Sơ kết công tác kiểm tra nội bộ

    

BÁO CÁO

  Sơ kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020.

 

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, Kế hoạch số 23/ KH – THTP ngày 27 tháng 08 năm 2019 của trường Tiểu học Đông Sơn về việc kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020, trường tiểu học  Đông Sơn báo cáo  Sơ kết công tác thực hiện việc Kiểm tra nội bộ học kì 1 năm học 2019 – 2020 như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ:

2. Nhà trường: Trường Tiểu học Đông Sơn nằm ở trung tâm xã Đông Sơn, Năm học 2019 - 2020 trường có 25 lớp với 806 số học sinh; Cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 42 người trong đó biên chế 37; hợp đồng 5 người. Có 8 tổ chuyên môn và văn phòng, cơ sở vật chất: 23 phòng học/25 lớp (thiếu phòng học Mỹ thuật, phòng thư viện, Tin học, ngoại ngữ, phòng đọc) các phòng chức năng khác đủ.

3. Thuận lợi: Đảng bộ và chính quyền địa ph­­ương luôn quan tâm chăm lo đến sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng. Luôn đầu t­­ư kinh phí  cho việc xây dựng  tr­­ường lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhân dân đại phương rất quan tâm đến việc học tập của con em mình, thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trư­­ờng để nâng cao chất lư­­ợng giáo dục. Tự nguyện đóng góp cùng với địa phư­­ơng xây dựng cơ sở vật chất nhà trư­­ờng.

4. Khó khăn: Là một trường ngoại thành nhưng dân số cơ học phát triển nhanh, vì vậy  học sinh đông, khó chủ động được cơ sở vật chất và các phòng học. Phòng đọc của giáo viên, học sinh, phòng truyền thống nhà trường phải chuyển đổi để làm phòng học cho học sinh. Thiếu chủng loại giáo viên vì vậy nhà trường phải hợp đồng giáo viên GV. Các thiết hiện đại còn ít. Kinh phí chi cho mua sắm trang thiết bị ít, nguồn thu từ các nhà tài trợ không nhiều.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC.

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện.

          - Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường, địa phương để xây dựng kế hoạch kiểm tra của đơn vị mình theo đúng thực tế sát với yêu cầu. Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường do Hiệu trưởng làm trưởng ban.

          - Tổ chức cho các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ nhà trường tập huấn  nghiệp vụ. Phân công nhiệm vụ các thành viên thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu nhiệm vụ và khả năng của từng đồng chí. Tổ chức được nhiều lần kiểm tra nội bộ với nhiều nội dung khác nhau. Đánh giá kết quả cụ thể đạt được sau các lần kiểm tra nội bộ.

          - Tổ chức kiểm tra chuyên đề và hoạt động nhà giáo theo đúng kế hoạch đã xây dựng.

2. Tổ chức các nội dung theo kế hoạch.

          - Căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng,  Trong học kì 1, Ban kiểm tra nội bộ nhà trường đã tiến hành các cuộc kiểm tra nội bộ nhà trường, cụ thể như sau:

          + Kiêm tra về chuyên môn nghiệp vụ: dự giờ thăm lớp, dự kiểm tra toàn diện và chuyên đề CBGV để nắm được tình hình về thực hiến chương trình và tay nghề nghiệp vụ của  CBGV, Phương pháp dạy học và việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục khác.

          + Kiểm tra việc thực hiện nề nếp lớp học. Kiểm tra công tác y tế trường học....

          3. Kết quả đạt được.

3.1. Kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ:

          Tổng số CBGV được kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ: 18 lượt giáo viên.

          Trong đó:

          Kiểm tra đột xuất và chuyên đề: 10 đồng chí.

           Kiểm tra toàn diện hoạt động của nhà giáo: 8 đồng chí,

          Kiểm tra công tác nội bộ nhà trường: 04 nội dung.

          Nhà trường đã hoàn tất hồ sơ về kiểm tra giáo viên theo đúng quy định. Tỷ lệ giáo viên có giờ dạy khá, giỏi đạt cao. Tỷ lệ giáo viên được tư vấn về chuyên môn qua dự giờ của giáo viên đạt 100%. Ngoài ra nhà trường còn tiến hành tổ chức thao giảng 01 đợt kết quả đạt tốt.

3.2. Kiểm tra các lĩnh vực khác:

          Về các lĩnh vực khác, nhà trường đã tiến hành thực hiện được 04 đợt kiểm tra, cụ thể:

            - Kiểm tra việc chấm bài tập toán của giáo viên khối lớp 2.

            - Kiểm tra việc sử dụng hồ sơ giáo án của giáo viên.

            - Kiểm tra công tác vệ sinh và nền nếp lớp học.

           - Kiểm tra việc dạy và học trong việc thực hiện chương trình.

Ngoài ra còn tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiến độ nhiệm vụ của 02 đồng chí Hiệu phó.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

          Trong học kì 1 năm học 2019 – 2020, nhà trường đã xây dựng và thực hiện được kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học theo đúng quy định và thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu biện pháp luôn được quan tâm và chú trọng, góp phần trong việc thực hiện nâng cao hiệu quả giáo dục.

Tồn tại: Do điều kiện giáo viên thiếu nhiều nhất là giáo viên Tiểu học, do vậy 01 đồng chí quản lí phải thường xuyên đứng lớp, do đó thực hiện chưa nhiều. Trường chia làm 02 khu  nên thực hiện nhiệm vụ còn gặp khó khăn. Đội ngũ quản lí nhà trường đều mới do đó việc tiếp cần cần phải có thời gian nhất định.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI.

          Trong học kì 1, ngoài những nội dung nhà trường đã thực hiện, trong học kì 2 năm học 2019-2020, công tác kiểm tra nội bộ cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ sau đây:

          - Nâng cao nhận thức hơn nữa về việc thực hiện nhiệm vụ của công tác kiểm tra nội bộ của tất cả cán bộ giáo viên trong nhà trường.

          - Tham dự đủ các buổi tập huấn cho CBGV và tập huấn kĩ hơn nghiệp vụ cho các đồng chí được chọn lựa tham gia trong Ban kiểm tra của nhà trường. Tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, hiệu quả và có nhiều tư vấn cho đối tượng được kiểm tra hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

          - Quan tâm đi sâu hơn những nội dung chưa thực hiện trong học kì 1 và những vấn đề nhậy cảm của nhà trường. Rút kinh nghiệm qua từng lần kiểm tra để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ.

          - Thực hiện triệt để kể hoạch đề ra.

          Trên đây là báo cáo sơ kết đánh giá công tác thực hiện việc Kiểm tra nội bộ của trường tiểu học Đông Sơn học kì 1 năm học 2019 – 2020, báo cáo trên được thông qua BGH nhà trường và gửi  báo cáo về PGD thành phố.   

                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                      LÊ XUÂN THẮNG

                                                                        

Bài viết liên quan