hướng dẫn số 1004/ SGD ngày 15/8/2019 về việc thực hiện các khoản thu trong năm học 2019 – 2020 và Thông tư 16/2018/TT– BGD&ĐT về việc tài trợ cho giáo dục. Việc sử dụng ngân sách được thực hiện theo quy định, xây dựng kế họach chi tiêu nội bộ cụ thể.

- Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý như: sử dụng các phần mềm về quản lý nhân sự PMIS, EMIS, thư viện-thiết bị, công tác kế toán, công tác PCGD, kê khai bảo hiểm xã hội và Sổ liên lạc điện tử... Công tác văn thư lưu trữ được thực hiện đúng theo quy định. Hồ sơ, sổ sách quản lý của nhà trường được thực hiện, sắp xếp khoa học.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng, các nhà tài trợ để huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho học sinh con thương binh, con mồ côi, khuyết tật, nghèo. Nhà trường vận động hỗ trợ nhiều suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…, Được tổ chức Nụ cười Bốn phương từ Cộng hòa Pháp tài trợ cho 41 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30,4 triệu đồng. Nhà trường đã vận động cha mẹ học sinh tham gia cho 720em/807 = 89,2% học sinh tham gia Bảo Việt, 100% HS tham gia bảo hiểm y tế ( 693 em tham gia= 86,2% và 111 em có thẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách = 13,8%).  753/807 = 93.2% HS tham gia Sổ liên lạc điện tử.

- Tổ chức Hội thi cho học sinh như kéo co, dân vũ, viết chữ đẹp của học sinh dịp 20/11 được đánh giá cao. Liên đội tổ chức nhiều mô hình hoạt động đội đầu năm học nhất là chuyên đề phòng chống xâm hại tình dục học đường, tuyên truyền ATGT nhất là việc thực hiện đội mũ bảo hiểm và nhận biết các biển báo giao thông cho học sinh

- Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, trong học kì 1 nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho những học sinh đạt giải trong các Hội thi như: thi kéo co, dân vũ, viết chữ đẹp cấp trường, thi bơi các cấp...

- Thực hiện tốt việc kỉ niệm các ngày lễ lớn: khai giảng năm học mới, đón thư Bác Hồ gửi lần cuối cho ngành giáo dục, kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tổ chức cho gần 300HS lớp 4,5 thăm quan tiểu đoàn 701 Quân đoàn 1 nhân dịp 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Phối hợp với Tổ chức nụ cười bốn phương của Pháp tặng quà co 41 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30,4 triệu đồng.

- Tổ chức tốt việc kiểm điểm đảng viên, cán bộ công chức cuối năm 2019. Tổ chức cho giáo viên tham gia tốt các lớp tập huấn các cấp trong đó có việc tập huấn thực hiện chương trình GD phổ thông mới 2018.

          5) Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập các ban chỉ đạo và thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua. Tổ chức cho CB - GV nghiên cứu các văn bản, kế hoạch và triển khai thực hiện cho 100% cán bộ GV, HS tham gia.

- Các trò chơi dân gian, vệ sinh trường lớp, chăm sóc  nhà bia tưởng niệm của xã được quan tâm. Phối hợp với Trung tâm  y tế xã kiểm tra sức khỏe cho 100% học sinh, xây dựng môi trường học tập thực sự lành mạnh và thân thiện. Tổ chức tốt các hoạt động kết nghĩa với; Hội cựu chiến binh xã, tiểu đoàn 701, đại đội 36, Tiểu đoàn 140.....

          6) Đánh giá chung

 Ưu điểm: Trong học kì I, nhà trường đã thực hiện đúng kế hoạch của ngành, trường; Nội dung các kế hoạch của nhà trư­­­ờng xây dựng đầu năm đều thực hiện một cách triệt để có hiệu quả, nề nếp nhà tr­­ường đ­­­ược duy trì tốt. Đổi mới phương pháp dạy và học, chất lượng giáo dục ổn định. Cở sở vật chất nhà trường, trang thiết bị nhất là các phương tiện nghe nhìn được tăng cường;

- Đội ngũ  tuy thiếu, phải  hợp đồng giáo viên và giảng dạy số tiết nhiều hơn quy định, nhưng cán bộ giáo viên đã vượt lên trên khó khăn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn.

- Trong học kì 1, nhà trường luôn cha mẹ học sinh quan tâm và có sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất như đối với lớp 1...đã  tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường hoạt động hiệu quả. So với kế hoạch đầu năm học, học kì 1 nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

- Nề nếp học sinh được ổn định, việc vệ sinh nhà trường, công tác an toàn trường học được quan tâm, không để hiện tượng xấu ảnh hưởng đến trong nhà trường.

Tồn tại: Công tác tham mưu bổ sung đội ngũ, CSVC chưa đạt hiệu quả như mong muốn, chưa tham mưu để có đủ đội ngũ, trong đó thiếu chủ yếu là giáo viên văn hóa và thể dục. Do đó phải họp cha mẹ HS để học thêm 2 buổi chiều. Chưa có HS được đăng bài trên toán tuổi thơ ở các lĩnh vực, HS tham gia các hội thi trên mạng còn hạn chế do gia đình các em không có máy tinh, chưa có HS tham gia thi giải toán titan.....

7) Những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp lớn trong học kỳ II

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua đánh giá kết quả các cuộc vận động và phong trào thi đua. Tuyên truyền cho cán bộ giáo viên thực hiện tốt chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2020.

- Thực hiện tốt Đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2022 trong quý 1 năm 2020.

          - Duy trì  Phổ cập GD- XMC theo Thông tư 07/2016, Tổ chức điều tra và xây dựng kế hoạch phát triển số lượng năm học 2020 - 2021. Tăng cường thiết bị dạy học, tham mưu để các cấp quản lý, chính quyền địa phương xây dựng thêm một số phòng chức năng... nhằm đáp ứng với các yêu cầu nhiệm vụ cho việc thay sách giáo khoa của Bộ GD- ĐT.

          - Chú trọng thực hiện các Hội thi qua mạng nhất là các hội thi ở học kí 1 chưa đạt hiệu quả, quan tâm đến các sân chơi trí tuệ của học sinh và các nội dung giao lưu cuối năm học và thực hiện tốt việc bàn giao học sinh lên lớp và lên Trung học cơ sở.

          - Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, về chuyên môn nghiệp vụ, về trình độ tin học, ngoại ngữ. Tiếp tục việc tham mưu để có đủ số lượng và chủng loại giáo viên, nhân viên theo quy định.

          - Tuyên truyền cho cha mẹ HS và báo cáo các cấp về Thông tư 32/2018/TT- BGD-ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 ban hành chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD-ĐT từ năm học 2020 – 2021. Bố trí CBGV thực hiện nghiêm túc lịch tập huấn chương trình SGK của Bộ GD. Thực hiện tốt công tác tham mưu bổ sung thêm đội ngũ, xây dựng CSVC, trang thiết bị phục vụ tốt việc thay sách mới.

          - Tuyên truyền và thực hiện tốt công tác ATGT, An ninh trường học, ATTP. Đặc biệt cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo, các chất gây cháy nổ, các trò chơi nguy hiểm; đảm bảo tốt cơ sở vật chất nhà trường trong dịp lễ tết. Tổ chức tuyên truyền việc dạy bơi cho học sinh.

          - Thực hiện tốt việc duy trì trường học thân thiện, học sinh tích cực, để PGD kiểm tra ở dịp cuối năm. Tham mưu với UBND thành phố tổ chức xây dựng thêm 8 phòng học mới cho HS.

          - Tổ chức cho HS thăm quan, học tập trải nghiệm theo kế hoạch và theo nguyện vọng của cha mẹ HS.

          - Triển khai thực hiện xuất sắc kế hoạch năm học, thực hiện cập nhật các văn bản chỉ đạo của Bộ GD, Sở GD về đánh giá học sinh tiểu học.

          8) Những kiến nghị, đề xuất đối với cấp trên.

UBND xã và UBND Thành phố xây mới 8 phòng học cho HS ở 02 khu. Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp  tốt hơn nữa để đạt hiệu cao nâng cao chất lượng giáo dục.

Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Đông Sơn, báo cáo này được thông qua cán bộ giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh và được báo cáo về Phòng GD thành phố, Đảng ủy – UBND xã Đông Sơn để nhận được sự chỉ đạo thiết thực hiệu quả trong học kì 2 năm học./.

     Nơi nhận:                                                                               

  - Phòng GD&ĐT TP Tam Điệp;                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

   - TT Đảng uỷ, lãnh đạo UBND xã;                                                               

   - Đăng tải trên trang Web của trường;                                                                            

   - Trưởng Ban đại diện CMHS các lớp;                                                                                                      

   - Lưu VT.                                                                                                                                                   LÊ XUÂN THẮNG                                                                                     

 

 

Bài viết liên quan